Ruuki Arssadri

„Nesuďte ho dřív, než ho poznáte.“
- Envii Laasaen hájí svého mistra

Ruuki A. Arssadri byl ve své době nejlepším stínem Řádu Jediů. Postupně však propadal temné straně a byl radou odsouzen k zamražení do karbonitu. Po vzestupu Impéria ho Císař nechal rozmrazit a naverboval ho do svých inkvizitorských sborů.


Jméno: Ruuki A. Arssadri
Rasa: Kiffar
Datum narození: 46 BBY
Planeta narození: Kiffu
Rok úmrtí: 4. 5. 7 BBY
Planeta úmrtí: Nar Shaddaa
Barva meče: žlutá, modrá
Frakce: Řád Jediů, později Inkvizice
Mistr: Thomas Chadwick
Padawan: Envii Laasaen, Hazzar, Rodennyel Tonewy

Vzhled

Ruuki byl středně vysoký - měřil 1,78 metru. Měl delší, černé splývavé vlasy a jeho tvář byla ostře řezaná, jak je u jeho druhu běžné. Nosil černý přiléhavý top a volné kalhoty stejné barvy, přes který míval přehozenou částečnou zbroj. Jeho plášť měl barvu šedi stínů.
Byl vybaven kybernetickou rukou.

Povaha

Arogantní, sobecký, egoistický. Chladný, sebejistý a nezávislý. Rozhodně nelítostný. A amorální. Byl to muž, který by vám bez váhání potřásl rukou i podřízl krk. Klidně obětoval kohokoliv jen pro to, aby jeho mise byla úspěšná.
Spousta lidí, mezi nimi mimo jiné těžce neortodoxní mistr Champbacca, se podivovalo, že mohl být někdo takový vůbec přijat do Řádu Jediů.

Rodina

Identita jeho rodičů není známa, ale podle některých náznaků byl minimálně jeden z nich členem Řádu.
Měl čtyři starší sourozence.

Důležité vztahy

Neměl žádné kamarády, většinu soudobých mistrů a rytířů považoval za rivaly nebo jimi pohrdal. Dobře nevycházel ani s ostatními inkvizitory, zejména s Mirandou a Neryssou,1 a radši pracoval v terénu na vlastní pěst.

Dovednosti

Byl skvělý stopař a obstojný bojovník se světelným mečem. Byl expert na tichou a nenápadnou infiltraci, pročež se uměl skrývat jak ve stínech, tak v Síle, což ho činilo neviditelným pouhým okem. Byl taky příkladný ostrostřelec a řidič, trochu horší pilot, velmi dobrý velitel, ale špatný voják. Prošel výcvikem sebeobrany ARC. Jako rytíř se učil boji se dvěma meči, žlutým a modrým, ale po přiklonění k temné straně to vzdal a soustředil se jen na jeden.
Ovládal kiffarské umění psychometrie a občas míval velmi přesné vize budoucnosti.

Životopis

Před rozkazem 66

Ač to může znít neuvěřitelně, narodil se Ruuki jako docela normální kluk.2 V Chrámu, kam byl odveden v raném věku, byl zařazen do klanu tygra a po několika letech byl málem odeslán k pomocným sborům, protože si ho pro jeho bizarní povahu nevybral žádný mistr. Ten, jenž si ho nakonec zvolil, pak byl natolik špatný, že Ruuki ještě před složením rytířských zkoušek málem propadl temnotě a po jeho smrti se uzavřel do sebe. Poté, co byl v devatenácti pasován na rytíře, se na nějakou dobu zavřel v knihovně a studoval materiály, k nimž ho mistr odmítal pustit.
Už kolem roku 25 BBY byl vyhlášený svým nekompromisním přístupem k věci3 a jediným důvodem, proč nebyl převelen ke stínům, byly probíhající diskuse nejvyšší rady o zrušení jejich sborů.
Nějakou dobu před bitvou o Geonosis letěl společně s mistrem Vasshem a jeho padawanem Enviim na diplomatickou misi na Kuat, kde měl jakousi postranní agendu. Střetl se tam s temným Jedim, mistr Vassh zemřel a Ruuki byl vážně raněn. V rámci pokání si uřízl ruku, nahradil ji kybernetickou protézou a následně se ujal osiřelého padawana. Tehdy byl také definitivně převelen ke stínům.
Několik týdnů po vypuknutí války klonů byl pověřen záchranou rytířky Karnis z planety Oxirf'lanier, kam odletěl na palubě republikového acclamatoru Majestic. Protože vycítil přítomnost temné aury Algernnon de Bray, nechal planetu i s tamní primitivní civilizací bombardovat a vyrazil na lov samozvané lady ze Sithu. Ta ovšem prchla a o jeho činech vypověděli na Coruscantu jako svědkové hned dva mistrové Jedi, takže byl odsouzen ke zmražení v karbonitovém vězení.

