Shlokki

Shlokki byl Toydarian, frajírek, nekompromisní lichvář1 a pozdější král Toydarie, jehož nejlepším přítelem byl strážný Antto. Dlouho toužil po trůnu a nějakou dobu dokonce plánoval převrat a vraždu svého otce, krále Katuunko, ale v roce 22 BBY mu to rozmluvili Champbacca a Joya Brannigan2, se kterými se následně spřátelil. Na korunovaci o rok později mu ale nepřišli, ač měli cestu kolem3. Nová zodpovědnost ho celkem srovnala, jeho další osud není znám.

d20

Scoundrel 2 / Noble 3 / Aerobat 4
STR 6 / DEX 20 / CON 10 / INT 14 / WIS 10 / CHA 18
Entertain (stunt flying) +15, Knowledge (politics) +15, Tumble +15, Diplomacy +12, Bluff +10, Escape Artist +10, Gather Information +10
Trick, Diplomatic Immunity (Republic), Dodge, Flyby Attack, Improved Flight
Contact

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License