Sebastian Sega

Sebastian Sega byl člověk z Talusu, majitel Ekla Kreeth a žížalí biofarmy na Matra III v Korporátním sektoru. Zamlada disponoval dlouhými tmavými vlasy, které obvykle nosil svázané do culíku a které věkem a starostmi mírně zešedivěly. Oči měl šedivé, skoro až nepřirozeně světlé, a to i v mládí. Jeho záda a ramena pokrývala tetování, která obvykle zakrýval košilí. Od narození byl vůdčí typ po otci, ale později došel k názoru, že je lepší, když zodpovědnost leží na bedrech někoho jiného. Téměř nic ho nerozhodilo, byl to naprostý flegmatik. S lidmi se obvykle spřátelil celkem rychle, rád se bavil, popíjel alkohol a příležitostně se oddával gamblerství.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se v roce 49 BBY do rodiny vlastnící menší pašeráckou organizaci, takže s obyčejnými obyvateli Talusu moc nepřišel do styku, tamní svérázný dialekt si neosvojil a dokonce mu ani nezachutnala borovička. Jeho dětství bylo vcelku šťastné, až na ten nespočet mrtvol, co vídal během krátkých „vyjednávání“ svého otce, Errana Segy. Už odmalička byl veden k tomu, aby jednou převzal rodinný podnik, takže mu otcovy praktiky po nějaké době přestaly být cizí. O finance se nikdy příliš bát nemusel, rodinné obchody vynášely dost, aby pokryl veškeré náklady na svůj bohémský život. Nicméně nikdy nedostal nic zadarmo. Otec ho v den osmnáctin jmenoval svým zástupcem a svěřil mu pod velení Opilou ochechuli a malý tým, jehož členové se obvykle obměňovali tak rychle, že si ani nestačil zapamatovat jejich jména.
O to víc si zapamatoval mladou lovkyni, se kterou se seznámil v roce 27 BBY a kterou okamžitě převelel ke své skupině. Po třech letech známosti se ale na jedné ze společných akcí dostali do úzkých, Sebastiana zajali a o tom, co se stalo jí, neměl nejmenší tušení.
Ze zajetí se nakonec dostal s pomocí otcovy konkurence. Svou záchranu jim splatil věrnou službou, ale po dvou letech se rozhodl odejít. Nepouštěli ho zrovna ochotně, ale když jejich velitele obral v kartách o nákladní loď, doporučili mu, ať odchod neodkládá zbytečně dlouho. Krátký čas zvažoval, jestli se má ozvat rodině, ale nakonec se rozhodl, že to o nějakou dobu odloží a vyrazil mezi hvězdy na vlastní pěst.
Posléze se seznámil s velmi nepraktickou dvojicí spolupracovníků, Twi'lečkou Ruukou a naprostým ignorantem Ledem, kterých začal mít po několika eskapádách plné zuby, a proto je při nejbližší příležitosti vysadil na opuštěné planetě, kde se zrovna konala pouť. Na této pouti se mu stala prazvláštní věc, vystřelil si zde živého Ewoka Tammalu, který ho nejdříve kousl do ruky a pak nakopl do holeně, aby mu mohl sprostě zdrhnout. Sebastian ovšem nelenil a po dvou metrech Tammalu dostihl. Vyříkali si to hezky po chlapsku u piva a Ewok nakonec souhlasil, že odletí se Sebastianem do Korporátního sektoru pěstovat biojablka.
Sebastian jeho jablky krmil biožížaly a ty pak prodával společnosti, která je exportovala do lihovarů na Chrchlu.
V roce 21 BBY došlo na lihovarském měsíčku k prudkému poklesu poptávky po biožížalách, a tak hledal Sebastian odbyt jinde. Jednoho zájemce našel, na jakési Miu Leptonis IV, kam s ním následně následně Ewok zamířil i se třemi bednami žížalích vzorků, a uzavřeli tam obchod století. Ukázalo se, že jejich nový zákazník, jakýsi Champbacca, je ve skutečnosti vlastně jejich starý zákazník, který se snažil zefektivnit dodávky surovin pro lihovar a chtěl z něj nějak elegantně vykopnout příživnické mezispolečnosti. Poptávka po žížalách na Chrchlu tedy po ozkoušení těch tří dovezených beden zase stoupla, ale tentokrát už ji zvládli nasytit přímo chovatelé.
Až do konce války je živil odbyt žížal na výrobu žížalovice, která se kvalitou skoro blížila chrchlovici.

Občanská válka

Nástup Impéria by asi nijak výrazněji neřešil, kdyby nedošlo ke znárodnění lihovarů Ch&Ch a výraznému snížení poptávky po jeho žížalách. V rámci Korporátního sektoru sice našel nové odběratele, většinou velkostatkáře, kterým se velké žížaly hodily do kompostu, ale obrat jim výrazně klesl a museli víc makat. Ustáli to ale a situace se postupně zlepšovala, takže si neměl na co stěžovat a jenom se snažil dohlížet na to, aby stále senilnější Tammala někomu neublížil.
Občas zašel na pivo či whiskey se sousedem, ale do větších podniků už se moc nepouštěl, do těch nelegálních vůbec. V partnerském životě se mu dařilo výrazně hůře než v profesním, a ač neměl problém sbalit nějakou tu obyvatelku nedalekého města, na dlouhodobý vztah to nikdy nebylo, pročež se mu začalo děsně stýskat po Mie.

d20

Scoundrel 3 / Noble 4 / Corporate Viceprex 1
STR 12 / DEX 14 / CON 10 / INT 16 / WIS 10 / CHA 18
Appraise +12, Diplomacy +12, Bluff +10, Gather Information +10, Handle Animal +10, Knowledge (agriculture, business) +10, Search +10, Sense Motive +10, Spot +10, Pilot +8, Repair +8
Rogue Heritage, Point Blank Shot, Premier Credit Line
Confidence

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License