Ruukiho druhý světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Ruukiho druhý světelný meč

Ruukiho druhý světelný meč byla druhá zbraň rytíře a později stína Ruukiho A. Arssadriho, kterou si tento vyrobil někdy během svých padawanských let. Meč vyzařoval modrou čepel a majitel ho v boji užíval současně s mečem hlavním.
Není jisté, odkud pocházel krystal v jeho jádru a jestli pro něj Ruuki letěl znovu na Ilum, nebo využil jiný zdroj.
Aktivně ho společně s mečem prvním využíval během svých misí až do střetu s Algernnon de Bray na Oxirf'lanieru na začátku klonových válek. Když pak byl za své činy odsouzen k zamražení do karbonitu, byly mu oba meče odebrány, ale získalo je Impérium a po opětovném rozmrazení stína a jeho definitivnímu přiklonění k Inkvizici mu je vrátilo. Po pádu k temnotě však inkvizitor Ruuki používal už jen meč první a ten druhý věnoval roku 16 BBY svému novému žákovi. Ten si ho musel nejprve podmanit, protože krystal uvnitř nebyl naladěný na něj, a velmi pravděpodobně tím změnil jeho barvu.
Jeho další osud není znám.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License