Sarkafarcca

[„Kalhotky, nebo život!“]
- Sarkafarcca s bambitkou v ruce

Sarkafarcca byl Wookiee z Kashyyyku, kočovný loupežník z Rraholce. Jako bandita byl naprosto neschopný, ovšem selhání si více než kompenzoval úspěchy na poli šíření svých genů a za svůj krátký život se stal otcem více než šesti desítek dětí.

Historie

Narodil se v Rraholci v roce 222 BBY a od rodiny už v mládí dostával spoustu cenných rad. Matka ho varovala před nadměrnou konzumací alkoholických nápojů, otec před konkurenčními zloději a strýc před záletnými chlupáči, co si dělají zálusk na cizí manželky.1 Loupežnickému stylu života pak moc neholdoval a spíš než střílení a okrádání kupců ho zajímalo, co je za hranicemi lesa. Už od roku 193 BBY pravidelně navštěvoval horskou vesničku v Tatrrrách, ale spíš než loupení se tam věnoval svádění vdaných žen.
Roku 134 BBY, když ho při noční návštěvě Tatrrrnavy načapal manžel jedné z těchto žen,2 uprosil náčelníka Rrumcajse, aby mu povolil služební cestu za účelem evaluace ekonomické situace okolních měst. Podmínkou sice bylo, že z těchto cest bude posílat psaná hlášení, ale souhlasil, ačkoliv psát ještě neuměl.3 Rychle se to však naučil, vyrazil a evaluoval fakt znamenitě.
Jeho taktika byla jednoduchá: přišel do města, našel si vhodnou oběť, pomocí nějakého toho úskoku či drobného dárku si zajistil její důvěru,4 zjistil od ní všechno potřebné, nějakou tu informaci jí zase předal, vytáhl z ní nějaké prostředky výměnou za to, že její nevěru neprozradí, a táhl o město dál. Jeho první turné trvalo až do roku 100 BBY a navštívil během něj i Ittummi a Tunnatutikan, načež se vrátil se spoustou zajímavých novinek a nějakými těmi šperky. V Rraholci pak nějakou dobu zůstal, protože ho venku začala reputace trochu předcházet a snižovat mu výnosy, a svými historkami oblažoval ostatní loupežníky.5
Na další cestu vyrazil až v roce 80 BBY a při návštěvách nových měst a vesnic postupoval obezřetněji, pomaleji a s využitím většího množství úskoků. Předstíral například, že je nebezpečným životem znavený žoldnéř6 nebo loupežnický diplomat s mírovou smlouvou.7
V roce 60 BBY pojal nápad, že by měl vyrazit na kolonie a poznat jejich krásy, ale v témže roce se pokusil svést Tublatancu z Karrambaculleku a její rozzuřený manžel ho rozpůlil mačetou. Rozhodně to ale byl lepší konec než kdyby se musel oženit.8

Známí potomkové

d20

Noble 6
STR 12 / DEX 12 / CON 15 / INT 14 / WIS 8 / CHA 16
Bluff +17, Diplomacy +14, Gather Information +14, Disguise +12, Knowledge (Kashyyyk) +9, Sense Motive +8, Intimidate +7, Ride +6
Cosmopolitan (Bluff), Skill Emphasis (Bluff), Infamy, Influence
Blackmail, Inspire Sympathy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License