Setkání po letech

Setkání po letech: 11. 7. 1 ABY
Kdo se zúčastnil: Banana Brannigan, Demonbacca, Emily, Fidorkka, Kody-Kann Tonewy, Mina Lenico
Místo určení: Vnější okraj, sektor Trilon, Tango Urilla

Úvod do děje

Protože se flotila přeživších členů operace Valkýra cestou na Valhallu zasekla v Neznámých regionech a bylo potřeba sehnat druhou polovinu trasy, vyrazila Wilhelmina Lenico zpět do civilizace a sehnat jejich jedinou naději. Nemohla si ale být jistá, zda ji někdo nesleduje, a tak se nejdřív rozhodla zajistit si krycí historku.
Křupkový odboj tak dostal echo od agenta Celestie, že se na neobydlené planetě ve Vnějším okraji zřítil transportér registrovaný na ISB, na jehož palubě se mohl nacházet někdo, jehož výslechem by povstání jistě získalo značnou taktickou výhodu. Simbacca misí pověřil Chlouppka s Fidorkkou, k nimž se přidaly ještě Banana s Emily, a půjčil jim na cestu Cocotte Minute, protože řídit měl Chlouppek a kdyby letěli na Opilé mouše, tak mu do toho Fidorkka zbytečně kecá.
Chlouppek ještě před startem usoudil, že by s podobným úkolem mohl pomoci někoho, kdo pro ISB dříve pracoval, a protože Oarlig byl s trochou představivosti po cestě, zaletěli si nejdřív pro Kodyho, který nechal svého syna v péči Janji, Tamory a Kashym. Pak už jim v cestě nic nebránilo, za letu pokecali a i když měl Kody na cílový sektor nepěkné vzpomínky, po skoro celodenním letu do něj přeci jen dorazili.

