Saqqar

Saqqar byla zmrzlá planeta v Huttském prostoru, na které byla zbudovaná věznice Duk'Zar

Historie

Roku 9 BBY byla věznice zničena při vzpouře vězňů.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License