šamanovy slzy

Šamanovy slzy byla droga, která se získávala usušením květenství ayahuascy, přičemž aktivní látkou byl dimethyltryptamin. Šlo o jeden z nejsilnějších přírodních halucinogenů v galaxii.
Květy ayahuascy se vysušily a následně zalily ayahuascovou pryskyřicí. Výsledek se pak kouřil buď z dýmky nebo z bongu. Samotná příprava této drogy nebyla těžká, složité bylo získat květ ayahuascy, který rostl jen v Zemi stínů na Kashyyyku, málokdo krom místních šamanů jej rozeznal a navíc hrozilo nebezpečí se záměnou s květem airuruba.

Účinky této drogy byly často velmi bizarní. Mezi časté fenomény patřila návštěva jiných dimenzí či komunikace s bytostmi je obývajícími - šamani z Kashyyyku tak komunikovali s duchy lesa a svými předky. Pod vlivem slz docházelo k radikální změně perspektivy, intenzivní kaleidoskopické vizi i při otevřených očích, úplné opuštění vlastního těla a štěpení ega, výrazné změny ve vnímání času a rozměrů. Mezi méně časté pak změna vnímání barev, zvukové halucinace. Téměř všichni uživatelé tvrdili, že pro popis tohoto zážitku nestačila běžná slova a jakýkoliv pokus o popis byl nutně velmi nepřesný a zkreslený - šamani se výklad těchto vizí učili celý svůj život.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License