Občanská válka

Po vzestupu Impéria byl Císařem nalezen, rozmražen a definitivně se přiklonil k temné straně. Posílil sbory inkvizitorů na Citadele a na Vaderův rozkaz cvičil jeho levou ruku, inkvizitora Hazzara. Ten díky vyšší hodnosti jejich sekci velel, což Ruuki snášel relativně dobře, rozhodně lépe než fakt, že Citadela patřila té čubce, kvůli které skončil u ledu a která se tam občas vyskytovala. Když Hazzar dokázal, že je připraven, a jejich sekci posílily dvě mladé inkvizitorky, požádal Ruuki Vadera o možnost pracovat v terénu na vlastní pěst, což mu bylo umožněno. V roce 16 BBY přijal do učení mladého Rodennyela Tonewyho, z nějž cítil silné napojení na Sílu, věnoval mu svůj druhý meč a společně se potulovali po galaxii.
Koncem roku 15 BBY měl Ruuki podivnou vizi, která ho přiměla se ještě jednou kázat na Citadele, kam dorazil právě ve chvíli, kdy odtamtud byl zachraňován oslepený mistr Champbacca. Ruuki přiložil meč k dílu, porazil a zajal Woallca Con-Denyzze4 a po obdržení pochvaly vyrazil i s učedníkem po stopě slepého chlupáče. S Rodennyelem ještě vyřešil jeho rodiče, ale pak ho přenechal Honndarsově sekci a vyrazil mimo imperiální teritorium.
Pátrání bylo dlouho bezvýsledné, ale sem tam při něm narazil i na jiné uživatele Síly, které obratem likvidoval.5
V květnu roku 7 BBY měl převzít velení na křižníku Stormbringer a založit si vlastní inkviziční sekci, když tak nerad spolupracuje s ostatními, ale konečně zachytil pořádnou stopu, vypátral Champbaccu na Nar Shaddaa a v souboji byl během několika málo vteřin poražen,6 protože mu jeho parádní číslo proti slepému popeláři nebylo nic platné.7 Byl to určitě osud, že zemřel přesně v den, kdy Algernnon de Bray kuchla jeho prvního padawana.
Jeho portrét visel ještě hodně dlouho v Enviiho kadeřnickém salónu na Miu Leptonis IV a jeho odkazem byly rovněž dovednosti a znalosti, které předal Rodennyelovi.

d20

před smrtí
Jedi Sentinel 7 / Jedi Watchman 3 / Imperial Inquisitor 2
STR 12 / DEX 18 / CON 12 / INT 14 / WIS 15 / CHA 12
Hide +20, Move Silently +16, Sense Motive +14, Fear +12, Force Stealth +12, Search +12, Gather Information +10, Knowledge (Jedi lore) +10, Survival +10, Intimidate +9
Headstrong, Psychometry, Combat Expertise, Combat Veteran (Hide), Stealthy, Track, Lightsaber Defense, Lightning Stealth, Powerful Presence, Urban Tracking, Hatred
Tainted

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License