Shurr VI

Shurr VI byl šestý největší měsíc planety Shurr, plynného obra v soustavě Kashyyyk. Jeho povrch byl skalnatý, členitý a prostý jakékoliv biosféry, s průměrnou teplotou kolem nuly a jen velmi řídkou atmosférou tvořenou především z helia a vodíku.

Historie

Shurr VI byl prvním z měsíců plynného obra, který se Wookiům z Kashyyyku podařilo objevit až poté, co začali cestovat vesmírem. Trandoshané z bližší Trandoshi ho mohli pomocí lepších dalekohledů pozorovat už dříve.
Po většinu historie byl zcela bezvýznamný, až v roce 511 BBY se stal dějištěm podvodu, kdy Baccalla přesvědčil společnost Joruna Galactic Mining k zahájení těžby údajných nalezišť tamního stříbra. Byla vybudována jedna důlní věž s příslušenstvím, ale šlo o pouhý tunel a brzy vyšlo najevo, že žádné drahé kovy se pod kůrou nenachází. Společnost se nějaký čas pokoušela využít již vybudovanou šachtu alespoň jako skladiště radioaktivního polonia, ale nebylo to efektivní a raději nechala objekt chátrat.
V roce 450 BBY odkoupil věž za symbolický jeden kredit Wookiee Klekipetra, který tam oficiálně chtěl skladovat další polonium z vysloužilého lékařského zařízení, ale ve skutečnosti objekt během šesti let s pomocí externích dodavatelů rozšířil a zmodernizoval a v podzemních štolách zřídil zálohu databáze Komise odborného posouzení rodu. Po jeho odletu zůstal měsíc opět dlouho neobydlený a na podvod se rychle zapomnělo.
V roce 1 ABY objevila důlní věž jedna z lodí kashyyyckého odboje, která se na měsíci ukrývala před imperiální hlídkou. Posádka učinila zběžný pokus o průzkum, ale nedokázala se dostat přes vstupní dveře, a tak o přítomnosti sejfu po návratu na základnu v mlhovině Tyyyn pouze informovala Šošonského krále, jenž obratem kontaktoval buňku kapitána Simbaccy, který mu před pár měsíci odloudil specialistku na otevírání věcí. Na měsíc tak 14. 4. 1 ABY dorazil Mořský koník s šikovnou posádkou, která tam nalezla Klekipetrovu databázi.
Důlní šachtu od té doby využívali Leela s Filasem jako pašeráckou zašívárnu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License