Scarif

Scarif byla tropická planeta v sektoru Abrion ve Vnějším okraji, kde se nacházela přísně střežená výzkumná stanice Impéria.

Historie

Ač byla místy zvažována jako potenciální rekreační středisko, nikdy nebyla osídlena civilní populací, až roku 9 BBY tam byla z Geonosis přesunuta Hvězda smrti.
V roce 8 BBY se o infiltraci tamní instalace pokusil klon CT-672. Podařilo se mu získat kódy ke komunikační frekvenci s Lictorem, ale byl odhalen a musel je Wyrrgymu a Deekovi poslat po myším droidovi. Mise na záchranu mistra Denyzze však byla díky jeho oběti úspěšná.
Zhruba den před bitvou o Yavin tam došlo k významné bitvě občanské války, kde sice padla velká část tehdejších povstalců, ale přeživším se podařilo získat plány bitevní stanice a dostat je na velitelství. Vesmírné bitvy se málem účastnili i Magoři, ale k vlastnímu štěstí to nestihli. Po bitvě byla planeta zasažena paprskem z Hvězdy smrti, a ačkoliv to bylo jen na jeden reaktor, následky byly kataklyzmické.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License