Silver Tongue

Silver Tongue byla osobní Delta-6, později Delta-7 mistra Champbaccy. Používal ji od chvíle, kdy ji v Chrámu nafasoval, a její hlavní předností byl vestavěný hyperpohon, i když byl pak značně omezen výkon generátoru štítů.

Naposledy ji použil při cestě na Naboo krátce po zrekvírování enklávy. Stíhačku následně poslal po astrodroidovi zpátky do Chrámu, její další osud není znám.

b_232420.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License