Serrmegra

Serrmegra byla Wookiee z Kashyyyku, ženistka a usvědčená vražedkyně novorozence. Ve volném čase vyřezávala zvířátka z wroshyrového dřeva.

Historie

Serrmegra se narodila roku 73 BBY v Brrrně, a to do rodiny velitele vesnické domobrany. Protože si nehodlala ruce špinit sbíráním kakulohy a i její otec soudil, že má na víc, kráčela v jeho šlépějích a aspirovala na post profesionální obránkyně vesnice. Dostala se až na pilota prototypu podpůrné šaliny, který v té době dostavěla Shallina, a podstoupila také intenzivní ženijní výcvik. Její další postup ale brzdila skutečnost, že vedení upozorňovala na šikanu, která mezi milicionáři panovala, a to se nesetkalo s pochopením. Bylo jí doporučeno, ať drží tlamu a krok a nedělá ostudu svému otci. Snažila se to splnit, ale zašlo to tak daleko, že ani nenahlásila, když ji tři spolubojovníci z útvaru znásilnili. Nikomu o tom neřekla ani později, když zjistila, že je těhotná. Dost to ale zamávalo s její psychikou, která se za pevnou fasádou drolila jako písek. Jejího jiného stavu si nikdo nevšiml, protože jí ani moc nenarostlo břicho a ona jej dokázala šikovně skrýt.
Když pak roku 37 BBY porodila v kabince na záchodech a viděla v tváři svého dítěte obličeje těch, kteří jí rok před tím tak ublížili, v afektu mu zlomila vaz. To už se jí ututlat nepodařilo a ačkoliv při výslechu vypověděla, co se jí stalo, náčelník to nebral jako polehčující okolnost a pod trestem smrti byli vyhnáni všichni čtyři. Serrmegra byla zoufalá, zhroutil se jí celý svět a vyčítala si, co udělala. Prošla močálem až do Země stínů a čekala na brzkou smrt. Její výcvik ani povaha jí ale nedovolily se vším skoncovat, a tak v nebezpečné divočině přežívala a snažila se sama sobě odpustit.
Krátce před bitvou o Kachirho v roce 19 BBY uslyšela roh svolávající bojovníky k městu. Rodná hrouda byla v nouzi a potřebovala každého, kdo byl schopný ji bránit. Dostavila se tedy i Serrmegra v naději, že se tak vykoupí ze svých hříchů, se nechala upsat k sebevražedné misi. Stala se součástí posádky katamaránu, v němž s Wyrrgym, Chlouppkem a Jurgakem vyrazili na průzkum mýtiny s pyrogelovými hlavicemi za nepřátelskou linií. Jejich plavidlo se ale stalo cílem konfederační artilerie a přes všechny Wyrrgyho snahy bylo zasaženo. Jurgak zemřel okamžitě, Serrmegra se pokusila vyskočit z katamaránu padajícího k zemi nad vodní hladinou, ale noha se jí zamotala do slaňovacího lana, takže zůstala z lodi viset hlavou dolů a při nárazu na břeh byla padajícím strojem rozdrcena.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License