Seveshah Ashasi

Seveshah Ashasi byla sluisská softwarová inženýrka povstalecké buňky kapitána Simbaccy a Magor 7. Flegmatička, které ovšem nechyběl kus zvědavosti a nadšení pro objevování neznámého. Byla metodická, důkladná a postupovala snad ještě logičtěji než ostatní Sluissi. Chovala se trochu jako chlap a po hlase si ji většina Magorů pletla s jejím mužem. Nosila náušnice zhotovené z trupu jejího prvního drona.

Historie

Vylíhla se v roce 20 BBY na Sluis Van do rodiny mechaniků, ovšem její rodiče během války klonů podporovali separatisty a po nastolení Impéria tedy pocítili nemalé represe. Jejich dcera měla problém dostudovat základní školu, nesměla do doků a zbylo na ni poněkud podřadné opravování opravářských droidů, kterému se nicméně věnovala pilně a přišla během toho na svůj skrytý talent na programování a padělání dokumentů. Jakmile se trochu pocvičila, vyrobila si falešné doklady, byla vpuštěna do loděnic a využila to k tomu, k čemu by podobnou věc využil jedině Sluissi: k získání práce. Živila se jako operátor průzkumných dronů, kterými plánovači kontrolovali strukturální integritu opravovaných lodí, a docela ji to bavilo. Po nějaké době si vzala svou první školní lásku, Lavoska, a ještě o něco dál měla štěstí být ve správnou chvíli na správném místě.
Z důvodů jak rodinných, tak morálních, však prostě pro Impérium dlouhodobě pracovat odmítala a deset dní po bitvě o Yavin dostala parádní příležitost: našla si je totiž jistá Noya Neerix, která hledala někoho diskrétního na opravu nalezeného TIE Reapera, a než se Lavosk nadál, byli oba na palubě stařičkého Venatoru a nejen členy posádky, nýbrž rovnou i piloty v kuriózní letce.
Do ostré akce se jen tak nedostala, ale nestěžovala si. Většinu svého času zasvětila opravám Smrtonoše a seznamování se s posádkou, v následujících týdnech pomáhala s přípravami stíhaček před náletem na Karafuto.
22. 8. 0 ABY nasedla do X-wingu, přesunula se i se zbytkem jednotky na oběžnou dráhu Gamorru a po čtyřech dnech cvičení s Champbaccou a imperiálními piloty pod velením admirálky Engels byla součástí útoku na Citadelu. Tam nejprve bez jakékoliv komunikace nebo senzorů doprovázela baziliščího droida, později Tlustou Bertu a v bitvě se stíhačkami z Dominatrix se jen velmi těsně vyhnula sestřelení. Bitvu ale nakonec přežila, vrátila se na Jolly Jedie a zatímco ostatní slavili, ona šla překompilovat jádro zaměřovacího počítače, aby si po těsném vyhnutí se smrti trochu vyčistila hlavu.
V následujících osmi měsících byla nadále pilnou techničkou v hangáru a ze všech těch těhotenství kolem jí trochu začaly tikat biologické hodiny, ale snažila se to ovládnout, protože tušila, že Lavosk by z toho byl dost nesvůj.

d20

Scoundrel 6 / Chief Engineer 3
STR 8 / DEX 16 / CON 12 / INT 18 / WIS 13 / CHA 12
Pilot +18, Computer Use +18, Repair +18, Knowledge (computers, droids, technology) +16, Craft (droids) +15, Forgery +14, Knowledge (architecture) +12, Disable Device +12, Search +10
Starship Operation (starfighters), Gearhead, Starship Dodge, Skill Emphasis (Pilot), Heroic Surge, Extra Lucky, Improved Initiative

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License