Sarapin

Sarapin byla vulkanická planeta v sektoru Kuat, ze které brala energii většina planet Jádra, a to jak v dobách Republiky, tak později za Impéria. Na černém, popelem pokrytém povrchu se dařilo jediné formě života, vaapadům.

Historie

Roku 31 BBY tam byli radou Jediů vysláni Champbacca a Jessica Karnis, aby provedli inspekci lávových elektráren.1
V roce 22 BBY ho s pomocí decimátorů obsadila Sev'rance Tann, ale republikový protiútok vedený generálem Shen-Jonem na sebe nenechal dlouho čekat a vrátil planetu zpět do rukou původních vlastníků.
Roku 19 BBY tam Champbacca uspořádal jednu ze svých praktických hodin přežití v přírodě, šikovně kombinovanou s grilovačkou.2

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License