Ruukiho první světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Ruukiho hlavní světelný meč

Ruukiho první meč byla zbraň rytíře a později stína Ruukiho A. Arssadriho, kterou si tento vyrobil někdy kolem roku 54 BBY. Vyzařoval žlutou čepel, ale ačkoliv se Ruuki nějakou dobu učil bojovou formu makashi, jeho rukojeť byla standardně rovná. Není jisté, odkud pocházel krystal v jeho jádru, ale pravděpodobně si ho Ruuki jako učedník našel téhož roku při výletě na Ilum. Během studií s mistrem Chadwickem si postavil ještě meč druhý a oba je využíval až do svého střetu s Algernnon de Bray na Oxirf'lanieru na začátku klonových válek.
Když byl Ruuki za své činy odsouzen k zamražení do karbonitu, byly mu oba meče odebrány, ale získalo je Impérium a po opětovném rozmrazení stína a jeho definitivnímu přiklonění k Inkvizici mu je vrátilo. Po pádu k temnotě používal inkvizitor Ruuki jen meč první a druhý věnoval roku 16 BBY svému novému žákovi.
Roku 7 BBY s ním zaútočil na mistra Champbaccu, který ale Ruukiho zabil, meč si ponechal a na jeho krystal použil techniku Vulnera Sanentur. Když roku 0 ABY vyrážel s Chlouppkem na lov inkvizitorů, tento meč mu zapůjčil, kdyby byl náhodou potřeba, k čemuž však přinejmenším do bitvy o Karafuto nedošlo.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License