Ruuki Arssadri

„Odlétáme hned teď, kapitáne, už tak tam budeme později o ten čas, který tu bezostyšně tlacháme. Naše mise je prioritní, rozumíte? A – já – jsem – ve – velení, pokud Vás neinformovali.“
- Ruuki oznamuje kapitánovi Diamatovi, zatímco ho škrtí Silou, kdo je novým velitelem na Majesticu

Ruuki Alejandro Arssadri byl k Síle citlivý Kiffar, stín Řádu Jediů a po vzestupu Impéria člen inkvizitorských sborů.


Jméno: Ruuki Alejandro Arssadri
Rasa: Kiffar
Datum narození: 46 BBY
Planeta narození: Kiffu
Datum úmrtí: 4. 5. 7 BBY
Planeta úmrtí: Nar Shaddaa
Barva očí: hnědá
Barva meče: žlutá, modrá
Frakce: Řád Jediů, později Inkvizice
Mistr: Thomas Chadwick
Padawan: Envii Laasaen, Hazzar, Rodennyel Tonewy

Vzhled

Ruuki byl středně vysoký - měřil 1,78 metru. Měl delší, černé splývavé vlasy a jeho tvář byla ostře řezaná, jak je u jeho druhu běžné. Nosil černý přiléhavý top a volné kalhoty stejné barvy, přes který míval přehozenou částečnou zbroj. Jeho plášť měl barvu šedi stínů, místo levé ruky měl kybernetickou protézu.

Povaha

Ruuki by arogantní, sobecký, egoistický a značně chladný, což nepatřilo k vlastnostem, které by byly v Řádu Jedi běžně žádané. Spousta lidí, mezi nimi mimo jiné i těžce neortodoxní mistr Champbacca, se podivovalo, že mohl být někdo takový vůbec přijat. Ruuki byl sice arogantní od mládí, protože měl velký talent, o kterém věděl, ale to, kým se stal, měl na svědomí zejména jeho mistr. Rozhodně mu nepomohlo ani to, že byl později přijat k nechvalně známé frakci uvnitř Řádu Jediů, ke stínům, kam se hodil přímo skvěle. Byl latentní homosexuál, což ovlivnilo i jeho výběr padawana.

Rodina

Jeho rodiče byli slavní válečníci z klanu Arssadri, jeho prastrýc byl rovněž rytíř Jedi.
Měl čtyři starší sourozence, žádný z nich ale nikdy neopustil Kiffu.

Důležité vztahy

Neměl žádné kamarády, většinu soudobých mistrů a rytířů považoval za rivaly nebo jimi pohrdal. Dobře nevycházel ani s ostatními stíny a později inkvizitory, zejména s Mirandou a Neryssou,1 a radši pracoval v terénu na vlastní pěst.

Dovednosti

Byl skvělý stopař a obstojný bojovník se světelným mečem. Byl expert na tichou a nenápadnou infiltraci, pročež se uměl skrývat jak ve stínech, tak v Síle, což ho činilo neviditelným pouhým okem. Jako rytíř se učil boji se dvěma meči, ale po přiklonění k temné straně to vzdal a soustředil se jen na jeden.
Ovládal kiffarské umění psychometrie a občas míval velmi přesné vize budoucnosti.

Životopis

Před rozkazem 66

Ruuki se narodil roku 46 BBY na Kiffu a ač to může znít neuvěřitelně, byl docela normální kluk. Brzy se ale u něj začaly projevovat citlivost k Síle a nadání na psychometrii, takže bylo jen otázkou času, než si pro něj přijde někdo z Řádu Jediů. To se stalo roku 42 BBY a v Chrámu byl zařazen do klanu tygra.
Roku 39 BBY navštívil s celým ročníkem Ilum a našel tam žlutý kyber krystal, který ještě na palubě Crucible zakomponoval do svého nového meče. Na jeho barvu byl náležitě hrdý a už se viděl v řadách chrámových strážců, ale ačkoliv byl nadaný a šerm mu šel, choval se arogantně a žádný mistr si ho kvůli tomu nechtěl vybrat za padawana.
To se změnilo roku 36 BBY, kdy si ho právě pro jeho povahu vybral mistr Chadwick, který z Ruukiho vychoval to, kým v dospělosti byl. Společně cestovali po galaxii a potírali zlo, ale mistr stále častěji sklouzával k temné straně, byl stále větším zastáncem autoritářství a nakonec došel k závěru, že by s Ruukim mohli docela snadno ovládnout kus galaxie a zjednat pořádek aspoň tam.
Když však svému padawanovi při návštěvě Eriadu v roce 27 BBY učinil nabídku, jaká se neodmítá, zůstal Ruuki pevně na straně Republiky a skončilo to až soubojem, v němž svého mistra zdánlivě zabil. S jeho mečem se vrátil na Coruscant, byl za svou loajalitu a odvahu pasován na rytíře a hned dostal možnost přidat se ke stínům, ačkoliv už tehdy probíhala diskuse nejvyšší rady o zrušení jejich sborů. Rychle se tam rozkoukal, bránil Republiku všemi dostupnými prostředky a už roku 25 BBY byl vyhlášený svým nekompromisním přístupem k věci2 a hláškou, že přináší světlo.3
V roce 23 BBY letěl společně s mistrem Vasshem a jeho padawanem Enviim na diplomatickou misi na Kuat, kde však měl postranní agendu. Střetl se tam s temným Jediem, mistr Vassh zemřel a na Ruukiho se zbortila budova, takže zůstal uvězněn pod troskami. Aby se odtamtud dostal, uřízl si vlastní ruku a následně se mu podařilo temného Jedie dohnat a zabít. Když bylo po všem, ujal se osiřelého padawana. Envii ho přitahoval a během výcviku mezi nimi došlo ke vztahu, který musel zůstat před nejvyšší radou skryt.
Když došlo ke krizi na Geonosis, letěl Ruuki společně s Enviim, Jessicou Karnis a mistrem Denyzzem na Kamino, načež se v první bitvě války klonů vyznamenal dopadením a zabitím jednoho z temných akolytů hraběte Dooku.
Krátce po začátku války klonů mu bylo svěřeno velení nad acclamatorem Majestic a on byl pověřen záchranou rytířky Karnis z planety Oxirf'lanier. Protože hned po příletu vycítil přítomnost temné aury Algernnon de Bray, rozkázal kapitánu Diamatovi, aby začal tamní primitivní civilizací bombardovat, a vyrazil na lov samozvané lady ze Sithu. Ta ovšem po krátkém souboji prchla a o jeho činech vypověděli na Coruscantu jako svědkové hned dva mistrové Jedi, takže byl odsouzen ke zmražení v karbonitovém vězení.

