Sarinin

Sarinin byla zdevastovaná pouštní planeta v soustavě Dernatine, o jednu orbitální pozici blíž ke slunci než sousední Boonta. Ležela v sektoru Suolriep ve Vnějším okraji, na spojnici obchodních cest mezi Huttským prostorem, Zygerrií a Trandoshou,1 a nacházela se na ní stará, nechvalně známá otrokářská kolonie Zygerrianů. Mezi tamní pamětihodnosti patřily sarininská pyramida, jedna z největších staveb ve vesmíru,2 Cesta tří králů, historická památka z dob před sjednocením otrokářských cechů,3 a nacházel se tam i extrémně zvrhlý zábavní park.4 Najít se tam dalo i několik málo farem a statků, převážně drůběžáren,5 a nejeden uranový důl.6

Historie

Planeta byla osídlena již v dávných dobách, a to převážně lidskými kolonisty, které tam poslali Huttové těžit koření. Jeho zásoby však brzy došly a prodělečná kolonie byla odříznuta od svých huttských pánů i zbytku vesmíru. Kolonisté však přežili, založili dvě království a ta relativně dlouho žila v pokoji. Severní království však později začalo profitovat na otrokářství a morálka tam celkově ztrácela na významu, načež své jižní sousedy s pomocí Zygerrianského otrokářského impéria rozbombardovalo na cucky.7
Civilizace vybudovaná na obchodu s otroky se pak rozrostla po celé severní polokouli,8 zatímco na té jižní se nacházela jenom nukleární pustina. Zygerrianská výpomoc pak přišla domorodce draho, neboť se jim kočičáci začali montovat do obchodu a později úplně převzali kontrolu nad trhem i planetou, a to bez jediného výstřelu.
Kromě inteligentních tvorů se na tamních tržištích dala sehnat i nejrůznější exotická zvířata,9 přičemž byla v drtivé většině případů dražší než otroci.10
V roce 20 BBY tam propukla krátká občanská válka, kterou iniciovali Jessica Karnis a Simbacca.11 Z jejích následků se ale domácí rychle oklepali a ještě do konce války klonů zvládli dohnat ušlý zisk.
Za Impéria tamním otrokářům značně klesly zisky, neboť nový režim představoval konkurenci,12 ale neházeli biče do žita a po bitvě o Endor pokračovali v zotročování mas vesele dál.

Významní otroci

b_202348.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License