Ruukiho druhý světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Ruukiho druhý světelný meč

Ruukiho druhý světelný meč byla druhá zbraň rytíře a později stína Ruukiho A. Arssadriho, kterou si tento vyrobil někdy během svých padawanských let. Meč vyzařoval modrou čepel a majitel ho v boji užíval současně s mečem hlavním.
Není jisté, odkud pocházel krystal v jeho jádru a jestli pro něj Ruuki letěl znovu na Ilum, nebo využil jiný zdroj.
Aktivně ho společně s mečem prvním využíval během svých misí až do střetu s Algernnon de Bray na Oxirf'lanieru na začátku klonových válek. Když pak byl za své činy odsouzen k zamražení do karbonitu, byly mu oba meče odebrány, ale získalo je Impérium a po opětovném rozmrazení stína a jeho definitivnímu přiklonění k Inkvizici mu je vrátilo. Po pádu k temnotě však inkvizitor Ruuki používal už jen meč první a ten druhý věnoval roku 16 BBY svému novému žákovi. Ten si ho musel nejprve podmanit, protože krystal uvnitř nebyl naladěný na něj, a tím změnil jeho barvu. V následujících letech jej aktivně, často a rád používal k všemožnému škodění, zejména po roce 7 BBY, kdy se stal plnohodnotným inkvizitorem. 15. 8. 5 BBY jím zabil Jerga, roku 4 BBY jím usekl ruku vlastnímu bratrovi.
Meč byl spatřen krátce po bitvě o Yavin na palubě ISD Black Frontier, kde ho po mrtvém inkvizitorovi jakožto důkazní materiál převzala Frau Engels. Ta ho 28. 8. 0 ABY věnovala Kodymu za úspěšné zničení Citadely a přidala k němu i vyprávění o tom, jak Rody kopal za její tým.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License