Shallina

[„Betelné šaškec toto.“]
- Shallina na sněmu náčelníků

Shallina byla Wookiee z Kashyyyku, vyučená opravářka vysokonapěťového vedení a pozdější členka posádky Jolly Jedie. Mluvila xaczikem s těžkým brrrněnským přízvukem, ale shyriiwooku do jisté míry rozuměla. Zbožňovala Starrrobrrrno a nechápala, co proti němu ostatní mají.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 360 BBY v Kachirhu, vyučila se elektrikářkou s osvědčením na opravy a řízení městské lanové a elektrické dráhy a živila se jak jako opravářka, tak jako řidička. Ani jedno ji ale nijak výrazněji neuspokojovalo, roku 336 BBY se přidala k výpravě četníka Harrazima do močálů a byla tedy jednou ze zakladatelek Brrrna. Neměla tam však moc do čeho píchnout, protože žádnou vysokoproudou techniku ve vesnici zatím neměli, a tak začala balit náčelníka, což roku 260 BBY skončilo svatbou. Ačkoliv si drbny šuškaly, že jde jenom po jeho moci, nebyla to pravda, měla ho ráda a z toho, jak ho cestou z obřadu za nějakou blbou poznámku skopla do škarpy, se stala moc pěkná tradice následných brrrněnských svateb.1
Část moci pak ale jakožto příjemný bonus skutečně přešla na ni, protože byla ve vztahu výrazně dominantní, nicméně život ve vesnici to vesměs neovlivnilo. Zasadila se však o to, že náčelník odjížděl na sněmy řádně upravený, a tak měla nezanedbatelný podíl na většině jeho vyjednaných dohod o vývozu kakulohy. V roce 220 BBY také prosadila nový název domácího fotbalového klubu FC Rudá Hvězda na FC Kakulometa, ačkoliv většina hráčů preferovala Kakulomet.
Roku 19 BBY vyrazil její manžel na pomoc bojovníkům u Kachirha a padl tam, ovšem než to zjistila, účastnila se místo něj sněmu náčelníků. Její příspěvek byl minimální, neboť jí málokdo rozuměl nebo věděl, odkud že to vlastně je, a tak většinu času seděla někde vzadu a zarputile mlčela.

Občanská válka

Cestou ze sněmu byla jednak informována o smrti svého muže, druhak odchycena otrokáři a poslána makat do nově budovaných táborů, kde dostala inhibiční čip a kde strávila dalších devatenáct let. Strádala, ale kashyyycký odboj ji tři týdny po zničení Hvězdy smrti zachránil a ona se dostala k posádce kapitána Simbaccy. Na palubě starého venatoru pomáhala s opravami energetických rozvodů a občas si posteskla po Brrrně, které jí atmosféra na palubě vůbec nepřipomínala.2 Ve volbách nového kapitána po závodech na Raxusu Prime dala hlas Farfalle, která je iniciovala, a následně moc nechápala, co se děje. Dlouho si s tím ale hlavu nelámala, s radostí opravovala jakoukoliv elektroniku, která to potřebovala, a po večerech popíjela korýšovici v Koktavé školnici.
Její návrh vybudovat na palubě pivovar podle brrrněnského vzoru byl jednohlasně zamítnut a ona pak naštěstí přišla na jiné myšlenky, když pomáhala rozchodit Švábivce 1. Následně chvíli pomáhala Korborrovi s Rugsakkem při opravách stíhaček, ale po pár týdnech je opustila a zaměřila se na zbývající AT-TE, protože to byl přeci jen spíš její obor. Během těchto oprav se začala více stýkat s Hemrrem, nicméně jejich vztah byl čistě profesionální a jediným plodem jejich spolupráce byl později Švábivec 2.

d20

Scout 2 / Tech Specialist 2
STR 12 / DEX 15 / CON 12 / INT 16 / WIS 12 / CHA 12
Disable Device +12, Repair +12, Demolitions +10, Computer Use +8, Intimidate +8, Knowledge (engineering) +8, Pilot +8, Profession (mechanic) +8, Ride +8, Climb +6, Swim +6
Headstrong, Cautious, Skill Emphasis (Repair), Influence
Hot-wire

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License