Ryloth

Ryloth byla skalnatá planeta ve Vnějším okraji a domovina Twi'leků. Hlavními vývozními artikly bylo koření ryll a otroci, respektive otrokyně.

Historie

Už od roku 300 BBY ovládala tamní černý trh Odulla the Hutt, která z ilegálního prodeje koření financovala svoje mecenášské aktivity a nákupy do svých sbírek.
Během občanské války se tam na její úkor snažila uchytit Bouřňáci.
V roce 10 BBY se tam přesunula Joya Brannigan, která k hlavnímu zaměstnání pro devaronianskou společnost Satanica Exports provozovala ještě nemalou síť informátorů jak pro Kartel, tak pro povstání. V roce 0 ABY však byla nucena uprchnout.

Nacházela se tam následující města a vesnice:

Rodáci:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License