Ruukiho druhý světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Ruukiho druhý světelný meč

Ruukiho druhý světelný meč byla druhá zbraň mistra Chadwicka, kterou si později přivlastnil jeho padawan Ruuki. Meč vyzařoval modrou čepel a rukojeť byla těžce funkcionalistická, bez jakýchkoliv zajímavých detailů či ozdob.

Historie

Thomas Chadwick si meč poskládal na palubě Crucible v roce 80 BBY, po návštěvě Ilumu, a používal ho po celou svou kariéru rytíře a později mistra. Uměl s ním slušně zacházet, několikrát ho namířil na nevinné a v roce 27 BBY ho zkřížil s mečem svého učedníka. Došlo na souboj, který Ruuki vyhrál a který mu vynesl titul rytíře, pročež meč přijal za vlastní, jako upomínku na nebezpečí pádu na temnou stranu.
Aktivně ho společně s mečem prvním využíval během svých misí až do střetu s Algernnon de Bray na Oxirf'lanieru na začátku klonových válek. Když pak byl za své činy odsouzen k zamražení do karbonitu, byly mu oba meče odebrány, ale po převratu je získalo Impérium a po opětovném rozmrazení stína a jeho definitivnímu přiklonění k Inkvizici mu je vrátilo. Po pádu k temnotě se však Ruukimu opakovaně nepovedlo si jej podmanit, a tak ho roku 16 BBY věnoval svému novému žákovi, ať se snaží on.
Rodennyel k jeho překvapení skutečně uspěl a tím změnil jeho barvu na červenou. V následujících letech jej pak aktivně, často a rád používal k všemožnému škodění, zejména po roce 7 BBY, kdy se stal plnohodnotným inkvizitorem. 15. 8. 5 BBY jím zabil Jerga, roku 4 BBY jím v bitvě o planetu Atalay ohrožoval Chlouppka. Byl však poražen, a ačkoliv ho jeho bratr vzal s sebou, když se odebrali do Neznámých regionů, ani jednou ho tam nepoužil.
Meč se vrátil do civilizace krátce po bitvě o Yavin, kdy Kody s Rodym přistáli na palubě ISD Black Frontier a Rody byl zabit. Jakožto důkazní materiál ho tam později převzala Frau Engels, která ho 28. 8. 0 ABY vrátila Kodymu za úspěšné zničení Citadely a přidala k němu i vyprávění o tom, jak Rody kopal za její tým.
Kody meč aktivně nepoužíval, ale schoval jej v sejfu Kančího hnízda, což se mu tuze hodilo poté, co mu Carke 12. 4. 1 ABY sebrala ty jeho.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License