Ruukiho první světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Ruukiho hlavní světelný meč

Ruukiho první meč byla zbraň rytíře a později stína Ruukiho A. Arssadriho. Vyzařoval žlutou čepel, ale ačkoliv se Ruuki nějakou dobu učil bojovou formu makashi, jeho rukojeť byla standardně rovná.

Historie

Ruuki si svůj meč vyrobil v roce 39 BBY, po návštěvě planety Ilum, kde našel svůj krystal. Na jeho barvu byl značně hrdý, protože to znamenalo, že ho Síla vyvolila k ochraně Chrámu, a o to pilněji se učil s ním šermovat. Příležitost použít ho venku v galaxii dostal až relativně pozdě, protože si ho dlouho nikdo nechtěl vybrat za padawana, ale s mistrem porazil Chadwickem si to rychle vynahradil.
V roce 27 BBY jím svého mistra porazil v souboji na život a na smrt a jeho meč pak začal používat v levé ruce jako zbraň druhou. Oba je vytasil na Algernnon de Bray na Oxirf'lanieru a jistě by ji dostal, kdyby ho nezasáhla salva z jeho vlastní lodi.
Když byl Ruuki za své činy odsouzen k zamražení do karbonitu, byly mu oba meče odebrány, ale po převratu je získalo Impérium a po opětovném rozmrazení stína a jeho definitivnímu přiklonění k Inkvizici mu je vrátilo. Po pádu k temnotě používal inkvizitor Ruuki jen meč první, který si podmanil a nechal ho zrudnout, druhý roku 16 BBY věnoval svému novému žákovi.
Roku 7 BBY jím na Nar Shaddaa zaútočil na mistra Champbaccu, který ale Ruukiho zabil, meč si ponechal a na jeho krystal použil techniku Vulnera Sanentur, čímž mu vrátil původní žlutou barvu. Když roku 0 ABY vyrážel s Chlouppkem na lov inkvizitorů, tento meč mu zapůjčil, kdyby byl náhodou potřeba, ale nedošlo na to.
Po událostech na Oarligu vložil Champbacca očištěný krystal z tohoto meče do repliky toho svého a věnoval ho Zotharu Hanakovi jako důkaz, že ho inkvizitor zabil. Zothar ho doručil na Coruscant, kde se krystal dostal i s replikou do Císařovy osobní sbírky, zbylé součástky z Ruukiho meče zůstaly v dílně Kančího hnízda.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License