šarlatový spánek

Šarlatový spánek byl vegetativní stav, nežádoucí následek dlouhodobého snažení o kontakt s Urumurosem. Postižený se zabrán do meditace propadl do tak hlubokého tranzu, že ho z něj nebylo možné již probudit. Buď zemřel žízní, nebo byl odkázán na péči ostatních.

Historie

Od roku 231 BBY do něj postupně upadli všichni vrcholní představitelé sekty K'sulmatha, pacientem nula byl Jolik-Uzra Taltapes.
Tento fenomén způsobil, že se členové sekty ze strachu vědomě přestali věnovat temným uměním a zanechali pokusů navázat kontakt s Urumurosem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License