Ruukiho druhý světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Ruukiho druhý světelný meč

Ruukiho druhý světelný meč byla zbraň mistra Chadwicka a později několika dalších uživatelů. Meč vyzařoval modrou čepel a rukojeť byla těžce funkcionalistická, bez jakýchkoliv zajímavých detailů či ozdob.

Historie

Thomas Chadwick si meč poskládal na palubě Crucible v roce 80 BBY, po návštěvě Ilumu, a používal ho po celou svou kariéru rytíře a později mistra. Uměl s ním slušně zacházet, několikrát ho namířil na nevinné a v roce 27 BBY ho na Eriadu zkřížil s mečem svého učedníka. Došlo na souboj, který Ruuki vyhrál a který mu vynesl titul rytíře, pročež meč přijal za vlastní, jako upomínku na nebezpečí pádu na temnou stranu.
Aktivně ho společně s mečem prvním využíval během svých misí až do střetu s Algernnon de Bray na Oxirf'lanieru na začátku klonových válek. Když pak byl za své činy odsouzen k zamražení do karbonitu, byly mu oba meče odebrány, ale po převratu je získalo Impérium a po opětovném rozmrazení stína a jeho definitivnímu přiklonění k Inkvizici mu je vrátilo. Po pádu k temnotě se však Ruukimu opakovaně nepovedlo si jej podmanit, a tak ho roku 16 BBY věnoval svému novému žákovi, ať se snaží on. Rodennyel k jeho překvapení skutečně uspěl a tím změnil jeho barvu na červenou. V následujících letech jej pak používal aktivně, často a rád, zejména po roce 7 BBY, kdy se stal velitelem své inkviziční sekce a kdy ho Frau Engels přesvědčila, aby ho přiložil k dobré věci. Kromě potírání nepřátel Impéria ho tak Rodennyel v roce 6 BBY využil také k pobití celé inkviziční sekce číslo 8.
15. 8. 5 BBY jím zabil Hronzu Broa a Jerga, po závodu na Atalay a následné šarvátce s ním chvíli vzdoroval Strážci vědění. Právě jím také dál zkrátil ruku svému bratrovi, načež uprchl.
Roku 4 BBY jím v bitvě o Atalay ohrožoval Chlouppka. Byl však poražen, a ačkoliv ho jeho bratr vzal s sebou, když se odebrali do Neznámých regionů, ani jednou ho tam nepoužil.
Meč se vrátil do civilizace krátce po bitvě o Yavin, kdy Kody s Rodym přistáli na palubě ISD Black Frontier a Rody byl zabit. Jakožto důkazní materiál ho tam později převzala Frau Engels, která ho 28. 8. 0 ABY vrátila Kodymu za úspěšné zničení Citadely a přidala k němu i vyprávění o tom, jak Rody kopal za její tým.
Kody meč aktivně nepoužíval, ale schoval jej v sejfu Kančího hnízda, což se mu tuze hodilo poté, co mu Carke 12. 4. 1 ABY sebrala ty jeho. Kody ho tak s sebou vzal jak na Tango Urilla, kde ho nemusel použít, tak později na Bastion, kde už na šermování došlo. Během operace se jím Kody bránil několika čističům, pokusil se jím odoperovat parazita z jednoho vězně na Černém korzárovi a celkově za něj byl docela rád.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License