Ruwolff

[„Pokud se to nedá přepít, není to nemoc ale kletba.“]
- životní krédo Ruwolffa Jelínkomuta

Doktor Ruwolff řečený Jelínkomut byl hnědý Wookiee z Kashyyyku, proslulý lidový léčitel a mistr palič. Razil zásadu, že chlast má mít duši, a své pálenky tedy nevyráběl ve velkém množství, zato s velkou péčí a z velkého množství různých druhů ovoce. Rovněž zastával názor, že pití má být průhledné, aby se dalo odlišit od pohonných hmot, a nebyl tedy fanoušek whiskey ani jiných stařených lihovin.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 505 BBY ve Wigwamburgu do prosté, ale relativně zámožné rodiny a na otcovo přání se měl stát lékařem. Neodporoval, navštěvoval nejprestižnější vzdělávací instituce své doby a studium sice o dva roky protáhl, kvůli kalbám s kolegy mediky, ale nakonec úspěšně dokončil.
Po nezbytné praxi se vrátil do rodného města, které se mezitím přesunulo o pěkných pár kilometrů dál, ve svém stanu léčil všechny, kdo to potřebovali, a stal se důležitým a relativně oblíbeným členem komunity.
V roce 410 BBY řešil složitý případ neznámé virové choroby, která trochu připomínala neštorrrovice, a po selhání všech konvenčních postupů se nechal inspirovat Tutattisovým lékem z dob dávno minulých. Nemocnou vesničanku řádně prolil kořalkou a o tři dny později ji zcela zdravou, jen stále trochu opilou, vracel jejím nadšeným rodičům. Po tomto zlomovém okamžiku se rozhodl přejít z tradiční medicíny na tu destilovanou a okamžitě zakoupil potřebnou aparaturu.
Ačkoliv mu mnozí doporučili zkusit banánovici, na niž by v okolí našel dost surovin, pro velkou náročnost to zamítl a za zdroj cukrů pro pálenku si zvolil kashyyycké švestky. Výsledná slivovice nebyla zpočátku moc dobrá, ale postupně se zlepšovala a v každém případě byla lepší než prášky. Ruwolff si záhy spočítal, že by si prodejem slivovice vydělal přibližně šestkrát víc než když s ní jenom léčí, ale ve svém poslání pokračoval i nadále a prodával jen to, co měl navíc.
Jeho sláva rychle rostla, ale i když si mohl dovolit najmout pomocníky, na výrobu svých léčiv vždy pečlivě dohlížel. Procestoval celou rodnou planetu, navštívil i severní ledové kraje a téměř odevšud si přivezl nějakou veselou historku, kterou pak mohl přidat k dobru při koštování. Jeho úspěchy na poli lihovarnictví i medicíny byly značné, za neúspěch považoval pouze pokus o vypálení imitace tequily z wroshyrového jehličí.
Od roku 210 BBY pálil náčelníku Churrovi z Karrambaculleku na zakázku Volební speciál, naposledy v roce 32 BBY.
V roce 39 BBY se účastnil kolonizační výpravy na Alaris Prime, neboť tušil, že tam bude někdo s jeho specializací tuze potřeba. Měl pravdu, a to ani nepočítal s koloniální válkou proti Obchodní federaci, díky níž měl záhy o pacienty postaráno. Lazaret si zřídil nedaleko Hlavy slimejše, v níž občas ordinoval a v níž se taky setkal s Mavis. Ta si jeho medicínu tuze pochvalovala a v nestřeženou chvíli z něj vymámila slib, že jestli budou ještě za dvacet let oba svobodní, vezmou se.
Když válka skončila, Ruwolff na měsíci ještě nějaký čas zůstal a v roce 36 BBY se tak dozvěděl o fenomenálních úspěších sadaře Michurrina z Valyarru. Neprodleně mu nabídl spolupráci, což vyústilo v několik nových várek jablkovice ročně a velkou slevu pro obyvatele vesnice.
V následujících letech konečně podlehl tlaku svého okolí, že by měl některé pálenky zkusit vyvážet i do vnější galaxie, ale ačkoliv byl za ně všude chválen, radost mu to nedělalo. Mnohem radši zásoboval Kashyyyk a Alaris Prime a udržoval je zdravé. Se začátkem války klonů se tedy zase z republikového trhu stáhnul, dál si pálil slivovici a jablkovici a v roce 19 BBY znovu navštívil Hlavu slimejše. Nebylo to sice ještě celých dvacet let od poslední návštěvy, ale po pár flaškách vlastní medicíny uznal, že za těch pár zbývajících měsíců si sotva najde lepší babu než Mavis, a praštili do toho.
Pár dní po svatbě je navštívil Uwacca a doporučil jim rozšířit sklep pod hospodou, což Ruwolff vykonal v domnění, že šaman viděl záblesk budoucnosti a v ní hromady sudů a demižonů. Když však válka skončila a k nim se donesly zprávy o tom, že je Kashyyyk zotročován, ještě rád se v něm schoval sám a s velkou zásobou knížek.

Občanská válka

Zatímco byl Chendrrl zabírán otrokáři a tamní fabriky znárodňovány, Ruwolff se zabarikádoval v tajné části sklepa a přemýšlel, co dál. Neměl však mnoho možností a u sebe dokonce ani kolonu, se kterou by si ukrátil čas, a tak sepisoval paměti a po nocích byl rád, že je ženatý. Musel sice překousnout to, že mu manželka přes den flirtuje s Trandoshany, ale protože většina jeho rasy na tom byla i hůř, zatnul zuby a doufal, že Impérium skončí podobně rychle jako začalo.
V následujících letech tak byl čím dál zklamanější a frustrovanější, ale pořád měl co psát a číst.

d20

Noble 2 / Tech Specialist 6 / Doctor 4 / Crime Lord 2
STR 14 / DEX 12 / CON 12 / INT 16 / WIS 14 / CHA 14
Craft (alcohol) +20, Treat Injury +18, Appraise +15, Knowledge (biology, economy, chemistry, medicine) +15, Bluff +10, Diplomacy +10, Gather Information +10, Knowledge (Wookiees) +10, Profession (doctor) +10, Sense Motive +10, Computer Use +8
Merchant Trader, Skill Emphasis (Treat Injury), Surgery, Cybernetic Surgery, Fame, Living History
Instant Mastery (Knowledge (economy)), Tech Specialty (Mastercraft alcohol), Medical Specialty (Pharmaceutical Specialist, Psychiatric Specialist)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License