S křížkem po funuse

S křížkem po funuse: 10. 8. 0 ABY
Kdo se zúčastnil: Fidorkka, Champbacca, Chlouppek, Kody-Kann Tonewy, Lassilla Theemu, Voh-Jin Sanseator Misto
Místo určení: Neznámé regiony, planeta Atalay a mlhovina kolem ní

Úvod do děje

Chlupatý kaktus a Růžový sršeň se cestou z předchozí akce na Okamaru setkali na okraji mlhoviny kolem planety Atalay a po úvahách, co dál, se utvořily dva týmy - první na Kaktusu zůstal, druhý, sestávající z Kodyho a Voh-Jina, se na Sršni pokusil proniknout mlhovinou a zkontrolovat, co je s Wyrrgym.
Kodymu se však průlet nepodařil, Kaktus musel Sršně zachránit před bídnou smrtí a odtáhnout, a protože už byli tak daleko, nakonec bylo rozhodnuto, že se spojenými loděmi doletí až na druhou stranu, kde můžou tu Voh-Jinovu opravit.
Při opravách debatovali, jestli mají risknout průzkum planety, ze které Champbacca dostával zlověstné náznaky v Síle. Když na Sršni utáhli poslední šroubek, Kody s Chlouppkem se rozhodli, že tu riskantní cestu podniknou, ostatní, to jest Fidorkka, Champbacca, Lassilla, poučený Voh-Jin, Zeemo a zajatý Ras Tasan zůstali na lodi.

Detaily

10. 8. 0 ABY

18:11 Chlupatý kaktus společně s Růžovým sršněm dopluli nad kontinent, na kterém se nacházel hlavní chrámový komplex zaniklého řádu a Údolí Ilien. Champbacca začal mlátit hlavou do futer v kokpitu, neboť se mu nedařilo pochopit, proč ho zase nikdo neposlouchá. Fidorkka hlídala zajatého důstojníka, Lassilla dostala zákaz se k němu přibližovat, aby ho náhodou nezabila stejně jako jeho podřízené, které cestou vyložili ve skladu mrtvejch stormtrooperů.
18:14 Růžový sršeň vstoupil do atmosféry. Champbacca pokračoval v nadávání. Chlouppek upravil kurz od chrámu, ze kterého měl fakt blbý pocit, a zamířil rovnou do hlavního města na konci údolí.
18:20 Přistáli na náměstí uprostřed města, nikde ani noha. Atmosféra se dala krájet. Jejich kroky zamířily do muzea.
18:31 Cestou nenarazili na jediného živáčka, jediným zvukem bylo Champbaccovo nadávání z vysílačky. Vstoupili do muzea.
18:34 Chlouppek sebral z podstavce svůj světelný meč a vložil do něj svůj kyber krystal z Ilumu, který do té doby nosil jako přívěsek na krku.
18:56 Oba průzkumníci dorazili do Bílé helmy, kde spatřili, co se stalo místním. Přibližně tři týdny mrtvá těla se nerušeně rozkládala a nenesla žádné známky zranění. Odhadli, že šlo o práci temné strany. Champbacca zintenzivnil pobídky, ať vypadnou.
19:21 Po prozkoumání několika okolních domů a zjištění, že postele jsou plné mrtvol, které zemřely ve spánku, se Kody s Chlouppkem svižným krokem vydali zpět k lodi s úmyslem opustit tohle místo.
19:46 Růžový sršeň se odlepil od země a vyrazil k nebi.
19:48 Ve vysílačce zachytili nouzový signál, volání o pomoc. Signál šel z města, které bylo vybudováno v podzemí pod sestřeleným acclamatorem.
19:49 Navzdory zdravému selskému rozumu a Champbaccovým dobrým radám se Chlouppek s Kodym shodli, že nemohou jen tak utéct, pokud někdo potřebuje pomoc, a vyrazili k podzemnímu městu, počítajíce s tím, že může jít o lstivou past. Champbacca dostal instrukce opustit mlhovinu, pokud by s nimi ztratil na hodinu spojení.
20:10 Růžový sršeň přistál na planině u acclamatoru. Všude bylo vidět známky bojů imperiálů, klonů i místních obyvatel. Trup křižníku byl sežehlý Silovými blesky.
20:37 Držíce se za ruce, vstoupili do chodby vedoucí do města. Champbacca zahájil bitevní meditaci, aby mohl ty dva blázny kontrolovat z dálky.
20:46 Došli až k závalu, který byl odpálený z druhé strany. Přes vysílačku se dokázali spojit s přeživšími. Dělilo je od sebe deset metrů sutin, které bylo třeba nějak odklidit. Chlouppek i Kody použili Sílu, aby práci urychlili.
21:55 Z odklizené chodby se vyhrnul zástup šťastných přeživších.
22:06 Společně se vydali k povrchu a Pája zatím vypověděl, co se stalo. Champbacca je s pomocí Síly trochu pozitivně namotivoval a přestal tolik nadávat. Chlouppek mu řekl, ať přiletí s Chlupatým kaktusem, protože chtěl přeživší odvést pryč do bezpečí.
22:20 Na planině napočítali víc jak šest set přeživších, ale jen něco málo přes dvě stovky jich chtělo opustit Atalay, zbytek hodlal zůstat.
22:43 Chlupatý kaktus i s novými pasažéry opustil Atalay a nastala chvíle k předání druhé nouzové zprávy, té z Bílého tesáku.
23:01 Chlouppek s Kodym v Růžovém sršni vyrazili prozkoumat zdroj signálu. Champbacca nadával, ale vzal Kaktus na kraj mlhoviny, odkud je hodlal jistit.

