Seveshah Ashasi

Seveshah Ashasi byla sluisská softwarová inženýrka povstalecké buňky kapitána Simbaccy a Magor 7. Flegmatička, které ovšem nechyběl kus zvědavosti a nadšení pro objevování neznámého. Byla metodická, důkladná a postupovala snad ještě logičtěji než ostatní Sluissi. Chovala se trochu jako chlap a po hlase si ji většina Magorů pletla s jejím mužem. Nosila náušnice zhotovené z trupu jejího prvního drona.

Historie

Vylíhla se v roce 20 BBY na Sluis Van do rodiny mechaniků, ovšem její rodiče během války klonů podporovali Separatisty a po nastolení Impéria tedy pocítili nemalé represe. Jejich dcera měla problém dostudovat základní školu, nesměla do doků a zbylo na ni poněkud podřadné opravování opravářských droidů, kterému se nicméně věnovala pilně a přišla během toho na svůj skrytý talent na programování a padělání dokumentů. Jakmile se trochu pocvičila, vyrobila si falešné doklady, byla vpuštěna do loděnic a využila to k tomu, k čemu by podobnou věc využil jedině Sluissi: k získání práce. Živila se jako operátor průzkumných dronů, kterými plánovači kontrolovali strukturální integritu opravovaných lodí, a docela ji to bavilo. Po nějaké době si vzala svou první školní lásku, Lavoska, a ještě o něco dál měla štěstí být ve správnou chvíli na správném místě.
Z důvodů jak rodinných, tak morálních, však prostě pro Impérium dlouhodobě pracovat odmítala a deset dní po bitvě o Yavin dostala parádní příležitost: našla si je totiž jistá Noya Neerix, která hledala někoho diskrétního na opravu nalezeného TIE Reapera, a než se Lavosk nadál, byli oba na palubě stařičkého Venatoru a nejen členy posádky, nýbrž rovnou i piloty v kuriózní letce.

d20

Scoundrel 5 / Chief Engineer 3
STR 8 / DEX 16 / CON 12 / INT 18 / WIS 13 / CHA 12
Pilot +17, Computer Use +17, Repair +17, Craft (droids) +15, Knowledge (computers, droids, technology) +15, Forgery +15, Knowledge (architecture) +12
Starship Operation (starfighters), Gearhead, Starship Dodge, Skill Emphasis (Pilot), Heroic Surge, Extra Lucky

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License