Rurrwag

Rurrwag byl Wookiee z Kashyyyku, děda Chlouppka a taky Strašlivý kapitán Warrg, který velel pirátské bandě Rudí raubíři. Patřil do rodu Lotrrando.

Historie

Rurrwag se narodil 21. 12. 472 BBY v Rraholci, a to loupežníkovi Rrumcajsovi a jeho nevěstě Amaře. Po otci z něj vyrostl na poměry chlupáčů prcek, ale měl pod čepicí a tátovi s mámou dělal radost. Od mámy dostal vzdělání, od otce výcvik, jak se na loupežníka patří, a když dosáhl dospělosti, byl jako správný lotr intelektuál vyslán na zkušenou.
Neloupil, nějakou dobu cestoval po Kashyyyku a nakonec se zastavil v Tyrvrarru. Tam si ještě dobře pamatovali jeho otce i strýce, ale on nenesl žádnou vinu, a tak tam mohl zůstat. Přidal se k místní milici a dokonce Rumorodcům, kde hrál na pozici dofukovače. Byl ale i talentovaný střelec a za svou relativně krátkou kariéru nastřílel 105 branek. Ve městě se tedy usadil dobře, byl mezi sousedy oblíbený a naučil se pít Tyrvrarrák.
Roku 374 BBY se do Tyrvrarru dostala zpráva, která zvedla ze židlí i tamní kvadruplegiky. Trandoshané provedli nájezd na Lurkooro, znesvětili chrám Wirady a ukradli její korunu. Volání o odvetnou akci se rozlehlo přes celou planetu a Rurrwag byl jedním z těch, co toto volání vyslyšeli jako první. Vyzbrojil se, rozloučil s přáteli a plný hněvu a chuti po spravedlivé odplatě vyrazil s dalšími dobrovolníky v invazní vlně na Trandoshu. Boje to byly tvrdé, dlouhé a vyčerpávající. Někdy si říkal, že už tam zůstane navždy.
Roku 291 BBY zubaté války skončily a Rurrwag se vrátil domů. Byl přivítán jako hrdina a stal se váženým občanem města. Náčelník si jej zval na různá jednání jako svého poradce. Měl pořád co dělat, ale když pak zůstal sám doma, vracely se mu vzpomínky na válku, boje a ztracené životy kamarádů. Trpěl PTSD a myšlenky na sebevraždu zaháněl alkoholem.
Roku 237 BBY do Tyrvrarru zavítala éterická věštkyně Rorscharrch. Rurrwag měl štěstí, protože byl zrovna střízlivý, a když ji viděl, naprosto mu učarovala. Nemohl se jí nezačít dvořit. Byla sice poněkud cáklá, ale jemu to nevadilo, po pár společných procházkách už věděla, jak se to dělá po loupežnicku, a ještě toho roku se vzali. Oddal je šaman Barwig u jezera Varf a zdálo se, že díky ní Rurrwag překonal své psychické problémy z války. Začal bojovat se svým alkoholismem a byl šťastný.
Dne 9. 5. 210 BBY se jim narodil syn Georrggekese a Rurrwag si užíval svého otcovství. Dokonce přestal pít a do Hrbatého hroznu chodil jen výjimečně.
Roku 200 BBY se ale v hospodě udála tragédie. Opilci tam nevybíravě urazili čest Rorscharrch, což nemohlo zůstat bez potrestání, ale naneštěstí to Rurrwag přehnal a omylem jednoho z viníků zabil. I přes své postavení nebyl náčelník nijak shovívavý a on byl kvůli nepřiměřené obraně cti vyhnán z města a nesměl se už nikdy vrátit. Rozloučil se s ženou a synem, které miloval a nechal je za sebou, aby je nevystavil nejistotě a životu pryč od života, který znali. Odletěl z planety a nakonec se dostal až do Tortugy, kde se střetl s pirátskou bandou Rudí raubíři, do které se nechal najmout.
Na palubě Sandokana se rychle zabydlel, v boji brzy zúročil své zkušenosti ze zubatých válek a stal se nejlepším bojovníkem výsadkových týmů.
Roku 197 BBY byl zvolen novým kapitánem celé bandy a šlápl na plyn, ale protože byl v jistých ohledech trochu konzervativní, zakázal, aby byla členem posádky jakákoliv žena. Během pár výprav si vysloužil jméno Strašlivý kapitán Warrg, které se stalo nechvalně známým pojmem. Raubíři se stali známí svou nekonečnou odvahou, hýřením po výpravých a taky spotřebou prken. Airlock byl lék na všechno a za ty generace, co byl Rurrwag kapitánem, se jím vyřešila spousta pokusů o vzpouru.
Roku 188 BBY se mu podařilo chytit a zrekvírovat Ferrarita. Normálně by loď prodal a výdělek by se rozdělil mezi posádku, ale Rurrwagovi se zalíbila tak, že si ji nechal a námořníky vyplatil. Loď převezl na Tortugu, kde ji zveleboval, když měl čas, a udržoval ji v nejlepším stavu.
Roku 87 BBY raubíři napadli loď Green Mile. Rurrwag sám vedl nalodění a zabil jejího kapitána Tafara. Nejprve ale v boji vyprášil kožich mladému [[Wyrrgy|[Wyrrgymu]]], aniž by tušil, že jde o pokrevního bratrance jeho vlastního vnuka. Wyrrgyho poté s Tollbrremem prodal do otroctví na Chains of Freedom.
