Sikh

Sikh byl Noghri z klanu Bakh'tor, který se během občanské války dostal do spárů čarodějky Tamory a ta z něj pomocí sithské alchymie udělala loajálního čmuchala Inkvizice. Díky mutacím byl poslušnější, měl ostré drápy a viděl ve tmě, ale taky byl ještě o několik řádů ošklivější než všichni ostatní Noghriové.

Historie

Narodil se na Honoghru v roce 22 BBY a o začínající válce, která jeho svět změnila k nepoznání, neměl ani ponětí. Byl to zvídavý a všímavý příslušník svého klanu a nikdo nepochyboval o tom, že z něj jednou bude kvalitní stopař, ale pak přišla ona osudná bitva dvou lodí z jiných světů a následná ekologická katastrofa a on byl rád, že přežil.
Byl pak jedním z prvních synů Honoghru, kteří byli odvedeni Impériem výměnou za humanitární pomoc a zdánlivé očištění planety. Zatímco jeho bratři a přátelé byli propůjčeni nejrůznějším velkoadmirálům jako osobní strážci a vrazi, Sikh byl věnován dathomirské čarodějce Tamoře, která z něj na Citadele pomocí temné strany Síly udělala drápatou zrůdu. Vymyla mu mozek, cvičila ho jako psa a vůbec s ním zacházela spíš jako s vybavením než jako s inteligentním tvorem. Sikh si nestěžoval, protože nemohl, plnil její vůli a cvičil, aby mohl lépe plnit svou funkci živého štítu a čmuchala.
V červnu roku 0 ABY podstoupil další náročný zákrok, kdy mu Tamora pomocí Síly upravovala zornice na lepší vnímavost světla, ale ačkoliv se operace podařila, nápor na jeho tělo už byl příliš velký. Díky tomu, že málem vykrvácel, nemohl být poslán na Nar Shaddaa za Mirandou a Neryssou.
Příležitost blýsknout se jako skvělý stopař nedostal ani později, protože se Citadela krátce poté, co konečně rozchodil náročnou mutaci, stala terčem útoku rebelské chátry a imperiálních revolucionářů. Sikh byl zrovna na obchůzce, když zavětřil podivný pach z tělocvičny lady de Bray a zvědavě tam nakoukl, ale byl rychle zahnán na útěk soustředěnou palbou Rocca a Chlouppka. Byl v šoku, co si to dovolují, a trochu ho mrzelo, že se jim nepostavil a nezabil je, ale než stihl sebrat odvahu na druhý pokus, do planety narazil asteroid a on okamžitě zahynul.

d20

Scout 4 / Soldier 2 / Noghri Bodyguard 2
STR 12 / DEX 18 / CON 14 / INT 14 / WIS 16 / CHA 8
Hide +18, Move Silently +15, Spot +12, Climb +10, Listen +10, Computer Use +8, Sense Motive +8, Search +6
Cosmopolitan (Spot), Endurance, Improved Initiative, Martial Arts, Stava, Stealthy
Reduced Will, Claws, Darkvision

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License