Sev'rance Tann

[„Co se takhle vzdát, hm?“]
„Já zajatce neberu, špíno.“
- Champbacca a Sev'rance během duelu v zahradách

Sev'rance Tann byla chisský generál Konfederace nezávislých systémů a učednice hraběte Dooku. Byla sebevědomá až arogantní, chladná a nesmírně inteligentní, zejména co se vojenské taktiky a strategie týkalo. Na Wyrrgyho ale samozřejmě neměla. Vlastnila žlutý světelný meč, ovšem nebyla příliš dobrý šermíř a její schopnosti v Síle byly rovněž slabší, protože je zanedbávala na úkor plánování a studia legendárních stratégů.

Historie

Nějakou dobu před bitvou o Naboo opustila chisský prostor a krátce po ní svou schopností ovládat Sílu v kombinaci s brilantním taktickým uvažováním zaujala nového temného pána, který ji začal učit v užívání temné strany Síly. Rovněž jí svěřil svůj malý projekt, vybudování akademie temných akolytů na Miu Leptonis IV, kam později pozvala i svého milence Vandalora. Aby se jí lépe sbírali potenciální rekruti, dostala od svého mistra vyřazenou královskou vesmírnou loď.
Když začala válka klonů, byla na Geonosis a pomáhala krýt ústup hraběte Dooku. Následně se vrátila na Miu Leptonis s pověřením vypracovat novou strategii proti klonové armádě, o které separatisté dříve nevěděli. Během zastávky ve Fogsmeade shodou okolností narazila na radioamatéra, který zachytil jakési nouzové volání z nedaleké planety a chtěl ho přeposlat Republice, a tak se vydávala za Jedie, aby zprávu získala. Vyjednávání však nešlo podle jejích představ, v následné konfrontaci zabila radioamatérovu ženu před zraky jejich syna a tím upoutala pozornost skutečných Jediů, mistrů Champbaccy a Denyzze, kteří měli vraždu prošetřit.
V následujících dvou dnech byla mistrem Champbaccou dvakrát vystopována a dvakrát bez větších potíží poražena, ale na poslední chvíli vždy vyvázla a podařilo se jí i uprchnout před následným zavřením celé akademie. Před odletem ve spěchu smazala většinu informací z databank, ale Nina Michaelis, jedna z tamních praktikantek, byla později schopna je částečně obnovit.
Ačkoliv byla celá operace přerušena, Sev'rance už měla projekt jiný a s malou armádou podnikla tažení proti Republice. Ukořistila prototyp decimátoru i s kódy z Alaris Prime, při čemž těžce poškodila město Chendrrl, a později díky němu bleskovým úderem obsadila Sarapin, ale nedlouho poté byla zabita mistrem Echuu Shen-Jonem na Krantu.

d20

Noble 2 / Force Adept 3 / Sith Acolyte 2 / Officer 3
STR 8 / DEX 14 / CON 8 / INT 18 / WIS 16 / CHA 17
Diplomacy +16, Bluff +15, Knowledge (tactics) +15, Force Lightning +12, Sense Motive +12, Control Mind +11, Intimidate +10, See Force +10
Infamy, Force Mind, Alertness, Combat Expertise, Sith Sorcery, Improved Feint

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License