Ryloth

Ryloth byla skalnatá planeta v sektoru Gaulus ve Vnějším okraji, domovina rasy Twi'leků. Hlavními vývozními artikly bylo koření ryll a otroci, respektive otrokyně, hlavním městem pak Kala'uun.

Historie

Navzdory své extrémní odlehlosti byl Ryloth objeven relativně brzy, protože ležel přímo na Corellianském tahu. Tehdejší Twi'lekové ještě neměli hyperpohon, ale do galaktického dění a Republiky se přesto zapojili, většinou jako společníci nebo otroci.
V roce 4800 BBY byly objeveny účinky tamního koření, což významně posílilo obchodování a zapříčinilo vznik společností jako Spice Girls Group. Díky limitům na těžbu a zákazu užívání koření ve většině Republiky se však všechny legální těžební operace staly natolik nevýdělečnými, že je prakticky všechny nahradila neviditelná ruka černého trhu.
Od roku 300 BBY ovládala velkou část tohoto černého trhu Odulla the Hutt, která z ilegálního prodeje koření financovala svoje mecenášské aktivity a nákupy do svých sbírek. V roce 131 BBY si tam zřídila pobočku společnost Satanica Exports.
Za války klonů na planetu zaútočila Konfederace nezávislých systémů a došlo k velkým ztrátám na majetku i životech. Než stihly být provedeny obnovovací práce, Republika padla a pro Impérium byla planeta příliš daleko, a tak ji nechávalo relativně na pokoji, pod podmínkou, že bude odvádět daně.
Během občanské války se tam snažili uchytit Bouřňáci, ale v roce 5 BBY je zlikvidovalo Impérium a vybudovalo na planetě zásobovací centrum, čímž značně posílilo svůj vliv.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License