šedý holocron

Šedý holocron byl jedním z holocronů ve sbírce Chrámu Jediů na Coruscantu. Obsahoval primárně informace o šedých Jediích, od čehož se odvíjelo i jeho označení, nicméně mistr archivář, který ho kdysi dávno do sbírky přidával, z něj cítil reziduální auru temné strany a umístil jej do sekce s omezeným přístupem.
Ukázalo se, že nešlo o paranoiu, neboť když ho krátce před rokem 61 BBY otevřela Yari, rozpoznalo uložené vědomí padlého Jedie příležitost a pokusilo se svést ji na temnou stranu, čehož si všimla padawan Maryll. Ve výsledku se to moc nepovedlo, nicméně holocron byl následně uzavřen ještě hlouběji a přistupovat k němu směli jen mistři; jeho další osud není znám.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License