Screew

„Máš štěstí, žes chtěl zabít Palpyho, jinak bych po těch dvaceti tisících sáhl hned.“
- Screew před Wyrrgym v reakci na jeho zatykač

Screew byl kyberneticky vylepšený obyvatel Nar Shaddaa, patron v hospodě Memento Venari. Mluvil charakteristicky syntetickým hlasem, byl vybaven nitrolebním komunikátorem, vyzbrojen byl ramenním dělem s laserovým zaměřováním a v druhé ruce měl projektilový rotační kulomet.

Historie

V roce 19 BBY, krátce po vydání rozkazu 66, se společně s kolegou Noxem zdržoval v hospodě, když je oslovil Demonbacca s prosbou o kontaktování Ronieho. Screew ho chtěl zastřelit, ale měl to ve všední dny zakázané, a tak chlupáč dostal šanci. Následně společně popili, Screew předal zprávu a jejich cesty se opět rozešly.
V následujících letech se potloukal životem a v srpnu roku 0 ABY se opět v Memento Venari setkal s Chlouppkem. Hodili řeč, popili a Screew na zkoušku posílil řady Mamutomutů.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License