Sarapin

Sarapin byla vulkanická planeta, ze které brala energii většina planet Jádra, a to jak v dobách Republiky, tak později za Impéria. Na povrchu se vyskytovala jediná forma života, vaapad.

Historie

Roku 31 BBY tam byli radou Jediů vysláni Champbacca a Jessica Karnis, aby provedli inspekci lávových elektráren1.
V roce 22 BBY ho s pomocí decimátoru obsadila Sev'rance Tann, ale republikový protiútok na sebe nenechal dlouho čekat.
Roku 19 BBY tam Champbacca uspořádal jednu ze svých praktických hodin přežití v přírodě, šikovně kombinovanou s grilovačkou2.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License