Saša

Saša byla k Síle citlivá zalaaca z Miu Leptonis IV, čistě modrá samice. Ačkoliv byla prokazatelně o několik úrovní hloupější než ostatní příslušníci jejího druhu, Simbacca ji měl moc rád1 a dokázal s ní komunikovat na překvapivě použitelné úrovni.2

Historie

Vylíhla se koncem roku 22 BBY v enklávě na Miu Leptonis IV, z vajec přivezených Jeffem Breenem z Otoh Mandassa. Pod Simbaccovým dohledem se pak začala učit základní pokyny, ale už od začátku bylo jasné, že je mentálně přinejmenším zaostalá, protože mohla v tuposti soupeřit s Keisell Swonn.3 Výcvik se ale nakonec docela podařil, jen jezdit se na ní ani pak moc nedalo.4 Navzdory zjevnému inteligenčnímu hendikepu měla skvělý orientační smysl a dokázala se z enklávy dostat tak spolehlivě, až to velmistra a Nevu Habiliho zaráželo.5 Venku se obvykle přežrala vodního chmele, až jí pískalo v břiše, a zpátky už jí musel někdo pomáhat, nejčastěji Simbacca.6
V roce 19 BBY vyrazila na palubě Jolly Jedie ke Kashyyyku, ale do bitvy nakonec nasazena nebyla a vrátila se domů. Krátce po pádu Republiky začala vykazovat známky citlivosti na Sílu,7 což její drezúru dál komplikovalo, ale Simbacca to s ní nikdy nevzdal.8
Během evakuace enklávy začátkem roku 14 BBY byla i se sourozenci opět naložena na Jolly Jedie a Simbacca s Fosh je dopravili na Rori, kde je vypustili. Tam opakovaně zahnízdila a přispěla do domácí populace několika přírůstky, krátce po bitvě o Yavin se jí v krku vzpříčila moc velká škeble a ona se udusila.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License