Sermi'x

Sermi'x byla planeta ve Středním okraji, ve které si Impérium zkoušelo, kam až může zajít v utlačování místních obyvatel.
Ti, když se začali bouřit, byli hrubě srovnáni do latě a nuceně nasazeni.
Jergo tam roku 14 BBY kolaudoval několik budov.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License