Sebrané přednášky

Sebrané přednášky byl sborník všech přednášek odučených mistry a učiteli enklávy na Miu Leptonis IV. Komplexnost záznamů záležela na vyučujícím - někteří vkládali veškeré materiály včetně zvukového záznamu, jiní se spokojili s nástřelem probraného učiva a odkazy na doporučenou literaturu. Mezi žáky se mu občas žertovně říkalo Perly sviním.

Historie

Záznam byl veden od prvního dne provozu enklávy v roce 22 BBY, neboť potřebný hardware byl již v přednáškové místnosti nainstalován po předchozích majitelích.
V následujících letech byl užíván k zálohování probíraných informací a měl své výsostné místo v akademické databázi, ovšem reálně byl používán relativně málo.
S rozpadem akademie začátkem roku 14 BBY byl společně s dalšími citlivými daty smazán.

Zaznamenané přednášky

  • Astrální cestování: cena úsměvu1
  • Čarování s technikou: obnovitelné zdroje energie a jejich smysluplnost2
  • Obrana proti černé magii: trpaslíci3
  • Přežívání v džungli galaxie: Mexiko a jak na něm vydržet dva týdny bez lahve
  • Studium galaktických kultur: kurs používání prastarých psacích nástrojů4
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License