Sat-aan

Sat-aan byl Devaronian, který si neznámo kdy založil sektu v podměstí blíže neurčené planety.
Autoritám se to nelíbilo, a tak najaly Furriosu, která se k němu prosekala a nakonec se s ním utkala. V boji používal obstarožní světelný meč1.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License