Sarmarra

[„Volejte sláva a pět dní se radujte!“]
[„Sedm dní!“]
- otec nevěsty a Sarmarra

Sarmarra byla světle šedá, později téměř bílá Wookiee z Kashyyyku, sestra řeholního řádu a kněžka na Jolly Jediovi. Trpěla silnou klaustrofobií a nerada mluvila o své minulosti, ale nebála se špinavé práce a uměla krásně zpívat.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se v roce 61 BBY v Okikuti a měla z ní být po vzoru rodičů drvoštěpka, ale během puberty vzala sekeru, jídlo na tři dny, utekla z domova a zatoulala se do Rraholce, kde si ji rychle odchytli loupežníci. Sebrali jí sekeru i jídlo, ale protože se urputně bránila, rozhodli, že ji místo znásilnění a nabodnutí na strom převychovají a asimilují.
Ačkoliv to ale ze začátku byla celkem zábava, jejich praktiky jí přišly čím dál barbarštější a hlavně si dost brala k srdci učení Amarry, takže když lotrové jednoho dne přepadli misionáře, vzala to Sarmarra jako znamení, že je čas to zabalit. Loupežníci si jejího útěku všimli, dohnali ji a ztrestali ji tím, že ji hodili do staré studny na okraji lesa. S vypětím všech sil a s modlením ke všem známým i neznámým silám se vyškrábala na povrch1 a byla zachráněna výpravou, která hledala ztraceného misionáře. Byli to kněží Wirady z Lurkooro, o nichž toho od své učitelky hodně věděla a kteří ji pak vzali s sebou do chrámu, aby mohla své hříchy odčinit jako kněžka2 a svým způsobem náhrada za Amarru.
V roce 34 BBY byla svědkem toho, jak chrám navštívil mistr Yoda s lidským mládětem, a oddala tam Bearra a Aarnyrru.

Občanská válka

Války klonů si v podstatě nevšimla, ale imperiální okupace Kashyyyku už ji postihla. Společně s dalšími chlupáči prchla do lesů na západní části kontinentu, ale po několika letech putování a poskytování duchovní útěchy ji zajali otrokáři. Záhy tedy putovala do Tábora 52, kde po implantaci inhibičního čipu okopávala kashyyycký chmel a ani ji nenapadlo se modlit. Tři týdny po bitvě o Yavin ji zachránil Kashyyycký odboj vedený Šošonským králem a ona se na jejich základně v mlhovině Tyyyn rozhodla odletět na loď kapitána Simbaccy, kde mohla relativně v klidu šířit učení Wirady. Na palubě stařičkého venatoru se věnovala péči o raněné, zpovědím3 a dalším duchovním věcem, na které zrovna neměli šamani čas. Rovněž zkoušela vyhecovat sestavení palubního pěveckého sboru, což nakonec skončilo založením kapely Sto opic, v níž zpívala.
28. 3. 1 ABY vedla mši u příležitosti výročí akce v Táboře 52 a účast byla slušná, ale přesto si nemohla nevšimnout, že po jejích službách není mezi posádkou přílišná poptávka a všichni upřednostňují buď oddání šamanem, nebo žití v hříchu. Úspěch neměla ani ve chvíli, kdy začala vlna porodů, a tak se nadále věnovala hlavně zpěvu a ošetřování drobných zranění dětí.

d20

Noble 4 / Soldier 1 / Priest 3
STR 10 / DEX 10 / CON 12 / INT 12 / WIS 16 / CHA 16
Diplomacy +18, Bluff +12, Climb +10, Entertain (choir) +10, Gather Information +10, Intimidate +10, Knowledge (religion) +10, Sense Motive +10, Disguise +8, Survival +8, Treat Injury +8
Iron Will, Influence, Trustworthy, Persuasive
Inspire Sympathy, Inspire Trust

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License