Salltryn

Salltryn byl Wookiee, rodák z Tyrvrarru a skvělý chlap. Jeho rodiči byli Arrtharuk a Naraasirra a měl staršího bratra Wyrrgyho. Ve stejný rok jako on se narodil i jeho bratranec Demonbacca, se kterým tvořili nerozlučnou dvojku a byli takřka neoddělitelní.

Historie

Roku 99 BBY se mu narodil bratr Kanrryuh.
Roku 98 BBY je s Demonbaccou při blbnutí v lese napadla gerraka, po čemž skončil Salltryn těžce zraněný a jeho bratranec domněle mrtvý.
Roku 94 BBY se mu narodila sestra Lauwlyamurry.
Roku 89 BBY chtěl pro Demonbaccu se sestřenicí Rradcarou připravit překvapení a upekli mu koláčky z ayahuasca, ale omylem nasbírali airurubu. Výsledkem bylo, že Chlouppek omámen květem zabil své rodiče a hrozilo, že bude sám odsouzen k smrti. Salltryn kápl hned božskou, ale bylo marné a nakonec musel s pomocí sourozenců bratrance dostat pryč z planety i proti vůli celého města i svého otce. Vztah s otcem se horšil a horšil a roku 69 BBY se pohádali tak, že odešel do Země stínů, kde se shledal s bratrancem a začali tam spolu bydlet.
Roku 68 BBY zachránili Tyrvrarr před trandoshanskými nájezdníky.
Roku 39 BBY mu zemřel otec, se kterým se sice nestihl usmířit, ale nevěřil, že zemřel přirozenou smrtí a začal se v tom šťourat. Nakonec zjistil, že byl otráven, a začal i s občasnou asistencí od Wyrrgyho pátrat po tom, kdo si objednal Arrtharukovu smrt.
Roku 22 BBY společně s Kanrym odřídili Little Katarn s nákladem čtyř N-1 z Naboo na Miu Leptonis IV. Wyrrgy, který stíhačky koupil od Hutta Borvo, jim dělal doprovod s Krayt's Scream.
Roku 16 BBY byl během svého pátrání bohužel lapen kultisty K'sulmatha a převezen do obory na Gerlenu. Tam byl posléze uloven Konnsem Di-Bonou, uvařen a sněden. Jeho kůže byla vypreparována a vystavena v sídle sekty na Bwyrgenu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License