Sarinin

Sarinin byla planeta ve Vnějším okraji, na níž se nacházela stará, nechvalně známá otrokářská kolonie Zygerrianů. Ležela v soustavě Dernatine, sektor Suolriep, na spojnici obchodních cest mezi Huttským prostorem, Zygerrií a Trandoshou1.
Povrch byl pustý a přes tamní pouště, pustiny a skaliska se uskutečnil nejeden zcela zbytečný pochod smrti2. Celou její severní polokouli pokrývala civilizace vybudovaná na obchodu s otroky3, která svou jižní konkurenci v dávných časech rozbombardovala na cucky4. Kromě inteligentních tvorů se tam dala sehnat i nejrůznější exotická zvířata5, přičemž byla v drtivé většině případů dražší než otroci6. Najít se tam dalo i několik málo farem a statků, převážně drůběžáren7, a přinejmenším jeden uranový důl8. Stála tam sarininská pyramida, jedna z největších staveb ve vesmíru9, Cesta tří králů, historická památka z dob před sjednocením otrokářských cechů10, a nacházel se tam i extrémně zvrhlý zábavní park11.

Jako otroci si tam nějakou dobu pobyli Korborr, Rugsakk, Nolla a Yaeta Branniganovy a také Jessica Karnis a Simbacca. Poslední dva jmenovaní rychle využili svých schopností a uprchli12, zbytek takové štěstí neměl. Za Impéria tamním otrokářům značně klesly zisky, neboť nový režim představoval konkurenci13, ale pravděpodobně vytrvali a po bitvě o Endor v zotročování mas vesele pokračovali dál.

b_202348.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License