Savanucca

Savanucca byl Wookiee z Kashyyyku, první chlupáč, co kdy kráčel po Trandoshe. Byl to Cherwook a skalní pivař, jehož výbušná povaha byla jedním z důvodů, proč se Wookiové a Trandoshané nemohli po tisíce let vystát.

Historie

Narodil se roku 5444 BBY ve Rwookrrorro a navzdory značnému temperamentu se z něj rodiče snažili vychovat diplomata. Nebylo to snadné, nicméně se ukázalo, že trocha řvaní může být při vyjednáváních i prospěšná, a jemu se docela dařilo. Stal se oblíbencem svého bratrance Baccy a ten ho krátce poté, co v lese roku 5106 BBY našel nějaký bordel, ukoval z něj ceremoniální čepel a získal díky ní trůn, jmenoval svým dvorním vyjednavačem. O pouhé dva roky později, když Arrowacca zjistila, že s nimi jedna další inteligentní forma života sdílí soustavu, byl pověřen navázáním diplomatických vztahů a po dalších dvou letech se na nové lodi vydal na sousední planetu, kde měl v historickém okamžiku zastupovat celý Kashyyyk. Naneštěstí mu protistrana jako pohoštění nalila víno, on to navzdory prémiové značce vzal jako vyhlášení války, převrhl stůl i s několika ještěrčími diplomaty a odletěl zpátky domů.
Nedorozumění se dlouhá léta snažilo vysvětlit nepřeberné množství Wookiů i Trandoshanů, ale Savanucca sám se za něj nikdy neomluvil a až do své smrti v roce 4897 BBY si pevně stál za svým rozhodnutím. Jeho pokrevní linie pokračovala přes syna až do roku 1460 BBY, kdy byl jeden z jeho prapotomků zakládajícím členem Sparty, ovšem s ním i skončila, protože to byl gay.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License