11. 8. 0 ABY

01:03 Růžový sršeň se vyloupl v mlhovinové kapse, kde na něj čekala celá soustava. Ačkoliv o dvě hodiny vedle žil Chlouppek víc jak čtyři roky, o její existenci neměl ani tušení.
01:04 Kody spatřil na senzorech Bílého tesáka.
01:11 Propojili obě lodě a cítili z ní, že se tam nachází dvě osoby.
01:13 Na palubě našli Kawenu, která na ně nejdřív vytáhla Wyrrgyho světelný meč, ale pak se uklidnila, a také Wyrrgyho v kómatu.
01:20 Po přesunutí maroda a použitelných věcí na Růžového sršně se vydali zpět za Kaktusem. Tesák měli stále připojený a chtěli odletět s ním.
01:21 Kody na senzorech spatřil, že z nejbližší planety se k nim blíží několik stíhaček. On i Kawena obsadili kanóny.
01:22 Stíhačky po nich začaly pálit, oni opětovali palbu. Kody jednu sestřelil, Kawena jako vidlačka, která byla na vesmírné lodi poprvé v životě, zvládla sotva vystřelit.
01:26 Bílý tesák jim sloužil celou dobu jako štít, ale nakonec nevydržel nápor nepřátelských střel a vlastně se rozpadl.
01:27 Růžový sršeň zmizel v mlhovině, kam jej stíhačky nepronásledovaly.

O dvě hodiny později se vyloupli zpět v kapse, kde se nacházela Atalay, spojili se s Kaktusem a nahlásili, co se stalo. Přiletěli k němu, spojili se a zamířili zpátky do relativní civilizace.

Následky

Potvrdilo se, že je Atalay úplně v píči a že se vůbec nevyplatí ji jakkoliv zachraňovat. Xor-Sawa mohl vesele šílet a vybíjet si vlastní poddané, hrdinové měli totiž důležitější věci na práci.
Kawena se podívala do cizí soustavy a měla docela slušnou motivaci se naučit shyriiwook.
Chlouppek znovu získal svůj světelný meč, z Bílého tesáka zbyl akorát kousek do muzea.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License