Roku 33 BBY raubíři zabloudili do Bothanského prostoru, kde na ně poslal Spynet svou speciální jednotku, aby se s nimi vypořádala. Podařilo se jim nalodit na Sandokana a prostřílet se až na můstek, ale tam se jim postavil Strašlivý kapitán Warrg se svými nejlepšími bukanýry. Agenti byli i přes svůj výcvik zmasakrováni, jen jeden z nich zůstal nabodnut na kapitánovu šavli a začal poprosit o život se slibem, že bude pirátům sloužit. Kapitán dal v dobrém rozmaru příkaz škemrala ošetřit a přidělil ho do jednoho z výsadkových týmů.
Roku 27 BBY byl Sandokan napaden letkou lovců pirátů jménem Černí ohaři. Rozstříleli je na kaši a získali jejich zajatce Lurpaka Jolika. Kapitán ho vzal na palubu a udělal z něj raubířského technika.
Roku 23 BBY se významná část posádky rozhodla svrhnout velení a vzít vládu nad raubíři do svých rukou. Vypukla vzpoura, která se změnila v krvavou lázeň. Síly byly vyrovnané a na obou stranách zemřelo mnoho pirátů. Kapitánovi zachránil život Huran, který schytal kulku, která ho měla zabít. Rurrwag a jeho věrní vzešli ze vzpoury vítězně. Z původní posádky zbyla jen čtvrtina a banda se z toho dlouho oklepávala. Huran se stal bocmanem a Rurrwag mu z vděku vrátil svobodu, dal mu šavli a wookieskou kuši jako dar a začal ho učit šermovat.
Roku 19 BBY po bitvě o Coruscant s raubíři zplundorval republikovou korvetu a na palubě narazili na Luk'Ruka, jejich budoucího navigátora.
S nástupem Impéria a útlaku jeho chlupatých bratří v něm bouchly saze a nekompromisně začal s nájezdy na imperiální obchodní lodě, které se staly primárním zdrojem příjmů celé bandy. Ještě toho roku zajali imperiální loď, na jejíž palubě byl mimo jiné Rivak Toubbey. Chtěl se k pirátům přidat, a tak mu bylo vyhověno a stal se členem jednoho z výsadkových týmů.
V roce 18 BBY vyhrál v kartách Zaesse, který se stal raubířským kanonýrem.
Roku 17 BBY vyfoukl lodního kuchaře airlockem, protože mu už potřetí za jeden týden naservíroval škubánky s mákem, což se nedělá. Jako náhradu získali Tonly Nyna, který je okouzlil svým corelllianským králíkem s burggundskou omáčkou a bylinkovými knedlíky. Při oslavách ve Sprosté opici se jeden opilý Rodian, Gu'm Torel, pokusil vyhrožovat Rurrwagovi blasterem. Rurrwag ho třískl židlí a usekl mu obě ruce. Byl by ho i zapíchl, ale na radu Hurana ho ušetřil výměnou za jeho služby pirátům.
Roku 14 BBY Zaess opustil piráty a aby se vrátil, vymyslel Rivak s Rurrwagem, že posádka začne hrát kashyyycký fotbal.
Roku 11 BBY Luk'Ruk poprosil Rurrwaga, jestli by nezaletěli na Geonosis, protože se šířily zvěsti, že Geonosiané vyhynuli. Kapitán souhlasil, získal si tak navigátorovu věrnost a přesvědčil se, že imperiálové si zaslouži jen to nejtvrdší zacházení, protože ani jako pirát nehodlal tolerovat genocidu.
V roce 9 BBY se k bandě připojil Dante Ferron, který byl přiřazen do výsadkového týmu. Rurrwag ho učil šermovat s šavlí.
Roku 8 přijal na post lodního doktora Namiu Oreo, protože lodní instalatér k tomu úplně nebyl. Prošel s ní celý přijímací pohovor, byl nadmíru spokojen a ani si neuvědomil, že je to ženská.
Roku 7 BBY si vyslechl Lurpakovu zprávu, že Sandokan už dlouho pirátěni nevydrží, a s Rivakem dali dohromady plán na získání nové lodě. Koupili výhodně tip od překupníka s informacemi a následně napadli tvrz Palpatinův vzdor, kde ukradli prototyp imperiální korvety Raider a udělali z ní svou novou vlajkovou loď.
Dne 14. 7. 0 ABY přijal kontrakt agenta Rainbow a o den později prolétali soustavou Urma. Prokličkovali kolem imperiálních křížníků a nad planetou Karafuto udělali snímky jediné budovy, která se na povrchu nacházela. Nafocený materiál odeslali agentovi, který ho předal dál, a nařídil vyrazit do Tortugy, užít si vydělané peníze.
V březnu roku 1 ABY si je přes mandalorianskou bandu Mamutomuti najal lord Tonewy a společně vybombardovali Void Raiders do doby kamenné. Večer zapil dobře odvedenou práci i padlé v Tortuze.

Potenciália

Někdy po zničení druhé Hvězdy smrti se asi setká s Chlouppkem a naváže s ním vztah. Zemře někdy v době po pádu Impéria na následky zranění hlavy po úderu pádlem při hospodské rvačce. Chlouppek po něm zdědí Ferrarita.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License