Salsera

Salsera byla k Síle citlivá šlechtična z Kuatu. Měla sklony považovat ostatní obyvatele galaxie za mírně podřadné, ale jinak byla racionální, chladnokrevná a ambiciózní. Po pádu na temnou stranu se naučila ventilovat vnitřní napětí do silnějších emocí a využívat je v boji se světelným mečem, ale její krystal i nadále vyzařoval zelenou čepel.

Historie

Narodila se v roce 41 BBY do dobré rodiny, ale protože si jejího daru všimli správní lidé, v raném věku putovala na Coruscant, kde se v Chrámu učila na rytířku Jedi v jednom ročníku s Jessiem. Od samého začátku měla trochu problém s přehnanou sebedůvěrou, ale mistři ji dokázali regulovat a ona si bez obtíží odskočila na Ilum a postavila světelný meč se zelenou čepelí. V roce 32 BBY se jí jakožto své padawan ujal mistr Qiun-gar Koran, s nímž nejprve několik měsíců studovala v Chrámu a pak se spolu vydali i ven, kde cestovali povětšinou stopem. Byl na ni laskavý a měl s ní trpělivost, což oceňovala, ale zároveň v ní začínal narůstat pocit, že mu všechno strašně dlouho trvá a že ji brzdí v rozvoji.
V roce 29 BBY je napadla Sev'rance Tann, které se podařilo mistra rychle zabít a Salseru pak zlákat na cestu temné strany. Odvedla ji do nově otevřené temné akademie na Miu Leptonis IV a tam se z dvanáctileté Kuaťanky stala učednice Rhek Tei. Post padawana togrutské temné akolytky sdílela s Firezem, díky čemuž spolu trávili hodně času. Z dalších učedníků se relativně aktivně stýkala s Vraxem a Rexem, ale za přátele nepovažovala ani je.
Postupně si Fireze omotávala kolem prstu a připravovala se, jak mu vrazí kudlu do zad, ale krátce poté, co se spolu na začátku války klonů vyspali, byla na hlídce u zavalených těžebních tunelů napadena mistrem Denyzzem. Ten rychle zabil její dva mladší kolegy, ale souboj s ní se protáhl, protože byla relativně schopná a on si chtěl zašermovat. Odolala dokonce několika jeho iluzím, ale nakonec jí přeci jen přemohl a mečem jí usekl hlavu.
Její tělo uklidili údi, meč zůstal v jeskyni a necelý rok ho používal Simbacca, než si postavil vlastní.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License