Shoshon

Shoshon byl rod převážně modrookých blonďatých Wookiů z Kashyyyku, jeden z nejstarších vůbec. Jednalo se o kočovníky ze západní části kontinentu s dědičným talentem na krocení dravé zvěře a košíkářství, v erbu měli bizonomutí hlavu na počest své zakladatelky, která toto zvíře jako první dokázala částečně domestikovat.

Historie

Rod založila v roce 6044 BBY královna Shoshawna z Wigwamburgu, mobilního hlavního města západního království, kde se tehdy ještě žilo tradičním způsobem života tak, jak to údajně zamýšlel praotec Manitoo. O pouhý rok později dala královna svolení se založením Tyrvrarru, pokusného prvního stálého města, kde měla její sestřenice s rodinou a nemnoha dobrovolníky pěstovat tyry a prodávat košíky. O dvacet let později došlo za podobných okolností k založení Kachirha. Zatímco obě vedlejší větve si pak na nějaký čas zajistily náčelnické posty, královna i se svými potomky pokračovala v kočování.
V roce 6006 BBY se Šošóni přidali k iniciativě krále Chimalpopoccy z rodu Chimalli a přispěli ke stavbě Rwookrrorro, ale ani pak jim život ve městech nepřišel jako velká výhra. Nadále kočovali a v následujících letech, stoletích a tisíciletích založili ještě Brruntaal a Lurkooro, kde pak nechali vládnout své vazaly.

Hlavní linie

Přímá linie začínající u královny Shoshawny, která se později stáhla do okolí Lurkooro.
Se smrtí Wirady roku 1931 BBY byla tato linie Komisí pro odborné posouzení rodu přesunuta na seznam vyhynulých.

Členové

Městské linie

Dvě linie odvozené od Shoshawniných sestřenic, které byly na začátku do rodových knih zapsány víceméně do počtu, ale díky založení Tyrvrarru a Kachirha si svoje místo v historii našly také. Tyrvrarrská větev se ve druhém tisíciletí před bitvou o Yavin začala mísit s rodem Malrys a její členové se pak primárně hlásili k němu, s výjimkou Šošonského krále. Kachirská zcela zanikla už před rokem 1500 BBY.

Členové

Kachirská větev

Tyrvrarrská větev

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License