Si-Sawa

Si-Sawa byla žena z planety Atalay, konkubína Strážce vědění. Byla to zákeřná, hubená a kozatá žena s výbušným temperamentem, rudými vlasy a hnědýma očima, která ze všeho nejvíc toužila po uznání a absolutní moci, pro něž dokázala jít i přes mrtvoly. Nepohrdla jakýmkoliv násilím, pokud ho posvětil účel.

Historie

Narodila se roku 40 BBY v rodině kováře Tall-Sawy, ve dvanácti letech byla odvedena do Roxova harému jako daň. Strážce si jí všiml až po několika měsících, ale pak se mu její povaha zalíbila a ona šplhala v žebříčku stále výš, až se kolem roku 24 BBY stala druhou nejoblíbenější ženou v harému
V roce 18 BBY otěhotněla a po dlouhém porodu se jí narodil syn Xor-Sawa. Krátce nato se její negativní vlastnosti začaly naplno projevovat a ona chlapce odmalička vychovávala k touze po moci a utvrzovala ho v pocitu nadřazenosti. Ačkoliv jednání Roxe naznačovalo, že její syn bude dědicem trůnu, nebyla schopna překousnou pozici druhé konkubíny a stáletrvající nezlomný vliv Kawaney na Roxe, pročež začala plánovat odstranění konkurentky i s její dcerou. V roce 10 BBY uvedla plán do pohybu, ale uspěla jen částečně, neboť Kawena byla smrti uchráněna. Si-Sawa zuřila a nechala popravit všechny, kdo se na plánu podíleli.
Když byl její pán v roce 5 BBY zabit, utekla se svým synem a oba se ukrývali v pradávné pevnosti. Její zhýčkané tělo však v nuzných podmínkách strádalo, ona onemocněla a v následujícím roce zemřela.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License