Sadin Sax

„Zabavte mi někdo ten zapalovač a zavřete mu klapačku, nebo ho zapálim!"
- Sadin se rozčiluje nad Wyrrgyho remcáním

Sadin Sax byl k Síle citlivý člověk, pozdější inkvizitor.


Jméno: Sadin Sax
Rasa: člověk
Datum narození: 32 BBY
Planeta narození: Coruscant
Datum úmrtí: 7 BBY
Planeta úmrtí: Miu Leptonis IV
Barva meče: červená
Frakce: odboj, později Inkvizice
Mistr: Woallc Con-Denyzz, později Honndars

Vzhled

Vysoká hrana, kterou by kolemjdoucí odhadoval na výtržníka nebo kulturistu. Za všech okolností měl dokonale vyholenou hlavu.

Povaha

Odvážný a tvrdohlavý cholerik.

Rodina

Střední třída na Coruscantu. Rodiče za vlády Impéria tajně vydávali protiimperiální literaturu. Roku 13 BBY byli veřejně popraveni.

Dovednosti

Rváč střední váhy, který to uměl s pěstmi a i s nožem. Nebál se schytat rány a byl i přes svou nezkušenost úctyhodný šermíř.

Životopis

Před rozkazem 66

Narodil se v době bitvy o Naboo, ještě za dob Republiky, a pamatoval majestátní flotily odlétající z doků do bojů během klonových válek. Nikdy nezapomněl na příběhy a výjevy rytířů Jedi, ke kterým jako malý vzhlížel. Jeho rodiče tušili, že je citlivý k Síle, ale nikdy jej nevzali do Chrámu, protože o něj nechtěli přijít.
Od puberty lpěl hodně na svých fyzických schopnostech a nevěda o svém potenciálu v Síle, který mu přišel normální, se chtěl stát v dospělosti majitelem fitness centra.

Občanská válka

Tyto sny mu rozbilo probuzení do reality, když jeho rodiče zatklo Impérium pro šíření anekdot mířených proti Císaři. Bližší vyšetřování ukázalo, že jeho rodiče tiskli tajně protiimperiální literaturu, za což byli posléze odsouzeni neuvěřitelně tvrdě a popraveni. Ve víře, že ztratil vše, co mu bylo drahé, si slíbil, že se Impériu pomstí.

12 BBY
Po vykradení imperiální banky na Kuatu byl zadržen a uvězněn v imperiálním pracovním táboře na Fisupu VI.

10 BBY
Přidal se k rebelujícím vězňům pod vedením Wyrrgyho a utekl s nimi z pracovního tábora.

9 BBY
Byl u založení Tetragon a stal se jedním z jeho prvních zaměstnanců.
K němu, Wyrrgymu, Deekovi, Jergovi, Voh-Jinovi a Gurrgurovi se přidali Kody-Kann Tonewy a Pacclo Piccazso. Společně zachraňovali tři klíčové osobnosti tehdejšího povstání z Rancor River a Sadin během mise instinktivně sáhl po Síle.

8 BBY
Pomáhal skupině s misí na Lictoru a po osvobození mistra Denyzze s ním odletěl na Unkan 2, kde začal jeho výcvik v Síle a kde si i postavil svůj světelný meč.
Po nějaké době odletěl od skupiny, aby pro ni získal potřebné zásoby. Během toho byl však přepaden imperiálními jednotkami pod vedením inkvizitora Honndarse, kterým o jeho odletu řekl Gurrgur. Byl zajat a následně dlouze mučen. Když už nedokázal bolest dál snášet, unikl jí tím, že propadl temné straně Síly. Honndars jej poté začal cvičit.
Při jednom z tréninků přišel Sadin v rouchu pro něj pohodlněji upraveném. Netušil však, že tím v Honndarsovi něco spustí a ten jej za trest přetne světelným mečem. Sadin umíral, ale smrt mu byla odepřena a byl z něj vytvořen kyborg. Většina jeho těla, ruce a nohy, až na část trupu, byla nahrazena protézami. Jeho život byl o to více spojen s Honndarsem.

7 BBY
Byl součástí úderného týmu inkvizitorů, kteří se na palubě Nightsky letěli vypořádat s Denyzzem a jeho skupinou na Miu Leptonis IV. Ač to nebyl ani rok od začátku jeho výcviku, zkřížil meč s mnohem zkušenější rytířkou Jedi Anaby, která ho proti všem předpokladům nedokázala tak snadno porazit. Během souboje mezi nimi probíhal zkratkovitý rozhovor, během kterého zakolísala jeho víra v temnou stranu, což Anaby využila a uštědřila mu smrtelný zásah. Zemřel klidný a vyrovnaný se Silou.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License