Salas

Salas byl Barabel z Barabu I, žoldák a jeden z hrdinů povstání.

Historie

Vylíhl se roku 37 BBY na domovské planetě své rasy a původně byl jedním z lovců, kteří si troufli nejen na shenbity, ale i na durgolosky. Patřil k oblíbeným členům lovecké skupiny a byl přizván k oplodnění několika snůšek vajec.
Roku 17 BBY už pro něj ale byl Barab I moc malý a tak se nechal najmout verbířem jedné společnosti, aby pro ně lovil lidi různě po galaxii. Platili dobře, a tak Salas vyletěl vstříc dobrodružství. Vydrželo mu to celých pět let, ale po takové době začal víc přemýšlet o smyslu svého konání a o tom, jestli je správné pracovat pro organizaci, která spolupracovala s Impériem. Došel k názoru, že dál už v tom pokračovat nebude, a ukončil svou spolupráci s Anhurem.
Naopak se snažil navázat kontakt s odbojem, což se mu nakonec podařilo a roku 11 BBY se přidal k Šošonskému králi a jeho bandě. Byl vítanou posilou a na Pevnosti Boyarr si udělal spoustu přátel.
V roce 8 BBY se s parťákem Ruffem přihlásili na misi, jejímž cílem bylo vysvobodit mistra Jedi z vězeňské lodi Lictor. Plán nešel tak, jak měl, a když se po dvou měsících probudil z hibernace, zjistil, že mají jen pár minut na to dostat se z lodi živí. On a Ruff měli za úkol dostat se do strojovny a nějak vyřadit hyperpohon. Salas byl cestou ošklivě zraněn, Ruff bohužel zemřel. Salas se dostal až na místo určení, ale byl obklíčen vězeňskými droidy bez možnosti úniku.
Hrdý, že pomáhal zachránit mistra Jedi, se obětoval a skočil do hyperpohonu, čímž ho vyřadil z provozu, a za cenu svého života umožnil zdárné dokončení mise.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License