Sheena

„Vypadá to, že přišel čas na píseň proti trudomyslnosti, co? Dojdu pro kytaru.“
„Když já jsem spíš na punk rock.“
- mistryně F'Fay a Sheena

Sheena byla devaronianská průzkumnice Řádu Jediů v posledních dekádách Republiky. Byla vyšší postavy, hubená až vychrtlá, beznadějně plochá, přes nepopiratelnou inteligenci mírně autistická a celý život také mírně klaustrofobická. Byla totální abstinent a absolutně nechápala sarkasmus, vyznala se ve výbušninách a měla vynikající paměť. V sebeobraně používala světelný meč se zelenou čepelí a ovládala bojovou formu soresu.

Historie

Narodila se roku 85 BBY na Devaronu a její citlivost na Sílu byla odhalena ještě v porodnici, takže záhy putovala na Coruscant, kde měla sloužit vyššímu dobru. Společně s Champbaccou, který byl jedním z mála jejích kamarádů v Chrámu, tvořila jeden ročník v klanu katarn, takže na Ilum pro krystaly letěli v jedné výpravě roku 78 BBY. Sheena musela překonat svou klaustrofobii, ale krystal nakonec včas našla a ještě na palubě Crucible si postavila světelný meč se zelenou čepelí.
V roce 74 BBY si ji jako první z ročníku vybrala mistryně, průzkumnice Fee-Bee F'Fay, s níž Sheena na následující dva roky odletěla mapovat Divoký vesmír. Čas strávený mimo civilizaci si maximálně užila, a to jak asistenci republikovým mapovačům, tak soukromou misi, během níž s mistryní objevily legendární planetu Magratheu. Trochu ji mrzelo, když je Magrané poprosili, aby o nich ve vnější galaxii nikomu neříkaly, a mistryně s tím souhlasila, ale chápala to a plně jejich přání respektovala.
Roku 72 BBY jedna etapa mapování skončila a Sheena se i s mistryní vrátila na Coruscant, ovšem dlouho tam nepobyly a zanedlouho se do Divokého vesmíru vrátily, tentokrát samy a na neurčito. V následujících letech navštívily nespočet exotických planet, snažily se zlepšit reputaci Republiky a případně najít vhodná místa ke kolonizaci, a v roce 65 BBY našly na Virggoncixu zlatý poklad dávno rozložené sekty, který věnovaly na dobročinné účely.1 Do civilizace se vrátily až v roce 61 BBY, takže byla přítomna na pohřbu Champbaccova mistra. Ani tentokrát se však na hlavní planetě nezdržela dlouho a opět s mistryní vyrazila do Divokého vesmíru, na nějž se postupně stala odbornicí.
Titul rytíře získala až při další návštěvě Coruscantu roku 50 BBY a na průzkum pak vyrazila sama, neboť na předávání svých zkušeností mladší generaci se ještě necítila dostatečně vyzrálá. Vlastního padawana přijala až o dalších dvacet let později, a to sice Mehura Daga, rovněž poněkud sociálně neschopného Devaroniana. Plánovala mu ukázat Divoký vesmír tak, jak ho znala, ale protože to byl prostor drsný a nebezpečný, nehodlala to uspěchat a nejprve chtěla strávit pár let v relativně civilizovanějším Vnějším okraji. Zastavili se tak i na Rozengardu, kde se Sheeně líbilo natolik, že se tam plánovala odstěhovat na důchod.
V polovině roku 29 BBY, po pouhých několika měsících společného putování, je na neprozkoumané planetě v sektoru Tharin napadla strašlivá stvůra a Sheena střet nepřežila.
Její padawan byl za mrtvého prohlášen také, ale ve skutečnosti přežil a stal se z něj lord Styx, pozdější velitel vlastní inkviziční buňky. Ten se ještě více než dvacet let marně pokoušel přivést zpět k životu její tělo, které bylo díky těmto pokusům překvapivě zachovalé, ale dokonale mrtvé.

d20

Jedi Consular 7 / Scout 2 / Jedi Master 2 / Treasure Hunter 1
STR 10 / DEX 16 / CON 10 / INT 20 / WIS 13 / CHA 10
Move Object +12, Astrogate +10, Balance +10, Computer Use +10, Demolitions +10, Disable Device +10, Knowledge (history, Jedi lore, Wild Space) +10, Craft (lightsaber) +8, Gather Information +8, Listen +8, Pilot +8, Search +8, See Force +8, Spot +8, Swim +8, Telepathy +8, Treat Injury +8, Tumble +8, Affect Mind +7, Force Stealth +7, Survival +7
Perfect Memory, Alertness, Self-Sufficient, Cautious, Lightsaber Defense, Knight Defense, Consular's Guidance, Worldwise
Force Secret (Improved Battlemind)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License