Shenzo

Shenzo byl k Síle citlivý Wookiee ze zrcadlového vesmíru, syn lorda Wango a velmistr řádu Matukai. Jeho chlupy byly rudočerné, dokázal s polovičními sourozenci Banzarrou a Eddem na posezení spořádat celou banthu a stejně jako oni měl těžce vysvětlitelnou zálibu v Nautolankách, které si pro zábavu kupovali na sarininské tržnici.1 Ze všech tří sourozenců se nejlépe bránil svodům temné strany a dlouhou dobu zůstal pragmatickým oportunistou.

Historie

Narodil se na Kwookrrru v roce 28 BBY, rok poté, co lord Wango slavil s jeho matkou a větším než malým množstvím Taterrrského čaje objevení Údolí Jediů. Užil si relativně klidné dětství, úspěšně se bránil osvojení místního přízvuku a nějakou dobu po převratu si pro něj otec přišel s tím, že z něj vycvičí svého poskoka. Výcvik byl tvrdý, ale Shenza značně zocelil a on tak mohl pro svého pána již brzy lovit poslední Jedie a nové povstalce.
Poté, co Darth Wango úspěšně vyhubil Jedie a jeho pozornost se upřela k méně prominentním tradicím užívání Síly, se Shenzo stal dozorcem nad zbytky řádu Matukai. Darth Wango jim jednoduše dal ultimátum: buď jim bude šéfovat jeho syn a naučí ho všechno, co umí, nebo je přijde osobně všechny vykuchat tupou lžící. Matukai pak sice na Shenza měli poněkud zhoubný vliv a snažili se ho přetáhnout na svou stranu, ale nikdy se jim to plně nepodařilo, ač na ně byl až zbytečně hodný.
Po pár letech v otcových službách se proti němu spikli2 a chtěli ho odstranit a nahradit, ale šikovně je poštval proti sobě a došlo na brutální souboj. V jeho závěru Shenzo chytl Edda pod krkem a pomalu mu do něj narval drápy, ale krátce nato mu Banzarra usekl ruku3 a pak ho rychle dorazil.

d20

Force Adept 4 / Soldier 2 / Matukai Adept 2
STR 16 / DEX 14 / CON 18 / INT 14 / WIS 8 / CHA 12
Enhance Ability +12, Intimidate +12, Move Object +11, Climb +10, Heal Self +10, Jump +10, Tumble +8, Escape Artist +6, Sense Motive +6
Spellcaster, Power Attack, Cleave, Endurance, Martial Arts, Defensive Martial Arts

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License