Sien

„Odteď jsi můj, chlapečku. Jediný náznak neposlušnosti a budu tě trestat celou noc…“
„Ano, má paní.“
„Kdo ti dovolil promluvit?“
- Algernnon de Bray a Sien, první kontakt

Sien byl imperiální agent citlivý k Síle, služebník a milenec Algernnon de Bray, Císařovy ruky.


Jméno: Sien
Rasa: člověk
Rok narození: 27 BBY
Planeta narození: Vogastis
Barva očí: modrá
Barva meče: červená
Frakce: Impérium
Mistr: Zothar Hanak, Algernnon de Bray

Vzhled

Vysoký blonďák atletické postavy, vyložený model s úctyhodnou muskulaturou. Měl výrazně modré oči a na tváři si pečlivě udržoval třídenní strniště, které mu propůjčovalo mužnější vzhled. Děvčata se za ním rozhodně otáčela.
Oblékal se podle situace, v civilu většinou upřednostňoval nejrůznější róby v tmavších barvách.

Povaha

Submisivní melancholik, který dlouho hledal své místo ve vesmíru a hlavně někoho, kdo by myslel za něj. V mládí byl plný ideálů, ale temná strana mu pomalu zastírala mysl a on se nedokázal účinně bránit. Četná životní selhání a konfrontace s tím, že z něj navzdory schopnosti ovládat Sílu nikdy nebude inkvizitor, z něj udělaly poslušného nohsleda mocnějších osob a zbavily ho vlastních ambicí. Trpěl formou stockholmského syndromu a ačkoliv ho Algernnon celkem často fyzicky i psychicky týrala, svým zvrhlým způsobem ji miloval.

Rodina

Matka Algernnon de Bray, otec Skwee-Roo Taltapes.

Důležité vztahy

  • Algernnon de Bray, druhá svého jména, jeho paní, učitelka, milenka a poloviční sestra, o čemž ale neměl ani ponětí.
  • Zothar Hanak, inkvizitor a mistr. Dlouho byl jediným člověkem, který kdy v Siena věřil, ale pak beze slova zmizel.

Dovednosti

Měl základní vojenský výcvik, navzdory nižšímu potenciálu uměl ovládat Sílu a její temnou stranu a byl slušný šermíř. Zdědil po otci nadání na telepatii a příkazy své nové paní slyšel na velké vzdálenosti. Byl mrštný a měl rychlé reflexy, jeho fyzička se mu hodila v boji, kde upřednostňoval meče a pěsti nad blastery. Nebyl ani vyloženě marný na hledání lidí, ačkoliv inkvizitorům se rozhodně nevyrovnal. Měl základní přehled o historii Řádu Jediů a o Sithech.
Nedokázal ovlivňovat mysl lidí, ale s radostí to nahrazoval vyhrožováním a pouštěním blesků, někdy doslova.

Životopis

Před rozkazem 66

27 BBY
Narodil se na planetě Vogastis, zhruba osm měsíců poté, co tam jeho matka zabila jeho otce, Darth Palluse, samozvaného temného pána ze Sithu. Chvíli se o chlapce starala, ale brzy došla k přesvědčení, že kluk se hodí tak maximálně jako zkušební oběť pro budoucí dceru, zabalila ho do košíku a poslala ho společně s dárkem k osmnáctinám na nedalekou planetu Bragban, kde se jej ujal pár veteránů občanské války v Charnix Pleniet.

Občanská válka

19 - 10 BBY
Adoptivní rodiče ho vychovávali zcela normálně, ač se už na základní škole začaly projevovat jisté náznaky toho, že si jako batole prošel nějakým traumatem, a když se v patnácti rozhodoval, co dál dělat, přidat se k armádě byla jasná volba. Klonové války se planetě obloukem vyhnuly, takže o jejich hrůzách neměl ani ponětí.

9 - 7 BBY
Absolvoval základní výcvik a k osmnáctinám mu rodiče předali záhadnou pyramidu, kterou s ním a podrobnými instrukcemi našli tenkrát v košíku. Sienovi se po dlouhém a frustrujícím snažení podařilo holocron otevřít a následně díky němu našel svou rodnou planetu. A na ní velkou pyramidu, v jejímž podzemí se válelo několik dalších pyramidových holocronů a spousta deníků jejího původního obyvatele a stavitele.
Bylo to tam sice poškozené až hrůza, jako by se pyramidou prohnalo tornádo, ale on zůstal a studoval zápisky muže, o němž nevěděl, že to byl jeho otec. Zprvu neodletěl jenom proto, že ho na planetě zaskočilo jaro a uvolňování obrovského množství agresivního pylu tamními rostlinami, ale už po pár dnech toho nelitoval a pomalu vykročil na cestu k temné straně. Koncem tohoto období také ve spánku poprvé zaslechl osamělý hlas nějaké zoufalé duše, který jako by ho k sobě volal.

