Saltrin

Saltrin byl Wookiee z Kashyyyku, brankář FC Hromosvodi. Strašně často mu chodily dopisy od Wyrrgyho, který neuměl pořádně napsat jméno svého bratra.

Historie

Narodil se kolem roku 150 BBY v Zhamberrku, kde také strávil větší část dětství. Protože na všechno ostatní byl příliš hloupý, stal se fotbalistou a úspěšným brankářem neúspěšného klubu, který pro něj představoval druhou rodinu. S útočníkem Syarezzem je pojilo pokrevní bratrství.
Po posledním zápase s FC Fárač krátce po vyhlášení rozkazu 66 se sice stihl ukrýt v lese a dostat s přeživšími členy týmu zpátky domů, ale kolem roku 7 BBY byl chycen při sbírání hub, exportován na Kessel a tam upracován k smrti.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License