Šedý Šum

„Vidím velké věci, velké a špatné. Špatnější než větší, ale oboje hodně. Vidím největší špatnost, jaká…“
- Šedý Šum hledí do budoucnosti1

Šedý Šum, občanským jménem P'Umpa, byl whillský šaman z Azoamu, učitel astrálního cestování v enklávě na Miu Leptonis IV a jeden z uživatelů Síly, co si svou identitu zachovali i po smrti.


Jméno: Šedý Šum, P'Umpa
Rasa: Azoan
Datum narození: 62 BBY
Planeta narození: Azoam
Datum úmrtí: 14 BBY
Planeta úmrtí: Jolly Jedi
Barva očí: oranžová
Frakce: Síla, později Duhoví rytíři
Padawan: Cae Vitthar

Vzhled

P'Umpa se v mladém věku prakticky nelišil od jiného průměrného Azoana s šedou srstí: vypadal jako přerostlá zemní veverka, měl silné zadní nohy, šikovné přední pracky uzpůsobené k tunelování, impozantní hlodáky a oči, které díky odrážení přebytečného světla lehce oranžově zářily.
Do vnější galaxie se ale podíval až jako veverčí stařešina, na kterém byl pokročilý věk docela znát. I přes značně ekologický způsob života a spojení se Silou totiž už na začátku války klonů přetáhl průměrnou délku života své rasy a síly ho rychle opouštěly. V jeho šedé srsti se tu a tam objevila lysina, v horní čelisti měl už jen jeden z tak charakteristických azoanských řezáků a oči mu kalila našedlá mlha, takže zářily méně a spíš bíle. Chodil bos, díky čemuž bylo vidět, že má na každé noze nestandardní dva palce, a o krátké holi, oblékal se jen do prostého ponča.
Po smrti komunikoval se světem v mladší, nikoliv však příliš výrostkovské podobě, kdy měl ještě všechny chlupy.

Povaha

Zádumčivý pacifista, který mluvil jen tehdy, když to bylo potřeba, a zásadně se s nikým nehádal. Vypadal tak těžce nad věcí, že to některé poněkud dráždilo. To, co na první pohled působilo jako pokročilá senilita, byla ve skutečnosti hluboká moudrost skrytá před ignoranty. Jednu éru svého života silně věřil v azoanské bohy, ale postupně přešel k volněji definovanému vyznávání přírodních sil a duchů zemřelých předků, se kterými údajně uměl komunikovat. Na to, že prokazatelně uměl poměrně přesně předvídat budoucnost, byla komunikace s ním někdy dost obtížná, protože se zdálo, že se sám trochu ztrácí v čase. Mluvil klidně, pomalu a překvapivě hlubokým, chraplavým hlasem, z nějž čišelo nesmírné charisma. Zdaleka ne každý mu rozuměl.
Ačkoliv sám se boji vyhýbal a raději by zemřel, než aby někoho zranil, neubíral nikomu právo se řezat jak je ctěná libost. Bojovat odmítal i v případě, že byl přímo napaden.

Rodina

Narodil se do rodiny silně věřících farmářů, o kterých ale nikdy nemluvil.

Důležité vztahy

  • Champbacca, velmistr tajné akademie, který ho ani jednou nevypral2 a nevyužil jako návnadu na chobotnice3 či štětku na záchod, ač mu tím mnohokrát vyhrožoval.
  • Cae Vitthar, togrutská studentka, která jako jedna z mála jeho moudra oceňovala a chápala.

Dovednosti

Jeho hlavním přínosem společnosti byla schopnost nahlížet na vzdálená místa, a to jak v přítomnosti, tak v minulosti a budoucnosti. Taky dokázal svou energii předat jiným a značně tím dočasně posílit jejich vlastní schopnosti. Znal celou řadu neortodoxních meditačních technik a byl zkušený bylinkář. Ačkoliv svou dovednost číst budoucnost nepřičítal Síle, bylo jeho spojení s tímto polem energie velmi silné a umožnilo mu promlouvat na své staré známé ze záhrobí. Měl talent na zahánění zlých duchů a očišťování temných míst od zla,4 ale moc často to nevyužíval. Dokázal s velkou přesností předpovídat počasí i na několik měsíců dopředu a ačkoliv na to nevypadal, byl nesmírně inteligentní. Neuměl ale užívat Sílu k základním úkonům, jako je manipulace věcmi nebo akrobacie. Strašně pomalu chodil a mluvil v takřka zenových hádankách.
Byl expert na bojovou formu nula, to jest na vyhnutí se boji bez použití zbraně.

