Rustam Off

„Z obilí umí vodku vypálit i Duros.“
- Rustam nad hromadou hub

Rustam Off byl Neimoidian, správce líhní, pionýr houbového lihovarnictví a zakladatel značky Tarikoff. Na svou rasu měl překvapivě vlídný obličej, ale povahově to byl stejný zbabělý parchant jako všichni ostatní, v některých ohledech dokonce horší.

Historie

Narodil se v roce 701 BBY na Neimoidii a během dětství ve společné líhni málem umřel hlady. Nakonec ale přežil, i když jen těsně, a zatímco se jeho úspěšnější vrstevníci vydávali ke hvězdám a stávali se z nich úspěšní podnikatelé, obchodníci či manažeři, Rustam byl přidělen k jednotce opatrovníků, která se měla starat o výchovu dalších generací Neimoidianů. Svůj úděl přijal s nechutí, ale rovněž předsevzetím, že se jednou dostane někam dál.
V následujících dvaceti letech opravoval technické zázemí líhně, uklízel, krmil larvy a spaloval ty, co to nezvládly. Protože nedostával plnohodnotné příděly, jeho mozek se příliš nevyvíjel, a to až do doby, kdy dostal nabídku od neznámého dobrodince z vnější galaxie. Za to, že sem tam některou z larev vytáhl z líhně a poslal ji pryč, dostával slušnou odměnu a všechno mohl vykázat jako přirozenou ztrátu, což nikoho nepřekvapilo a jemu prospělo. Postupně si vynahradil podvýživu z raného dětství a povýšil na velitele údržbářské čety, takže měl najednou spoustu času nejen na šmelení a posílání larev do neznáma, ale taky na samostudium. Konečně také ochutnal alkohol, ale Duroský standard mu příliš nezachutnal a byl přesvědčen o tom, že nemůže být těžké vyrobit něco mnohem lepšího.
V roce 662 BBY měl našetřeno dost na to, aby si mohl splnit svůj sen a vypadnout z rodné hroudy. Jako svůj nový domov si vybral nedávno kolonizovanou Tarik Neimoidia, kde zpočátku pokračoval v práci pro lokální líhně, ale po večerech stavěl destilační kolonu a další složitá zařízení a zanedlouho vyrobil první várku docela slušné houbové vodky, kterou začal prodávat pod značkou Tarikoff. Protože mu však pořád až moc připomínala průměrný duroský hnus, neusnul na vavřínech, vydělané peníze vrazil do dálkového studia chemicko-technologické univerzity a ověnčen několika tituly pak všechno modernizoval a vylepšil. Rovněž se dál podílel na univerzitním výzkumu, zejména v oblasti chemie a biologie.
Roku 647 BBY vyhrála jeho vodka prestižní galaktickou cenu a on musel v důsledku rapidně zvýšené poptávky adekvátně navýšit výrobu, což se mu povedlo jen díky úvěru, omezení vědecké činnosti a dalšímu prodeji larev. Tentokrát už zjistil, že na nich jeho odběratel dělá pokusy, ale ani v nejmenším ho to nerozhodilo a plně se věnoval stavbě lihovaru, při níž se nemálo inspiroval architekturou líhní. V roce 645 BBY si pak nechal patentovat houbový kvas, jehož chuť i složení zaujaly i vědeckou veřejnost.
Společnosti se dařilo, on v následujících letech nabral desítky až stovky zaměstnanců z okolí a nakonec si podmanil celou kolonii, kterou obratem přetvořil ve svou laboratoř a pěstírnu hub pro lihovar. Své zaměstnance krmil jen minimálně, aby mu do procesu nezačali kecat, a stal se nechutně bohatým. Cítil se díky tomu přímo skvěle, ale o slovo se pomalu začala hlásit paranoia, kterou topil v produktech vlastní výroby a kvůli které postupně přestal vycházet z domu.
Zemřel v roce 630 BBY, když v podroušeném stavu spadl do kádě s čistým houbovým lihem a utopil se. Jeho nástupce pak nechal tělo vystavit v atriu společnosti jako varování a zároveň jako důkaz, jak pěkně jejich výrobek konzervuje tkáně. Vydrželo tam až do příchodu Impéria, pak bylo zničeno.

d20

Fringer 4 / Scientist 5
STR 10 / DEX 12 / CON 12 / INT 18 / WIS 18 / CHA 12
Craft (alcohol) +18, Knowledge (architecture, biology, chemistry, technology) +15, Appraise +12, Computer Use +12, Repair +12, Demolitions +10, Gather Information +10, Listen +10, Sense Motive +10, Survival +10, Handle Animal +8, Spot +8, Diplomacy +7, Search +6
Merchant Trader, Alertness, Trustworthy, Technical Wizard, Skeptical, Infamy, Inventor
Area of Expertise (Mastercraft alcohol, Biologist, Chemist)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License