Shoran

Shoran byl světle hnědý Wookiee z Kashyyyku, jeden z prvních kolonistů Alaris Prime a jeden z nemnoha antarianských rangers, co fungovali i během občanské války. Byl to bratranec Shteffana z Kwookrrru, fanoušek Torpéd. Nosil těžké plátové brnění, které mu vyneslo přezdívku Tančík, a rovněž boty.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 201 BBY v Tunnatutikanu, osobně se znal s Chewbaccou a jeho otcem a už jako malý chtěl poznávat vesmír. Navíc držel ve velké úctě rytíře Jedi, což ho přimělo ucházet se o členství mezi antarianskými rangers, které mu nakonec bylo uděleno, ačkoliv to nijak veřejně nešířil. Mezi lety 39 a 36 BBY se účastnil kolonizace nově objevené Alaris Prime, byl druhým skautem vyslaným z Thalmussenu hned po Attichitcukovi1 a následně i bojoval v krátké koloniální válce s Obchodní federací, kde poznal rytíře Champbaccu. Po válce na Alaris zůstal a pro rangers zkoumal tamní ruiny chrámu Jediů, ale dlouho tam nevydržel a ještě před koncem války se vrátil na Kashyyyk, do rodného města, kde působil jako zástupce náčelníka Muwirra.

Občanská válka

Po rozkazu 66 se v Tunnatutikanu znovu setkal s Champbaccou, věnoval mu montérky po jednom z tamních údržbářů a následně se jako správný antarianský ranger snažil najít a zachránit přeživší Jedie na planetě. Než se ale dostal do Kachirha, byl okupačními vojsky zahnán do lesů, kde se po chvíli bloudění setkal s Kallamapiou a Riltorrem. Jejich skupina byla častými potyčkami s otrokáři brzy zredukována na minimum, ale Shoranovi se podařilo vydržet dost dlouho na to, aby ho v lesích našel Kanrryuh a naverboval ho jako posilu do planetárního odboje. Shoran se přesunul na základnu v mlhovině Tyyyn, stal se důstojníkem a nostalgicky vzpomínal na dobu, kdy rangers měli koho chránit.
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti se podílel na akci v Táboře 52 a byl tam raněn, ale brnění ho zachránilo a on se společně s Šošonským králem a Juráškem nakonec dostal zpátky na základnu, kde se krátce setkal se svým bratrancem. Champbaccu sice viděl, ale nepoznal, takže tam se šťastné shledání nekonalo.

Legacy

V původním kánonu umřel roku 17 ABY, ale v původním kánonu taky nebyl ranger a nemusel snášet ty sračky s inhibičními čipy; prostě jenom ve vhodnou chvíli pomohl Solovi a Chewbaccovi s osvobozením Kashyyyku.

d20

Fringer 2 / Scout 7 / Soldier 3 / Antarian Ranger 3
STR 16 / DEX 16 / CON 13 / INT 14 / WIS 12 / CHA 12
Survival +20, Swim +15, Jump +12, Move Silently +12, Search +12, Climb +10, Intimidate +10, Knowledge (Jedi lore, wilderness lore) +10, Spot +10
Sure Footed, Endurance, Point Blank Shot, Rugged, Rapid Shot, Stamina, Armor Familiarity, Toughness
Skill Mastery (Listen)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License