šamanovy slzy

Šamanovy slzy byla droga, jeden z nejsilnějších přírodních halucinogenů v galaxii. Aktivní látkou byl dimethyltryptamin, získávala se vysušením květů ayahuascy a jejich následným zalitím ayahuascovou pryskyřicí. Výsledek se pak kouřil buď z dýmky nebo z bongu. Samotná příprava této drogy nebyla těžká, složité bylo získat květ ayahuascy, který rostl jen v Zemi stínů na Kashyyyku, málokdo krom místních šamanů jej rozeznal a navíc hrozilo nebezpečí se záměnou s květem airuruba. Účinky této drogy byly často velmi bizarní, mezi časté fenomény patřila návštěva jiných dimenzí či komunikace s bytostmi je obývajícími - šamani z Kashyyyku tak komunikovali s duchy lesa a svými předky. Pod vlivem slz docházelo k radikální změně perspektivy, intenzivní kaleidoskopické vizi i při otevřených očích, úplné opuštění vlastního těla a štěpení ega, výrazné změny ve vnímání času a rozměrů. Mezi méně časté pak změna vnímání barev, zvukové halucinace. Téměř všichni uživatelé tvrdili, že pro popis tohoto zážitku nestačila běžná slova a jakýkoliv pokus o popis byl nutně velmi nepřesný a zkreslený - šamani se výklad těchto vizí učili celý svůj život.

Historie

První písemná zmínka o hromadném používání šamanových slz pochází z roku 1964 BBY, kdy je šaman z Brruntaalu experimentálně přidával do městské studny.
V roce 78 BBY posloužily Alici a Chlouppkovi jako základ pro výrobu drogy nové, Gerojovy krve.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License