Občanská válka

Po vzestupu Impéria byl Císařem nalezen, rozmražen a definitivně se přiklonil k temné straně. Posílil sbory inkvizitorů na Citadele a na Vaderův rozkaz cvičil jeho levou ruku, inkvizitora Hazzara. Ten díky vyšší hodnosti jejich sekci velel, což Ruuki snášel relativně dobře, rozhodně lépe než fakt, že Citadela patřila té čubce, kvůli které skončil u ledu a která se tam občas vyskytovala. Když pak Hazzar dokázal, že je připraven, a jejich sekci posílily dvě mladé inkvizitorky, požádal Ruuki Vadera o možnost pracovat v terénu na vlastní pěst, což mu bylo umožněno. V roce 16 BBY přijal do učení mladého Rodennyela Tonewyho, z nějž cítil silné napojení na Sílu, věnoval mu meč po svém mistrovi a společně se potulovali po galaxii. Aby nezahálel, šermoval během občasných pobytů na Citadele i s Rozary, ale moc často se tam nevyskytoval, protože se s Algernnon nemohli vystát. Její operace na zničení enklávy na Miu Leptonis IV se tedy neúčastnil, jen všechno zpovzdálí sledoval.
Koncem roku 15 BBY měl podivnou vizi, která ho přiměla se ještě jednou ukázat na Citadele, kam dorazil právě ve chvíli, kdy odtamtud byl zachraňován oslepený mistr Champbacca. Ruuki přiložil meč k dílu, porazil a zajal Woallca Con-Denyzze4 a po obdržení pochvaly vyrazil i s učedníkem po stopě slepého chlupáče, druhého z mistrů, kvůli nimž byl tak dlouho u ledu. S Rodennyelem ještě vyřešil jeho rodiče, ale pak ho přenechal Honndarsově sekci a vyrazil zcela sám pátrat po skupině uprchlíků z Citadely.
Pátrání bylo dlouho bezvýsledné, ale sem tam při něm narazil i na jiné uživatele Síly, které obratem likvidoval.5 Protože ho to začalo frustrovat, rozhodl se pro lstivou lest, kdy využil tušení, že by se Champbacca rád pomstil Algernnon za všechno, co mu způsobila. Opatrně začal vypouštět informace o jejím pobytu na Limpi na těch správných místech, což se záhy vyplatilo. Algernnon si ho v momentě, kdy se její sídlo ocitlo pod útokem, dokonce vyžádala jako posilu, aby mu dala sežrat svou vyšší pozici v hierarchii Impéria, a on tak získal příležitost zabít dvě mouchy jednou ranou. Na místo však dorazil pozdě, Algernnon již byla po smrti a z poničeného komplexu zjistil, že tam bylo o jednu mouchu víc. Nakonec byl tedy rád, že to nedopadlo hůř, a pokračoval ve stopování.
V květnu roku 7 BBY měl převzít velení na křižníku Stormbringer a vést své šetření z něj, když tak nerad spolupracuje s ostatními, ale při návštěvě Trantoru konečně zachytil pořádnou stopu v podobě flašky zahozené slepým mistrem. Chvilku ji osahával, díky čemuž konečně našel pořádně silnou vzpomínku, Champbaccu podle ní našel v jeho oblíbeném přístavu na Nar Shaddaa a ačkoliv se k němu na vlnách Síly doneslo narušení způsobené Enviiho smrtí mečem dcery Algernnon, ignoroval to a šel na věc. V souboji na palubě jeho lodi byl však během několika málo vteřin poražen,6 protože mu jeho parádní číslo proti slepému popeláři nebylo nic platné,7 a jeho ostatky sežral M'Kesh.
Ruukiho portrét pak visel ještě hodně dlouho po jeho smrti v Enviiho kadeřnickém salónu v Raindale na Miu Leptonis IV a jeho odkazem byly rovněž dovednosti a znalosti, které předal Rodennyelovi.

d20

Jedi Sentinel 7 / Jedi Shadow 3 / Imperial Inquisitor 2
STR 12 / DEX 18 / CON 12 / INT 14 / WIS 15 / CHA 12
Hide +20, Move Silently +16, Sense Motive +14, Search +12, Fear +10, Force Stealth +10, Gather Information +10, Knowledge (Jedi lore) +10, Survival +10, Intimidate +9
Headstrong, Psychometry, Combat Expertise, Combat Veteran (Hide), Stealthy, Track, Lightsaber Defense, Lightning Stealth, Powerful Presence, Urban Tracking, Hatred
Tainted

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License