Sikh

Sikh byl Noghri z klanu Bakh'tor, který se během občanské války dostal do spárů čarodějky Tamory a ta z něj pomocí sithské alchymie udělala loajálního čmuchala Inkvizice. Díky mutacím byl poslušnější, měl ostré drápy a viděl ve tmě, ale taky byl ještě o několik řádů ošklivější než všichni ostatní Noghriové.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se na Honogru krátce před koncem války, které si ani nevšiml. Byl to zvídavý a všímavý příslušník svého klanu a nikdo nepochyboval o tom, že z něj jednou bude kvalitní stopař.

Občanská válka

Stejně jako několik dalších nešťastníků se neznámo jak dostal do rukou Impéria. Zatímco ostatní byli propůjčeni nejrůznějším velkoadmirálům jako osobní strážci a vrazi, Sikh byl věnován dathomirské čarodějce Tamoře, která z něj na Citadele pomocí temné strany Síly udělala drápatou zrůdu. Vymyla mu mozek, cvičila ho jako psa a vůbec se k němu chovala s despektem k pohledání. Sikh si nestěžoval, protože nemohl, plnil její vůli a cvičil, aby mohl lépe plnit svou funkci živého štítu a čmuchala.
V červnu roku 0 ABY podstoupil další náročný zákrok, kdy mu Tamora pomocí Síly upravovala zornice na lepší vnímavost světla, ale ačkoliv se operace podařila, nápor na jeho tělo už byl příliš velký. Díky tomu, že málem vykrvácel, nemohl být poslán na Nar Shaddaa za Mirandou a Neryssou, ale byla jen otázka času, než se vzpamatuje.

Potenciália

Jakmile rozchodí špatný hod na záchranu proti zkriplení při třetí mutaci, může posílit inkviziční čubky a čmuchat pro ně.

d20

Scout 4 / Soldier 2 / Noghri Bodyguard 2
STR 12 / DEX 18 / CON 14 / INT 14 / WIS 16 / CHA 8
Hide +18, Move Silently +15, Spot +12, Climb +10, Listen +10, Computer Use +8, Sense Motive +8, Search +6
Cosmopolitan (Spot), Endurance, Improved Initiative, Martial Arts, Stava, Stealthy
Reduced Will, Claws, Darkvision

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License