Sev'rance Tann

[„Co se takhle vzdát, hm?“]
„Já zajatce neberu, špíno.“
- Champbacca a Sev'rance během duelu v zahradách

Sev'rance Tann byla chisský generál Konfederace nezávislých systémů a učednice hraběte Dooku. Byla sebevědomá až arogantní, chladná a nesmírně inteligentní, zejména co se vojenské taktiky a strategie týkalo. Na Wyrrgyho ale samozřejmě neměla. Vlastnila žlutý světelný meč, ovšem nebyla příliš dobrý šermíř a její schopnosti v Síle byly rovněž slabší, protože je zanedbávala na úkor plánování a studia legendárních stratégů.

Historie

Pocházela z Neznámých regionů, ale nějakou dobu před bitvou o Naboo opustila chisský prostor a svou schopností ovládat Sílu v kombinaci s brilantním taktickým uvažováním zaujala nového temného pána, který ji začal učit v užívání temné strany Síly. V roce 29 BBY jí svěřil svůj malý projekt, vybudování akademie temných akolytů na Miu Leptonis IV, kam později pozvala i svého milence Vandalora. Aby se jí lépe sbírali potenciální rekruti, dostala od svého mistra vyřazenou královskou vesmírnou loď a k ruce Rhek Tei, další z jeho akolytů. Zakrátko ji svými schopnostmi zaujal Na'rek, kterého pojala za vlastního učně, ale reálně ho plánovala využívat hlavně jako oddaného osobního strážce.
Když začala válka klonů, byla na Geonosis a pomáhala krýt ústup hraběte Dooku. Následně se vrátila na Miu Leptonis s pověřením vypracovat novou strategii proti klonové armádě. Během zastávky ve Fogsmeade shodou okolností narazila na radioamatéra, který zachytil jakési nouzové volání z nedaleké planety a chtěl ho přeposlat Republice, a tak se vydávala za Jedie, aby zprávu získala. Vyjednávání však nešlo podle jejích představ, v následné konfrontaci zabila radioamatérovu ženu před zraky jejich syna a tím upoutala pozornost skutečných Jediů, mistrů Champbaccy a Denyzze, kteří byli vysláni z Chrámu, aby vraždu prošetřili.
V následujících dvou dnech byla mistrem Champbaccou dvakrát vystopována a dvakrát bez větších potíží poražena, ale na poslední chvíli vždy vyvázla a podařilo se jí i uprchnout před následným zavřením celé akademie. Před odletem ve spěchu smazala většinu informací z databank, ale Nina Michaelis, jedna z tamních praktikantek, byla později schopna je částečně obnovit.
Ačkoliv byla celá operace přerušena, Sev'rance už měla projekt jiný a s malou armádou podnikla tažení proti Republice. Ukořistila prototyp decimátoru i s kódy z Alaris Prime, při čemž těžce poškodila město Chendrrl, a později díky němu bleskovým úderem obsadila Sarapin, ale nedlouho poté byla zabita mistrem Echuu Shen-Jonem na Krantu.

d20

naše
Noble 2 / Force Adept 3 / Sith Acolyte 2 / Officer 3
STR 8 / DEX 14 / CON 8 / INT 18 / WIS 16 / CHA 17
Diplomacy +16, Bluff +15, Knowledge (tactics) +15, Force Lightning +12, Sense Motive +12, Control Mind +11, Intimidate +10, See Force +10
Infamy, Force Mind, Alertness, Combat Expertise, Sith Sorcery, Improved Feint

z Clone Wars sourcebooku
Soldier 4 / Officer 5 / Dark Side Marauder 6
STR 13 / DEX 14 / CON 13 / INT 16 / WIS 14 / CHA 16
Bluff +15, Intimidate +15, Knowledge (tactics) +13, Sense Motive +12, Diplomacy +11, Astrogate +10, Demolitions +9, Pilot +9, Computer Use +8, Fear +8
Cosmopolitan (Diplomacy), Power Attack, Infamy, Improved Initiative, Starship Operation (starfighter), Cleave, Persuasive, Weapon Focus (lightsaber), Rage, Weapon Specialization (lightsaber), Malevolent

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License