Růžový sršeň

Růžový sršeň byl lehký frachťák třídy Conwing SL-16, majetek Tetragonu. Ve výzbroji měl pár kanónů, ale rozhodně se nejednalo o bojovou loď a jeho hlavní předností byla ovladatelnost. Dokázal vyvinout překvapivou rychlost a byl uzpůsoben k přistávání na vodě.

Historie

Loď byla zkonstruována roku 33 BBY v montovně na Ronttoro III a ještě v témže roce si ji koupil Zaphod Brannigan, který ji pojmenoval Sršeň a v následujících letech s ní létal po galaxii, rozvážel balíčky a prováděl rozličnou kriminální činnost. Loď tak byla několikrát poškozena v přestřelkách, což se během války klonů moc nezměnilo, ale díky úzkostlivé údržbě pokračovala v provozu i za Impéria.
V posledním dni roku 7 BBY přistál Sršeň na Yaga Minor, Zaphod se během oslav Silvestra strašně opil, ve vazbě mu přišli na spoustu dalších deliktů a potřeboval větší obnos peněz, aby měl na právníka. Jedinou možností pro něj byl prodej Sršně a toho, že byl se značnou slevou, využil rozený obchodník Wyrrgy, který se na planetě zrovna nacházel a s přáteli prohledával tamní knihovnu. Loď odkoupil, přepsal na svou společnost a následně ji věnoval Voh-Jinovi, který ji na památku původního majitele trochu překřtil. V následujících dnech se o ni ale staral i po technické stránce a těšil se, až ji vezme do akce.
To se mu podařilo hned 28. 2. po odletu z Yaga Minor, kdy s Růžovým sršněm vyrazil ve stopách Onovy lambdy na Ugiva Cortax. Na cestě i v následné bitvě s imperiálním křižníkem doprovázel Destiny, ale se stíhačkami příliš nepomohl a jeho hlavní zásluhou byla včasná záchrana Kodyho před padajícími troskami. Odtamtud se Sršeň odebral na Manaan, kde se mu jeho obojživelnost tuze hodila a kde pár týdnů zůstal.
Když hrdinové Manaan opouštěli a vyráželi ve stopách sekty, zaparkovali Růžového sršně na Kompostárně a do Divokého vesmíru odletěli hromadně na Destiny. Po událostech na Bwyrgenu se pro něj ale vrátili a Voh-Jin s Kodym na něm rozjeli své pátrání po Wyrrgym.
V září roku 6 BBY byli při přestřelce s imperiální patrolou nuceni risknout hyperprostorový skok naslepo a náhoda je dostala k mlhovině, kterou proletěli a objevili planetu Atalay. Přistáli s úmyslem nechat si loď opravit, ale byli zajati Strážcem vědění a Růžový sršeň na planetě zůstal i poté, co byli oba zachráněni a na půjčeném křápu se dostali pryč.
Růžový sršeň pak zůstal v hangáru, kde ho hrdinové našli poté, co 18. 8. 5 BBY Roxe vyřídili. Voh-Jin byl za znovushledání s lodí tuze rád a využil chvíli klidu a věnoval se nejen opravám, ale i jejímu vylepšování. Po zbytek roku pak vzal několik zakázek pro Tetragon, aby se neřeklo, ale bral je hlavně jako příležitost otestovat nové modifikace.
Když se Wyrrgy na začátku roku 4 BBY ztratil, odvezl Voh-Jin na Růžovém sršni účastníky operace na jeho záchranu na Oarlig. Z akce v Kančím hnízdě pak doprovázel Bílého tesáka zpátky do Neznámých regionů, ale při mezipřistání na Idigaro byly obě posádky identifikovány kolaborantem a postaveny před soud. Všem se podařilo uprchnout, ale obě lodě během útěku poškozeny, v rychlosti musely spolupracovat na výpočtu hyperprostorového skoku a díky tomu se dostaly na Mersin. Díky tomu došlo k objevení klonových křižníků Bosphor a Dardanella, jejichž posádky pomohly opravit jak Sršně, tak White Fang.
Než si však stihli všichni pěkně popovídat, přišly zprávy z Atalay, že je planeta v obležení. Zatímco posádka Bílého tesáku vyjednávala s klony možnou pomoc, Voh-Jin vzal Asyrka a Regida a na Růžovém sršni letěli napřed. U mlhoviny se z hyperprostoru vyloupli 3. 3. v dopoledních hodinách a díky Asyrkově brilantnímu výpočtu se lodi povedl úspěšný mikroskok skrz blokádu Playboye a Black Messa. Během následné bitvy na jeho palubě zůstali Voh-Jin a Regid, společně přispěli k odražení dorážejících imperiálních stíhaček a také zachránili Deeka ze zřícené Destiny. Sršeň pak figuroval i v závěrečné fázi bitvy, kdy se Rodennyel Tonewy rozhodl poškodit oba měsíce planety, ale neměl štěstí a přiletěl na svůj měsíc pozdě.
Když bylo po bitvě, přistál Růžový sršeň v chrámovém hangáru a na nějakou dobu si mohl oddechnout. Opět absolvoval několik obchodních cest, aby Tetragon nezkrachoval, ale od roku 2 BBY ho Wyrrgy pověřil hledáním informací o krystalech kyber.
Voh-Jin s ním pak cestoval po Neznámých regionech a hledal a hledal. Sršeň se tak podíval na Ilum a další světy v oblasti, párkrát musel utíkat před Impériem a nějakou dobu po kritické poruše motorů bezvládně letěl vesmírem, než ho pilot s maximálním úsilím opravil.
Čtyři měsíce po zničení první Hvězdy smrti přistál v hlavním městě planety Okamar, kde byl Voh-Jin zatčen za znesvěcení místní pamětihodnosti. Až o několik týdnů později ho odtamtud i s lodí vyzvedli hrdinové poslaní Deekem a loď zamířila v doprovodu Chlupatého kaktusu k mlhovině kolem Atalay, kterou se pokusila proletět. Řízení však od pilota na okamžik převzal Kody, průlet se nezdařil a musela je zachraňovat posádka Kaktusu, s níž se již na oběžnou dráhu cílové planety dostali.
Sršeň byl následně kruciální při záchraně Wyrrgyho a Kaweny z poškozeného Bílého tesáku a ještě později dopravil Voh-Jina do mlhoviny Tyyyn.
13. 8. absolvoval cestu na Nar Shaddaa, kam vezl hrdiny, kteří svou loď věnovali kashyyyckému odboji. Cestou sice došlo k jistým nečekaným událostem, ale loď dorazila v pořádku, jen se zastávkou u nejbližší černé díry.
Ačkoliv mohla být loď odboji i Tetragonu hodně prospěšná, Voh-Jin měl krátce poté další ze svých vizí, beze slova na ni sednul a zmizel neznámo kde, načež už Růžového sršně nikdo z hrdinů nikdy neviděl.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License