6 BBY
Frustraci, že se bez pořádného instruktora nedokáže ani z hromady zápisků naučit všechno a že se mu nedaří odpovědět onomu hlasu, si vybil na svých rodičích. Ti se ho celé dva roky snažili přimět, ať se vrátí, a tak se vrátil, načež je oba zabil. Způsobené narušení Síly přilákalo pozornost inkvizitora Hanaka, který v nedaleké soustavě pátral po podezřelých osobách, a ten mladíka nejen našel, ale následně i cvičil, protože v něm viděl budoucí štěpný bod.

5 BBY
Stále více se ukazovalo, že je Sienův potenciál v Síle na plnohodnotného inkvizitora příliš slabý, ale Zothar ve výcviku neustával. Místo toho mu doporučil posílit řady ISB, kde by byl jeho talent využit taky. Než si však mohl podat přihlášku, s pomocí bývalého stína nakonec lokalizoval zdroj onoho osamělého volání - volala ho Algernnon, která se na palubě Dominatrix na oběžné dráze Miu Leptonis IV evidentně strašně nudila. Zothar vytušil, že to ona byla důvodem Sienovy důležitosti, a věnoval jí ho jako osobního strážce, s čímž neměl Sien nejmenší problém.

5 - 0 BBY
Setrvával na Dominatrix, učil se od Algernnon dalším dovednostem a byl jí společností na dlouhé a osamělé noci. Sem tam pro ni vykonal nějakou tu drobnou službičku v okolních soustavách, takže fungoval jako ruka Císařovy ruky, ale do ničeho většího se nepouštěl.

0 ABY
Krátce po bitvě o Yavin přistála na měsíčku podezřelá loď První imperiální papírny, kterou mu jeho paní poručila sledovat. Nasedl tedy do raketoplánu, ve Fogsmeade přicvakl na dokující loď Tetragonu sledovací zařízení a později vyrazil v jejích stopách. Podíval se tedy na Nar Shaddaa a později na další místa, která od té doby navštívil Moz'Gojo.
Dne 10.5. navštívil poprvé hospodu Modrý Mandalor, kde zaslechl sledovaného Zabraka, jak bez uvážení hovořil o jeho napojení na nějaké dva Wookie. Zavětřil příležitost a když Moz opustil podnik, sledoval ho a sáhl po něm v jedné z uliček. Zabrak z otočky vystřelil ze svého blasteru, ale proti Sienovi tím nezmohl nic. Kor, když si Sien zavolal svou jednotku stormtrooperů jako podporu. Zeptal se pašeráka na ty dva Wookie a ten bez zapírání přiznal vše, co věděl. Než dokázal zjistit víc, či ho vzít s sebou na výslech, objevil se majitel Modrého Mandalora s bandou mandalorianů. Sien dostal doporučení, ať zmizí, jinak bude zmizelej, vzali mu Moz'Goja a on zůstal s vojáky sám, rád, že je na místě neodpráskli. Své zjištění obraten nahlásil Algernnon, která jej vyzvala, ať se do podniku vrátí a zjití víc od majitele.
Znělo to jako sebevražda, ale skutečně dne 17.5. se Sien vydal sám zpět do podniku a na baru se začal Feeorina vyptávat. Po několika minutách bez zranění odešel. Z majitele nevytáhl nic, ale v odrazu jedné z lahví na polici spatřil položenou fotografii, která zachycovala několik postav. Hlavní však bylo, že majitel se na ni držel za ramena s o dost menším Wookiem s černým pruhem chlupů přes oko. Naštěstí pro Siena dokázal zachovat kamenou tvář a nedát znát, že na něco přišel, jinak by s ním byl konec. Zpět na své lodi kontaktoval svou paní, které potvrdil, že jeden z vrahů její matky má citovou vazbu na hospodu a jejího majitele. O několik dní později se sešel s Mirandou a Neryssou.
Dne 7.6. vyčkal s kolegyněmi do zavíračky Modrého Mandalora a když bylo uvnitř jen málo hostů, dali se do díla.

Potenciália

V budoucnu asi dojde k nějaké té konfrontaci s hrdiny.
Teoreticky je dědicem rodu Taltapes, ale nejen že to sám neví, ani by to nejspíš neměl jak dokázat.
Prakticky by mohl mít pár děcek s Algernnon, ať si nějakou srandu užijí i chlupatí svišti a ať je tahle veselá linie zachována.

Expandované universum

V alternativním vesmíru to byl někdo docela jiný, bývalý rytíř Jedi, co ho na Tatooine na temnou stranu svedla neznámá Sithka. Časově to moc nevycházelo, ale tenkrát byl holt kánon výrazně děravější a moc se toho o něm nevědělo.

d20

Soldier 1 / Dark Side Marauder 7
STR 15 / DEX 16 / CON 15 / INT 12 / WIS 12 / CHA 12
Force Defense +10, Telepathy +10, Tumble +10, Intimidate +9, Force Lightning +7, Knowledge (Sith lore, Jedi lore) +6
Power Attack, Urban Tracking, Improved Initiative, Weapon Focus (lightsaber), Martial Arts, Powerful Presence, Combat Reflexes
Tainted

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License