Životopis

Před rozkazem 66

Narodil se v prosté farmářské rodině, ale se znamením duchů – měl na každé zadní tlapě dva palce. Ač by jedni mysleli, že ho to vyřadí ze společnosti i z genofondu, opak byl pravdou, neboť podobné mutace vnímali silně věřící Azoané jako známku předurčení k velkým věcem.
Jeho rané mládí proběhlo ve znamení střídání jednotlivých azoanských církví, aby zjistil, kde bude jeho umění nejvíce prospěšné, a studia teologie, estetiky a přírodního léčitelství. Ve veverčí obdobě mnišského řádu strávil značný čas, než se začala projevovat jeho schopnost nahlížet do budoucnosti, kde viděl, že jeho cesta nevede skrz chrámy. Opustil civilizaci, vydal se do divočiny a navzdory všem statistikám tam několik let úspěšně přežíval. Většinu volného času trávil rozjímáním a v meditacích a po pár letech ho začala navštěvovat tajemná postava, jejíž jméno nikdy nezjistil ani zjistit nechtěl. Střídavě přicházela a zase odcházela, ovšem nikdy neopomněla šamana samouka něco užitečného naučit o jistém fenoménu, kterému říkala Síla.
Tak uplynuly celé roky, během nichž šaman postupně předal své staré jméno větru a v meditaci se dozvěděl to pravé, pod kterým ho od té doby znala většina šťastlivců, kteří se s ním potkali. Vize budoucnosti míval pořád a neváhal se o ně podělit s planetární radou, čímž si získal jistou reputaci. Také vycítil blížící se nebezpečí ze strany separatistů a jasně viděl, jak se jeho bezbrannou planetu pokusí obsadit vraždící stroje. Viděl nicméně i to, že krize bude rázem zažehnána zásahem jistých cizinců, a tak pouze poslal zprávu do nejbližší usedlosti, aby varoval místní, a sám se připravil na svou roli v osvobození Azoamu, které mělo už brzy začít.
Roku 22 BBY přiletěla nejen Obchodní federace s invazní flotilou, ale taky loď s jeho zachránci v čele s mistrem Champbaccou. Ten se se šamanem setkal v jeho chýši, viděl malby jím zahlédnutých událostí a ani se moc nedivil, že se mu ta malá myš chce odstěhovat na loď. Pomohl mu s věcmi a v následné bitvě od šamana naopak pomoc dostal, a to v podobě řízené skupinové meditace, v níž Šedý Šum zesílil moc účastníků a podařilo se mu ji nasměrovat ke zničení jedné z lodí Federace.5 Po odražení invaze se přestěhoval na Miu Leptonis IV a začal učit astrální cestování, filosofii6 a další obskurní věci,7 kterým málokdo rozuměl.
Začal se tam také věnovat učení Cae Vitthar8 a vedl i jednu hodinu šermu.9 Jeho příspěvek do Sebraných přednášek byl tedy značný. Navštívil i Zelený lampion, ale moc si toho z té návštěvy nepamatoval.10
Roku 19 BBY vyrazil se skupinou dobrovolníků bránit Kashyyyk, neboť ve svých vizích viděl, že to bude důležitá bitva, a ač neschvaloval, že se Champbacca identifikoval Monitoru svým pravým jménem a bývalou hodností, nakonec na tom nezáleželo. Předvídal zradu klonů a Cae díky němu pohodlně zlikvidovala jednotku, co procházela Karrambacullekem. Po následném přesunu do dílny u Tyrvrarru se vplížil do nákladového prostoru speederu, kterým Chlouppek odletěl do Rwookrrorro, tam opět v tichosti přesedl na Silver Fletcher a následně byl velmi užitečný při záchraně Jessicy Karnis a Woallca Con-Denyzze z Agleru. Během další společné meditace omylem nahlédl do roku 23 BBY a komunikoval s bezvědomým budoucím velmistrem Champbaccou během jeho a Chlouppkova výletu na Ilum.

