Shoran

Shoran byl světle hnědý Wookiee z Kashyyyku a jeden z nemnoha antarianských hraničářů, co fungovali i během občanské války. Byl to bratranec Shteffana z Kwookrrru, fanoušek Torpéd a příslušník vedlejší větve rodu Cherwooků. Nosil těžké plátové brnění, které mu vyneslo přezdívku Tančík, a pořádné boty.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 201 BBY v Tunnatutikanu, osobně se znal s Chewbaccou a jeho otcem a už jako malý chtěl poznávat vesmír. Navíc držel ve velké úctě rytíře Jedi, což ho poté, co se pár let poflakoval po galaxii, přimělo ucházet se o členství mezi antarianskými rangery. Na Antaru IV strávil několik let v pozici uchazeče a v roce 150 BBY byl povýšen na plnohodnotného rangera, ale veřejně se tím nešířil a dál cestoval a hledal příležitosti pomáhat Řádu.
V roce 39 BBY se účastnil kolonizace nově objevené Alaris Prime, byl druhým skautem vyslaným z Thalmussenu hned po Attichitcukovi1 a následně i bojoval v krátké koloniální válce s Obchodní federací. Poznal tam také rytíře Champbaccu a párkrát zašel do Hlavy slimejše, ačkoliv ho barmanka děsila k smrti. Po válce na Alaris zůstal, budoval tam pro hraničáře tajnou skrýš a dokonce se stal kapitánem malého útvaru, ale dlouho tam nevydržel a ještě před koncem války klonů se vrátil na Kashyyyk, do rodného města, kde působil jako zástupce náčelníka Muwirra.

Občanská válka

Po rozkazu 66 se v Tunnatutikanu znovu setkal s Champbaccou, věnoval mu montérky po jednom z tamních údržbářů a následně se jako správný antarianský ranger snažil najít a zachránit přeživší Jedie na planetě. Než se ale dostal do Kachirha, byl okupačními vojsky zahnán do lesů, kde se po chvíli bloudění setkal s Kallamapiou a Riltorrem. Jejich skupina byla častými potyčkami s otrokáři brzy zredukována na minimum, ale Shoranovi se podařilo vydržet dost dlouho na to, aby ho v lesích našel Kanrryuh a naverboval ho jako posilu do planetárního odboje. Shoran se přesunul na základnu v mlhovině Tyyyn, stal se důstojníkem a nostalgicky vzpomínal na dobu, kdy rangers měli koho chránit.
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti se podílel na akci v Táboře 52 a byl tam raněn, ale brnění ho zachránilo a on se společně s Šošonským králem a Juráškem nakonec dostal zpátky na základnu, kde se krátce setkal se svým bratrancem. Champbaccu sice viděl, ale nepoznal, takže tam se šťastné shledání nekonalo.
Zatímco Shteffan ze základny odletěl, Shoran zůstal a v následujících měsících se podílel zejména na úpravách Chlupatého kaktusu, kde sloužil pod kapitánkou Atormentadou. Když se k němu donesly zvěsti, že se na pevnosti vyskytuje Aryka Tokuso Molseny, chtěl ji poznat, ale měla moc práce a jeho to po chvíli přešlo.
12. 8. 1 ABY se přihlásil jako dobrovolník na misi, jejímž cílem bylo vyzvednutí havarované cisterny s Kokafolou z povrchu planety. Spolu s Pájou a Fidorkkou po krátkém plánování nasedli na trandoshanskou bárku, jako lovci proletěli blokádou a skrz hromadu wyyyschokků se prostříleli až k cisterně. Cestou také s Fidorkkou získali světelný meč a pár starých čepelí z hnízda a následně se jim povedlo s cisternou přeparkovat stranou, odkud bylo možné ji opatrně přečerpat a odvézt její drahocenný náklad na Boyarr. Shoran si tak z akce přivezl nejen kusadlo wyyyschokka tygrovaného, ale hlavně vědomí, že na nějaký čas zachránil morálku odboje.

d20

Fringer 2 / Scout 7 / Soldier 3 / Antarian Ranger 3
STR 16 / DEX 16 / CON 15 / INT 14 / WIS 12 / CHA 12
Survival +20, Swim +15, Jump +12, Move Silently +12, Search +12, Climb +10, Intimidate +10, Knowledge (Jedi lore, wilderness lore) +10, Spot +10, Treat Injury +10
Sure Footed, Endurance, Point Blank Shot, Rugged, Rapid Shot, Stamina, Armor Familiarity, Toughness
Skill Mastery (Listen)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License