Shoshawna

Shoshawna byla blonďatá modrooká Wookiee z Kashyyyku, legendární královna a zakladatelka rodu Šošonů. Byla to silná, nezávislá žena, která nesnášela dlouhodobý pobyt v uzavřených prostorách a nejlépe se odreagovala při lovu či krocení bizonomutů.

Historie

Narodila se roku 6099 BBY ve Wigwamburgu, a to jako jediná dcera náčelníka. Od raného věku se učila způsobu života, jak jej zavedl praotec Manitoo, a účastnila se loveckých výprav, takže byla v pouhých patnácti letech očitým svědkem toho, jak jí otce udupal bizonomut.
Ačkoliv v jiné tlupě by post náčelníka přebral některý z bratrů jejího otce, Shoshawna jim rázně vysvětlila, že je nepotřebuje, a v následujících letech se do toho opřela sama. Přestože jí nejen její strýcové prorokovali nezdar, spojila přirozenou inteligenci s odvahou a zavedla některé inovativní postupy, které značně zvýšily životaschopnost celého města. Jako první se jí například podařilo částečně domestikovat bizonomuty, takže mohla její skupina kočovat i během tuhých zim. Díky tomu se stala nejprve úspěšnou náčelnicí, později rovnou královnou přilehlých lovišť.
Ačkoliv se o politiku v ostatních částech kontinentu moc nezajímala, v roce 6044 BBY se k ní donesly zvěsti, že sousedé na východě založili nový šlechtický rod, a rozhodla se je napodobit. Ustanovila se hlavou nového rodu Shoshonů, ale do počtu si za nástupkyně zvolila ještě dvě své sestřenice, mimo jiné proto, aby nasrala mocichtivé strýce.
O rok později dala svolení se založením Tyrvrarru, pokusného prvního stálého města, kde měla její sestřenice s rodinou a dobrovolníky pěstovat tyry a prodávat košíky. V roce 6023 BBY podobně schválila i vybudování Kachirha.
Protože byla atraktivní a jejímu království se dařilo, dostala se brzy do hledáčku ostatních králů i další vyšší šlechty, ale všechny nabídky k sňatku odmítala. V roce 6006 BBY podpořila iniciativu krále Chimalpopoccy a přispěla k výstavbě Rwookrrorro, čímž posílila mír, nicméně ani nadále se nehodlala jen tak někde usadit.
Byla si vědoma toho, že by v zájmu zachování svého rodu měla mít alespoň jednoho potomka s některým z těch zástupů nápadníků, ale zároveň nehodlala připustit možnost, že by se její dítě z jakéhokoliv důvodu hlásilo k rodu svého otce. Nakonec se tedy rozhodla pro samce prostého původu, a aby si to pořádně užila, vyhlásila velké klání v několika loveckých a atletických disciplínách. Vítěze jednotlivých disciplín pak pozvala k sobě do stanu a nechala je zvolit si, jestli si chtějí odměnu vybrat v bizonomutích uších nebo v její posteli. V týž den ji tam navštívili ještě kapitáni její bizonomutí kavalérie a Shoshawna tak měla kromě silných genů zajištěno také to, že se k jejímu potomkovi budou všichni chovat hezky, protože nikdo nebude vědět, jestli náhodou není jeho.
O rok později se jí narodila dcera, korunní princezna Saccagawea. Tu začala učit všemu, co znala, a už zanedlouho na ni mohla být právem pyšná, protože byla stejně schopná jako maminka. Společně pak ještě dlouho vládly, kočovaly a Shoshawna měla radost, jak se v jejím království všem daří. Těšila se výbornému zdraví a později si ještě osvědčeným způsobem pořídila pár dalších dětí.
V roce 5650 BBY se zranila při krocení bizonomuta. Pádem na hlavu si způsobila krvácení do mozku, o kterém ona ani přivolaný ranhojič nevěděli, a s bolestí hlavy třetí den ulehla ke spánku, ze kterého odešla rovnou do věčných lovišť.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License