Shurr VI

Shurr VI byl šestý největší měsíc planety Shurr, plynného obra v soustavě Kashyyyk. Jeho povrch byl skalnatý, členitý a prostý jakékoliv biosféry, s průměrnou teplotou kolem nuly a jen velmi řídkou atmosférou tvořenou především z helia a vodíku.

Historie

Shurr VI byl prvním z měsíců plynného obra, který se Wookiům z Kashyyyku podařilo objevit až poté, co začali cestovat vesmírem. Trandoshané z bližší Trandoshi ho mohli pomocí lepších dalekohledů pozorovat už dříve.
Po většinu historie byl zcela bezvýznamný, až v roce 511 BBY se stal dějištěm podvodu, kdy Baccalla přesvědčil společnost Joruna Galactic Mining k zahájení těžby údajných nalezišť tamního stříbra. Byla vybudována jedna důlní věž s příslušenstvím, ale šlo o pouhý tunel a brzy vyšlo najevo, že žádné drahé kovy se pod kůrou nenachází. Společnost se nějaký čas pokoušela využít již vybudovanou šachtu alespoň jako skladiště radioaktivního polonia, ale nebylo to efektivní a raději nechala objekt chátrat.
V roce 450 BBY odkoupil věž za symbolický jeden kredit Wookiee Klekipetra, který tam oficiálně chtěl skladovat další polonium z vysloužilého lékařského zařízení, ale ve skutečnosti objekt během šesti let s pomocí externích dodavatelů rozšířil a zmodernizoval a v podzemních štolách zřídil zálohu databáze Komise odborného posouzení rodu. Po jeho odletu zůstal měsíc opět dlouho neobydlený a na podvod se rychle zapomnělo.
V roce 1 ABY objevila důlní věž jedna z lodí kashyyyckého odboje, která se na měsíci ukrývala před imperiální hlídkou. Posádka učinila zběžný pokus o průzkum, ale nedokázala se dostat přes vstupní dveře, a tak o přítomnosti sejfu po návratu na základnu v mlhovině Tyyyn pouze informovala Šošonského krále, jenž obratem kontaktoval buňku kapitána Simbaccy, který mu před pár měsíci odloudil specialistku na otevírání věcí.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License