Detaily

09:11 Cocotte Minute vyskočil z hyperprostoru v soustavě Urilla, Chlouppek zahájil přiblížení k jediné tamní planetě, Banana žhavila senzory.
09:18 První průlet na vysoké orbitě neodhalil žádné známky života ani přítomnost funkční technologie, jen pozůstatky staveb dávné, na pohled nejspíš hmyzí civilizace.
09:19 Chlouppek snížil letovou hladinu, Fidorkka litovala, že si nevzala plamenomet.
09:20 Mína dokoukala díl Imperiální rodinky, zkontrolovala kamery a pustila si novou sérii.
09:23 Banana stále nedetekovala jedinou známku života, ale našla stopy po možném průletu poškozené lodi. Stopy vedly přímo do jednoho z úlů.
09:25 Cocotte Minute se dostala na vizuální dohled od vchodu, jenž byl dostatečně široký na to, aby tam podobné lodě vletěly klidně čtyři vedle sebe. Z toho si posádka dala dohromady, že obyvatelstvo asi nebylo o mnoho menší, a dokonce viděla pár fosilizovaných exoskeletů v okolí tunelu, které jim tuto hypotézu potvrdily.
09:27 Ačkoliv obavy z toho, že úl a potažmo celá planeta mohou být obydlené, zpochybnila Banana rychlým vyhledáním informací o planetě na Holonetu, ani nadále se dovnitř nikomu nechtělo.
09:30 Po krátké poradě bylo rozhodnuto, že nebudou zkoušet žádné kraviny s maskováním lodi hmyzími těly, jak navrhoval Kody, a prostě obezřetně se zapnutým čelním reflektorem vletěli dovnitř, nicméně Chlouppek si planetu poznamenal jako ideální místo ke konání nějakého dalšího výletu.
09:31 Po prvních třech stech metrech neviděli žádné známky nedávné aktivity, senzory nadále sledovaly stopu unikajícího paliva a Banana spatřila v dálce auru něčeho živého, nepříliš velkého.
09:32 Emily s Fidorkkou pro jistotu obsadily střílny, Chlouppek zůstal u řízení, Banana u senzorů, Kody jen tak v kokpitu.
09:40 Loď se tunelem dostala až do míst, odkud již bylo z kokpitu možno zahlédnout obrysy zaparkované lodi. Banana dokázala zaměřit známku života do míst jejího kokpitu, další ani nadále nepozorovala.
09:42 Po bleskové poradě Chlouppek otevřel rampu a nechal ven vyskočit Kodyho s Fidorkkou, zbytek posádky zůstal na Cocotte Minute a jistil je.
09:43 Mína dokoukala další díl a zvažovala, že by nudu chvíli zahnala s K-1PZ, ale nakonec pokračovala ve sledování seriálu.
09:45 Kody s Fidorkkou došli blíž k lodi a viděli, že vstupní rampa je otevřená a uvnitř se svítí.
09:46 Kody přišel s fikaným plánem, jak provést rekognoskaci, a on i Fidorkka vyskočili na trup lodi, odkud se chtěli podívat do kokpitu, než do lodi vlezou.
09:47 Fidorkka si všimla, že ačkoliv se loď měla podle všeho zřítit, je v lepším stavu než její Opilá moucha, a Kodymu to pak taky přišlo divné. Konzultovali to na dálku s posádkou Cocotte Minute, která potvrdila, že nedetekuje žádné poškození.
09:50 Oba skauti se dostali nad kokpit, Kody opatrně nahlédl skrz transpariocelový průzor a spatřil Mínu, jak se točí na židli a sleduje monitory. Byla mu nějaká povědomá a nakonec si vzpomněl, že ji zná z Kuatu, kde spolu během výcviku u ISB strávili jednu ne moc uspokojivou noc.
09:51 Kody tuto skutečnost oznámil komlinkem Chlouppkovi a holkám v lodi, kterým bylo její příjmení okamžitě povědomé. Banana si okamžitě vzpomněla na Maxe, Chlouppek s Emily zase na Mirandu, ovšem o Míně nikdy neslyšeli a ptát se Maxe momentálně nebylo možné. Navíc by to nejspíš nijak neovlivnilo následující dění, a tak pokračovali v akci.
09:52 Kody se stáhl zpátky nad kokpit, instruoval Fidorkku, aby v případě, že se něco pokazí, roztrhala loď na cucky a zachránila ho, a vracel se, že prostě vejde dovnitř.
09:56 Fidorkka hlídala, Kody vyšel po rampě do nákladového prostoru a Mína si na výstupu z tamní kamery všimla pohybu. Otočila se směrem do chodby, v očekávání svých zachránců.
09:57 Fidorkka uznala, že to asi není žádná výjimečná situace, a nechala loď žít. Kody z chodby mávl na Mínu a pozdravil ji, ta chtěla spustit svou připravenou řeč o tom, jak je očekává, nicméně z pohledu na známou tvář jí došla slova.
09:58 Došlo k prvotnímu vysvětlování, kdy Kody předstíral, že je součástí týmu sběračů, který přišel rozebrat a prodat vrak. To Míně přišlo krajně nepravděpodobné, protože se předtím postarala o to, aby nebyla až tak snadno k nalezení, nicméně víc jí hlavou šrotovaly otázky na Kodyho přispění k pádu operace Valkýra a smrti Frau Engels.
09:59 Po sérii náznaků Mína vytušila, že si Kody na sběrače jenom hraje, protože jí nevěří, a sama tedy intenzitu náznaků zvýšila natolik, že to bylo jasné. Oba tedy přiznali, že jsou nebo byli součástí operce Valkýra a že znají Křupkový odboj. Mína přidala i informaci, že to ona je agent Celestia.
10:00 Kody to ještě přes komlink ověřil u Banany s Emily, které Celestia před rokem poslala zachránit povstalce na Tekillo III. Na základě Mínou dodaných informací potvrdily, že nejspíš skutečně jde o jejich informátora.
10:01 Chlouppek s Cocotte Minute přistál, skupina začala vymýšlet další postup.
10:05 Bylo ujednáno, že Filoména bude jakožto obsazená loď odvezena na Kompostárnu a Mína s ní.
10:07 Při pokusu o spojení lodí vyšlo najevo, že airlock Cocotte Minute je mírně nestandardní, jako ostatně celá loď, a Banana musela popadnout hasák a jít to dát do pořádku.
10:08 Chlouppek hodil řeč s Mínou, Emily stála kus od ní, připravená ji zastřelit, kdyby to bylo celé jenom past. Kody se k pokecu přidal a i když jim oběma přišlo to, co říká, důvěryhodné, nemusel jim nikdo připomínat průser s Carke, která je taky pěkně přechcala, a tak si dávali pozor na to, co říkají. I když několikrát zmínila, že musí co nejdřív za mistrem Champbaccou a předat mu vzkaz, nepřesvědčila je a plán s karanténou na Kompostárně zůstal v platnosti.
10:33 Potíže s kompatibilitou byly překonány. Banana ještě navrhla, že by mohla rovnou překontrolovat trup kvůli možným vysílačkám, ale vzhledem k nedůvěryhodnosti planety bylo ujednáno, že to provedou o nějaký ten parsek dál, ve větším bezpečí.
10:35 Mína provedla kontrolu spojení, Chlouppek po ní tu kontrolu ještě překontroloval a obsadil pilotní sedadlo.
10:36 Mína se přesunula do kapitánského křesla, ale nekomandovala, jen ho upozornila na pár zvláštností řízení a nabídla se, že zajde pro K-1PZ. Navigaci ale obstarala Banana, takže jeho asistence nebyla potřeba.
10:44 Spojené lodě opustily úl a zamířily do vesmíru.
10:59 Banana dopočítala cestu k nedaleké Takodaně a spojené lodě skočily do hyperprostoru.
11:00 Na můstku bylo ticho, všichni se věnovali přístrojům a Mína nechtěla provokovat.
13:18 Spojené lodě vyskočily u uzlu v soustavě Takodana, Chlouppek zamířil k planetě.
13:23 Po zralé úvaze přistál daleko od pirátského hradu, na řídce zalesněném ostrůvku, kde Banana začala s prohlídkou trupu.
14:22 Nenašla vůbec nic a doufala, že to jenom neznamená, že to ISB umí dobře schovat.
14:25 Spojené lodě vyrazily zpátky do vesmíru, k hyperprostorovému uzlu a směrem k Huttskému prostoru.
14:36 Posádka měla nějakých jedenáct hodin, než se dostane do Nirgorova pásu, a ten čas využila k seznamování a obezřetnému plánování dalšího postupu.

Následky

Agent Celestia úspěšně kontaktovala odboj a získala i přímou linku na posledního člověka, který viděl mistra Champbaccu před odchodem do ústraní. Protože jí ale povstalci prozatím nevěřili, neměla zatím zprávu komu předat a zůstala v karanténě, zatímco se ostatní pokoušeli vymyslet optimální způsob, jak zajistit jejich bezpečné setkání.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License