Sam

[„Za mejch mladejch let bejvaly klony absolutně poslušný, možná by i skočily z okna, kdyby to dostaly rozkazem. Nechceš si to zkusit?“]
„Nechceš si vysrat voko?“
[„Ohohó, tenhle držkatej negr pije na mě!“]
- Champbacca a Sam v Memento Venari

CT-99974, známější jako Sam, byl klonovaný voják Velké armády Republiky, veterán války klonů a pozdější člen Baldy Crew. V týmu působil jako demoliční expert, přičemž byl schopný v bombu proměnit i slupky od brambor. Mezi klony na první pohled vyčníval zejména tím, že byl černý. Měl panický strach z hadů, zejména těch v dopravních prostředcích, a nebyl ani velkým fanouškem žraloků.

Historie

Před rozkazem 66

Klonovací válec na Kaminu opustil v roce 30 BBY a okamžitě byl začleněn do výcvikového programu klonovaných vojáků.
Ten dokončil až v posledním roce války a byl nasazen jako voják do jedné menší jednotky, která se zapojila do bojů na planetě Nakatomi. Tam během jednoho volna zkonzumoval větší množství melounové pálenky, což vystřelilo jeho touhu být jedinečný do nebeských výšin a on podstoupil ilegální genovou terapii, po níž mu ztmavla kůže. Nebyl degradován a vlastně ani souzen, protože by to mohl být rasismus, ale sám tohoto rozhodnutí často litoval.
Krátce nato posílil jednotku velitele Bruce, a ještě stihli několik ostrých bitek v posledním měsíci války, některé z nich pouze ve dvou. Když k nim dorazil rozkaz 66, nebyl v okolí nikdo, na kom by ho šlo vykonat, a tak pokračovali v ničení droidů a jejich mostů a nestěžovali si. Zprávu o kapitulaci Konfederace přijal bez velkého nadšení, protože to znamenalo, že už nebude moct beztrestně vyhazovat věci do vzduchu.

Občanská válka

Impérium však jeho schopnosti pořád potřebovalo a on byl i s Brucem začleněn do nové jednotky a zapojen do výcvikového procesu nových stormtrooperů. Sám Sam se jím nikdy nestal a kolem roku 10 BBY byl považován za příliš starého a černého na to, aby se ukazoval na veřejnosti, stejně jako ostatní klony. Společně byli převeleni pod admirálku Engels, která je měla nějak využít a která jim nechala odstranit kontrolní čipy, neboť je vzhledem k pokročilé fázi čistky považovala za redundantní a nechtěla riskovat, že z nich dostanou rakovinu nebo zastřelí ji. Během následujících let dostávali samé horší úkoly, Sam osobně byl většinou hnán do první linie, a předpokládalo se, že co nevidět zařvou.
V roce 0 ABY sloužil Sam na palubě Götterdämmerungu a vytíral podlahu v kuchyni, ale po rozbombardování lodi pyrogelovými hlavicemi a přesunu do suchého doku byl v rámci podpory operace valkýra přidělen pod agenta Tonewy, který si svého nového obětovaného pěšáka i zbytek jednotky rychle oblíbil a se kterým absolvovali několik cvičení a slušně se sehráli.
V červenci téhož roku vyrazili na první ostrou akci na Nar Shaddaa, kde Kodymu pomáhali v honu na členy Inkvizice. V následujících dnech zašel s Champbaccou, Chlouppkem, Fidorkkou a pár Mandaloriany do Memento Venari a účastnil se hospodské rvačky s neznámými gaunery, přičemž pak některým šlohl hodinky.
O pár dní později doprovázel Kodyho na Rozengard, kde pokračovali v likvidaci inkvizitorských buněk. Sam byl jedním z vojáků, kteří se vyhnuli zranění, protože pilotoval raketoplán. Důležitý byl rovněž jeho přínos na úplném závěru operace, kdy s Chlouppkem prošel základnu a zaminoval, co se jen dalo.
Přinejmenším dalších pár dní strávil ve skladišti Rudého barona na Nar Shaddaa.

d20

Soldier 5 / Demolitionist 5
STR 14 / DEX 16 / CON 14 / INT 14 / WIS 10 / CHA 12
Demolitions +20, Disable Device +20, Knowledge (engineering, chemistry) +12, Craft (explosives) +10, Computer Use +8, Repair +8, Search +8, Sleight of Hand +8
Martial Arts, Armor Proficiency (medium, powered), Point Blank Shot, Combat Expertise, Rapid Shot, Armor Familiarity, Skill Emphasis (Demolitions, Disable Device), Cautious, Defensive Martial Arts, Iron Will

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License