Shili

Shili byla planeta v sektoru Ehosiq v Expanzích. Měla šest měsíců, mírné klima a několik kontinentů pokrytých převážně travnatými pláněmi, savanami a horami. Byl to domovský svět Togrut, jako kapitol mu sloužilo město Corvala.

Historie

Planeta byla odnepaměti členem Republiky a její obyvatelé se zapsali už do raných dějin Řádu Jediů. Domorodci se většinou organizovali do menších kmenů, které po planetě kočovaly a živily se tradičním způsobem života, ale s postupem civilizace se i tam našli pionýři, co žili ve městech a obchodovali s vnější galaxií.
Války klonů se planetě vyhnuly, Impérium ji pro nízkou míru organizovanosti a technologické vyspělosti obyvatel kontrolovalo jen příležitostně.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License