Shavari

Major Shavari, pro přátele Catwoman, byla Catharka z Ryndellie, nejvyšší důstojník povstalecké buňky kapitána Simbaccy a styčný důstojník pro kontakt s Aliancí. Působila také jako zástupce velitele letky Magorů a Magor 2. Jednalo se o temperamentní kočku, která si sice v boji dokázala udržovat chladnou hlavu, ale nesnášela, když ji někdo balil, a tak byl Max Lenico dost často podrápaný až hrůza. Do bitev vyrážela většinou ve Y-wingu a v souboji beze zbraní porazila do jedenácti vteřin všechny Magory včetně kapitána. Byla svědomitá, pracovitá a cílevědomá, ale taky si ráda pospala a nesnášela, když ji někdo budil. Odmalička byla zvyklá pít Duff, ale v dospělosti dávala přednost pořádnějším pivům a Zlatopalcově medovině.

Historie

Narodila se roku 27 BBY na Ryndellii, už jako malá se motala mezi vesmírnými loděmi svého otce, který vlastnil menší půjčovnu, a zprávám o změně režimu ve svém věku nevěnovala velkou pozornost. Naučila se tam však nejen bojovat a pilotovat, ale také jednat s lidmi, aby mohla jednou převzít rodinný podnik. V šestnácti se zamilovala do staršího lovce, jako správní Catharové si slíbili věrnost až do smrti a jeho pak při náhodné šťáře zastřelili stormtroopeři, kteří na jeho lodi objevili větší než malé množství kočičí trávy. Shavari se zatmělo před očima, ty dva kretény bez zaváhání a slitování zabila, aniž by vlastně věděla jak, a utekla z domova a planety pryč.
Její vztek brzy vychladl, ona se štěstím kontaktovala a našla bandu rebelů na Onderonu, přidala se k nim a přidala se k rostoucímu hnutí povstalců. Během výcviku pro ni pak silnou motivací k získání vyšší hodnosti bylo to, že se chtěla pořádně vyspat.1 Během svého pobytu na Onderonu se podílela na útocích proti Impériu, skamarádila s Ellou Bundou, hodně se toho naučila a postupně se vypracovala až na majora. Bohužel se ale stále častěji hádala s jejich velitelem, nekompromisním Sawem Gerrerou, a pro dobro všech se nechala převelet k buňce jiné, méně radikální.
Tak se v roce 4 BBY dostala na Jolly Jedie, kde byly její zkušenosti náležitě využity. Ačkoliv byla v oficiální hierarchii hnutí výš než kapitán, ani ji nenapadlo ho zkoušet nahradit, prostě mu začala dělat prvního důstojníka a perfektně si sedli. Po misi na Torixu se stala jednou ze zakládajících členů letky Magorů, kde rovněž působila jako zástupce velitele. V následujících letech pak podnikli několik úspěšných náletů na imperiální konvoje a Shavari se podílela i na pátrání po vhodné planetě k umístění povstalecké základny.2 S většinou posádky se harmonicky sžila, jen Max pořád nechápal, že o něj nemá zájem, a jednou mu i zlomila ruku.3
Několik hodin před zničením Hvězdy smrti letěla společně s kapitánem a Zalfem na Jedhu, aby pomohli Sawu Gerrerovi. Na místo však dorazili až ve chvíli, kdy bylo Svaté město zničeno, a neměli šanci nikoho zachránit. Zapojit se nestihli ani do bitvy o Scarif.
Dva dny po bitvě o Yavin zaútočila Shavari společně s ostatními Magory na imperiální konvoj převážející otroky a iontovými torpédy udržovala křižník New Regime mimo provoz dost dlouho na to, aby výsadek osvobodil dva ze tří transportérů.
O další tři dny později se účastnila útoku na Hemer'oi II, kde torpédovala sochu Císaře přímo do čela4 a misi tak úspěšně dokončila.
Během kapitánovy absence po odletu na Kashyyyk přijala zakázku od agenta Sparkle a poslala Bananu, Emily a Štěknu na setkání s pašeračkou Leelou. Když se kapitán vrátil i se spoustou zachráněných Wookiů, chvíli prskala, ale brzy si na ně zvykla a po závodech na Raxusu Prime a Simbaccově domnělé smrti jí docela dost z nich dalo hlas ve volbě nového kapitána.
Když byl vyhlášen výjimečný stav, optimalizovala bezpečnostní protokoly pro případnou obranu lodi před interdiktory a pomáhala organizovat defenzivní cvičení všeho druhu. Během následných příprav před náletem na Karafuto pak přišla s plánem, jak kromě iontových torpéd využít i barevné světlice, a celkově se snažila o co největší připravenost letky.5
22. 8. 0 ABY nasedla do X-wingu, přesunula se i se zbytkem jednotky na oběžnou dráhu Gamorru a po čtyřech dnech cvičení s Champbaccou a imperiálními piloty pod velením admirálky Engels byla součástí útoku na Citadelu. Tam nejprve bez jakékoliv komunikace nebo senzorů doprovázela baziliščího droida, později Tlustou Bertu a v bitvě se stíhačkami z Dominatrix si připsala dva sestřely. Bitvu přežila, vrátila se na Jolly Jedie a zatímco ostatní slavili, ona se omlouvala svému Y-wingu, že mu byla nevěrná s mladší stíhačkou.
V následujících osmi měsících dbala na to, aby povstalci neusnuli na vavřínech, a relativně se jí to dařilo. Začátkem roku 1 ABY začala prověřovat, jestli je Toprr dostatečně kvalifikovaný a zregenerovaný na to, aby se mohl stát Magorem, a nehodlala to uspěchat. S velkou vážností brala i roli kapitánova svědka a během svatby se jí s použitím mírného násilí podařilo vysvětlit některým dementům na palubě, že únos nevěsty prostě provádět nebudou.6
18. 4. 1 ABY na kapitánův povel sedla do Y-wingu a doprovázela ho i s celou letkou na oběžnou dráhu Kampperelanu. V závěrečné fázi operace rozbombardovala poškozený interdikční křižník a ještě později smetla několik lambd a stormtrooperů i s přistávací plochou. Po návratu se napila na padlou Noyu a rozhodla se, že Toprra do letky přeci jen doporučí, na její místo, jen co dokončí rekonvalescenci.

d20

Soldier 6 / Noble 2 / Officer 2 / Naval Officer 1
STR 10 / DEX 16 / CON 10 / INT 18 / WIS 10 / CHA 14
Pilot +18, Diplomacy +16, Computer Use +15, Knowledge (bureaucracy) +12, Astrogate +10, Bluff +10, Intimidate +10, Repair +10, Craft (starfighters) +8, Demolitions +8, Gather Information +8, Knowledge (tactics) +8, Sense Motive +8
Starship Operation (starfighters, capital ships), Dodge, Skill Emphasis (Pilot), Starship Dodge, Mobility, Rebel Training, Martial Arts, Spring Attack, Pinpoint Accuracy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License