Sarkafarcca

[„Kalhotky, nebo život!“]
- Sarkafarcca s bambitkou v ruce

Sarkafarcca byl Wookiee z Kashyyyku, kočovný loupežník z Rraholce. Jako bandita byl naprosto neschopný, ovšem selhání si více než kompenzoval úspěchy na poli šíření svých genů a za svůj krátký život se stal otcem zhruba šesti desítek dětí.

Historie

Narodil se v Rraholci v roce 222 BBY a spíš než střílení a okrádání kupců ho zajímalo, co je za hranicemi lesa. Už od roku 193 BBY pravidelně navštěvoval horskou vesničku v Tatrrrách, ale spíš než loupení se tam věnoval svádění vdaných žen.
Roku 134 BBY uprosil po další návštěvě Taterrr náčelníka Rrumcajse, aby mu povolil služební cestu za účelem evaluace ekonomické situace okolních měst, a evaluoval fakt znamenitě. Jeho taktika byla jednoduchá: přišel do města, našel si vhodnou oběť, zjistil od ní všechno potřebné, nějakou tu informaci jí zase předal, vytáhl z ní nějaké prostředky výměnou za to, že její nevěru neprozradí, a táhl o město dál. Jeho první turné trvalo až do roku 100 BBY a navštívil během něj i Ittummi a Tunnatutikan, načež se vrátil se spoustou zajímavých novinek a nějakými těmi šperky. V Rraholci pak nějakou dobu zůstal, protože ho venku začala reputace trochu předcházet a snižovat mu výnosy.
Na další cestu vyrazil až v roce 80 BBY a při návštěvách nových měst a vesnic postupoval obezřetněji a pomaleji. V roce 60 BBY pojal nápad, že by měl vyrazit na kolonie a poznat jejich krásy, ale v témže roce se pokusil svést Tublatancu z Karrambaculleku a její rozzuřený manžel ho rozpůlil mačetou.

Známí potomkové

d20

Noble 6
STR 12 / DEX 12 / CON 15 / INT 14 / WIS 8 / CHA 16
Bluff +17, Diplomacy +14, Gather Information +14, Disguise +12, Knowledge (Kashyyyk) +9, Sense Motive +8, Intimidate +7, Ride +6
Cosmopolitan (Bluff], Skill Emphasis (Bluff), Infamy, Influence
Blackmail, Inspire Sympathy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License