Občanská válka

Od návratu na Miu Leptonis IV se ukrýval v akademii, učil Cae rozvíjet její dar a síly ho viditelně opouštěly. Přesto zvládl ještě hodně filosofovat a taky naučit velmistra základy nutné pro pozdější přežití vlastní smrti,11 což nebyla snadná práce.12
Během evakuace enklávy před silami Inkvizice na samém začátku roku 14 BBY se dostal na palubu Jolly Jedie, ale na cestu dál se necítil, zavřel oči, naposledy vydechl a jeho tělo se rozplynulo. Odmítl se však stát součástí Síly a zachoval si svou identitu,13 protože ještě musel něco vykonat.14 Na Paloučku padlých měl od té doby symbolický hrob.
Roku 11 BBY se v omlazené duší formě ukázal Champbaccovi, který se živil popelařením a poněkud zahořkl, takže návštěvu vůbec neocenil a snažil se astrálního myšáka ze své lodi vyvětrat.15 Návštěvu pak několikrát zopakoval, pokaždé údajně proto, aby Champbacca nezešílel, a pokaždé se stejným výsledkem.16 V roce 3 BBY se dal dohromady s jinou spektrální entitou a ve svém otravování slepého popeláře ani nadále neustal,17 navíc ale začal navštěvovat Zippanandu.
Krátce po bitvě o Yavin varoval Cae, která se tou dobou poflakovala po Neznámých regionech, že po ní jde černá zloba divých tvarů a následoval ji na Nar Shaddaa, kde se setkala s Chlouppkem, Champbaccou, Fidorkkou a Kody-Kannem Tonewy. Byl u toho, když se první dva jmenovaní pomocí Cae a její schopnosti snažili komunikovat s Emily a zůstal i nějakou chvíli poté, čehož Champbacca využil ke zopakování zásad přecházení na onen svět.
Když se pak Cae přesunula na Jolly Jedie, šel s ní a Simbaccovi se představil jako Šum Bílý.18 Několikrát byl pak k vidění u svého hrobu, ale nadále trávil většinu času v Síle a moc se neprojevoval. V listopadu roku 0 ABY se objevil na Palpatinově palci, když Champbacca zdrhal před zodpovědností na Krant, a poprvé za posledních patnáct let si trochu rozuměli.19
Koncem května roku 1 ABY, po událostech kolem probírání Wyrrgyho z kómatu, varoval Cae, aby se okamžitě vrátila domů, protože větřil potenciální nebezpečí v Neznámých regionech.

d20

za života
Force Adept 9 / Spirit Master 6
STR 4 / DEX 12 / CON 8 / INT 16 / WIS 21 / CHA 14
Force Light +29, Farseeing +24, Spot +20, See Force +19, Knowledge (Force lore) +15, Profession (shaman) +14, Empathy +13, Diplomacy +13, Force Defense +11, Sense Motive +11
Powerful Presence, Skill Emphasis (Farseeing, Force Light), Link, Weather Sense, Alertness, Iron Will, Force Mind, Light Bringer
Spellcaster, Reputation, Spirit Totem (+3 Farseeing)

jako duch
Force Adept 9 / Spirit Master 7
STR 0 / DEX 12 / CON 0 / INT 16 / WIS 22 / CHA 18
Force Light +31, Spot +28, Farseeing +26, Hide +23, Listen +23, See Force +20, Diplomacy +15, Empathy +15, Force Defense +15, Knowledge (Force lore) +15, Profession (shaman) +15, Sense Motive +15
Powerful Presence, Skill Emphasis (Farseeing, Force Light), Link, Weather Sense, Alertness, Iron Will, Force Mind, Light Bringer
Spellcaster, Reputation, Spirit Totem (+3 Farseeing, +1 WS)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License