Shenzo

Shenzo byl k Síle citlivý Wookiee ze zrcadlového vesmíru, syn lorda Wango a velmistr řádu Matukai. Jeho chlupy byly rudočerné, dokázal s polovičními sourozenci Banzarrou a Eddem na posezení spořádat celou banthu a stejně jako oni měl těžce vysvětlitelnou zálibu v Nautolankách, které si pro zábavu kupovali na sarininské tržnici1. Ze všech tří sourozenců se nejlépe bránil svodům temné strany a zůstal pragmatickým oportunistou.

Historie

Jeho početí s neznámou Wookiee bylo jedním z mnoha kalkulů jeho otce, jak se dostat k moci a jak si tu moc udržet. Narodil se pár let před zrcadlovou válkou klonů, užil si relativně klidné dětství a až po převratu si pro něj otec přišel s tím, že z něj vycvičí svého poskoka. Výcvik byl tvrdý, ale Shenza značně zocelil a on tak mohl pro svého pána již brzy lovit poslední Jedie a nové povstalce.
Poté, co Darth Wango úspěšně vyhubil Jedie a jeho pozornost se upřela k méně prominentním tradicím užívání Síly, se Shenzo stal dozorcem nad zbytky řádu Matukai. Darth Wango jim jednoduše dal ultimátum: buď jim bude šéfovat jeho syn a naučí ho všechno, co umí, nebo je přijde osobně všechny vykuchat tupou lžící. Matukai pak sice na Shenza měli poněkud zhoubný vliv a snažili se ho přetáhnout na svou stranu, ale nikdy se jim to plně nepodařilo, ač na ně byl až zbytečně hodný.
Zemřel s největší pravděpodobností předčasně, když se pokusil svrhnout svého otce a vládnout něčemu většímu2.

d20

Force Adept 4 / Soldier 2 / Matukai Adept 2
STR 16 / DEX 14 / CON 16 / INT 14 / WIS 8 / CHA 12
Enhance Ability +12, Intimidate +12, Move Object +11, Climb +10, Heal Self +10, Jump +10, Tumble +8, Escape Artist +6, Sense Motive +6
Spellcaster, Power Attack, Cleave, Endurance, Martial Arts, Defensive Martial Arts

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License